Hỏi Đáp

Một số quy định về báo cáo viên pháp luật

Một số quy tắc về nhà báo hợp pháp

1. Khái niệm về Báo cáo viên pháp lý

Điều 35 Luật phổ biến giáo dục pháp luật quy định: Báo cáo viên pháp luật là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân được cấp có thẩm quyền công nhận. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bạn đang xem: Báo cáo viên pháp luật là gì

– Nhà báo hợp pháp phải đáp ứng các tiêu chí sau:

+ Hạnh kiểm tốt, lập trường tư tưởng vững vàng và công việc có uy tín;

+ Có khả năng giao tiếp;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học luật và đã làm việc trong lĩnh vực luật ít nhất 2 năm; nếu chưa có bằng đại học luật mà có bằng đại học khác thì ít nhất phải làm việc trong lĩnh vực luật. 3 năm.

2. Quyền quyết định công nhận và bãi nhiệm báo cáo viên pháp luật

– Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương và cơ quan Trung ương của các tổ chức thành viên VPF;

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật của các cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh;

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật của cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp huyện.

– Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật có quyền bãi nhiệm báo cáo viên pháp luật. Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp báo cáo viên theo quy định cần xem xét và đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định bãi nhiệm báo cáo viên theo quy định.

– Thông tư số 10/2016 / tt-btp ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Vụ Pháp chế quy định trình tự, thủ tục công nhận và miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.

3. Quyền và nghĩa vụ của báo cáo viên pháp luật

– Nhà báo hợp pháp có các quyền sau:

+ Cung cấp các tài liệu pháp lý, thông tin và tài liệu pháp lý để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật;

+ Được đào tạo và phát triển về kiến ​​thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ và giáo dục pháp luật;

+ Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật.

– Nhà báo hợp pháp có các nghĩa vụ sau:

+ Hoàn thành nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật được giao; truyền tải chính xác nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Không tiết lộ bí mật nhà nước và thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm khác;

+ Hằng năm, báo cáo cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của mình.

4. Xử phạt vi phạm quy định về nghĩa vụ pháp lý của nhà báo

Điều 49 Nghị định số 82/2020 / nĐ-cp ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tương trợ tư pháp và hành chính tư pháp; kết hôn trong nước; cưỡng chế dân sự; phá sản doanh nghiệp và hợp tác xã:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do sử dụng danh nghĩa báo cáo viên để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện các hoạt động mà pháp luật không điều chỉnh. Việc chuyển nhượng nhằm mục đích thu lợi, nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

m.h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button