Hỏi Đáp

Địa tô tư bản chủ nghĩa là gì? Bản chất và các hình thức địa tô – LyTuong.net

Địa tô tư bản là gì? Tìm hiểu về bản chất của địa tô và hình thức địa tô tư bản chủ nghĩa.

Tư bản thuê

Khi quan hệ sản xuất thời trung cổ thâm nhập vào nông nghiệp, nông nghiệp thời trung cổ hình thành ba giai cấp: địa chủ, tư bản nông nghiệp và công nhân nông nghiệp trực tiếp lao động. Địa tô tư bản thể hiện mối quan hệ kinh tế giữa ba giai cấp này.

Bạn đang xem: Bản chất của địa tô là gì

Do đó, ở Trung Quốc, địa tô là một phần lợi nhuận vượt quá lợi nhuận bình quân mà công nhân nông nghiệp đầu tư trên tư bản nông nghiệp, mà tư bản nông nghiệp phải trả cho chủ đất (ký hiệu r).

Địa tô của Trung Quốc quy định rõ ràng rằng địa chủ sử dụng tư bản nông nghiệp và tư bản nông nghiệp để phân chia giá trị thặng dư do công nhân nông nghiệp tạo ra.

Hình thức tư bản cho thuê

Sự khác biệt về vị trí

Khoảng chênh lệch địa tô là phần lợi nhuận vượt quá ngoài lợi nhuận bình quân so với đất có điều kiện sản xuất tốt và đất có điều kiện sản xuất kém nhất. Đó là sự chênh lệch giữa giá cả sản xuất chung được xác định bởi điều kiện sản xuất tồi tệ nhất và giá cả sản xuất riêng trên ruộng đất tốt và trung bình.

Có hai loại địa tô chênh lệch: địa tô chênh lệch i và địa tô chênh lệch ii.

  • Địa tô khác biệt i là loại địa tô thu được trên những ruộng đất có điều kiện ưu việt hơn. Khả năng tiếp xúc màu sắc tốt, trung bình và vị trí gần chợ hoặc gần giao thông.

Địa tô chênh lệch i thuộc về chủ đất. Chủ nhà thu tiền thuê chênh lệch i bằng cách cho thuê đất của họ với các mức giá khác nhau. Nơi tốt cao hơn trung bình, trung bình cao hơn xấu, và những nơi gần chợ cao hơn những nơi xa chợ.

  • Tiền thuê đất khác nhau ii là tiền thuê đất gắn với thâm canh để tăng năng suất do đầu tư thêm vốn trên một đơn vị diện tích.

Trong thời gian của hợp đồng thuê đất, phần lợi nhuận vượt quá do thâm canh tạo ra thuộc về quỹ quản lý đất đai. Cho đến khi hết hạn hợp đồng thuê đất, chủ đất mới cố gắng tăng giá thuê đất, tức là để chuyển phần lợi nhuận vượt mức thâm canh, tức là địa tô chênh lệch ii thành địa tô chênh lệch i. Tình hình này dẫn đến mâu thuẫn: nhà tư bản thuê đất thì muốn kéo dài thời hạn thuê, chủ nhà rút ngắn thời hạn thuê. Vì vậy, trong thời gian thuê ruộng đất, nhà tư bản tìm mọi cách để đảo ngược, bóc lột, bóc lột độ phì nhiêu của ruộng đất.

Địa hình tuyệt đối

Địa tô tuyệt đối là lợi nhuận thặng dư trên lợi nhuận bình quân, được hình thành do thành phần hữu cơ của tư bản nông nghiệp thấp hơn công nghiệp và tất cả các nhà tư bản đều kinh doanh nông nghiệp. Đất tốt hay xấu đều phải trả cho chủ nhà, xa hay gần.

Ở tbcn, nông nghiệp có xu hướng tụt hậu so với công nghiệp về công nghệ nên cơ cấu hữu cơ của tư bản nông nghiệp thấp hơn công nghiệp. Điều này dẫn đến điều sau: nếu mức độ bóc lột như nhau, thì cùng một tư bản sẽ tạo ra giá trị thặng dư trong nông nghiệp nhiều hơn so với công nghiệp.

Ví dụ: tư bản của cả tư bản nông nghiệp và tư bản công nghiệp là 100, cơ cấu hữu cơ của tư bản công nghiệp là 4/1, và cơ cấu hữu cơ của tư bản nông nghiệp là 3/2. Giả sử m ‘= 100%, giá trị sản phẩm được sản xuất trong mỗi lĩnh vực là:

Công nghiệp: 80c + 20v + 20m = 120 Nông nghiệp: 60c + 40v + 40m = 140

Giá trị thặng dư của công nghiệp là 20 và giá trị thặng dư của nông nghiệp là 40. Tuy nhiên, nhà tư bản nông nghiệp chỉ có thể nhận được giá trị thặng dư 20 dưới hình thức lợi nhuận bình quân, 20 còn lại trở thành địa tô tuyệt đối.

Giá thuê mặt bằng riêng

Địa tô độc quyền là một hình thức đặc biệt của địa tô tư bản. Nó tồn tại trong nông nghiệp, khai thác mỏ và các thành phố.

Trong nông nghiệp, nó tồn tại trên những vùng đất có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng cho phép thu được lợi nhuận khổng lồ.

Học thuyết địa tô không chỉ vạch rõ bản chất của quan hệ sản xuất nông nghiệp tư bản chủ nghĩa, mà còn là cơ sở khoa học để đảng và nhà nước ta hoạch định chính sách thuế nông nghiệp một cách khoa học. Giao cho nông dân để khuyến khích họ đầu tư vào nông nghiệp thâm canh đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button