Nguyên Tố Hóa Học Là Gì? Lý Thuyết Về Nguyên Tố Hóa Học

Khi bắt đầu làm quen với hóa học, nguyên tố hóa học là “chìa khóa” quan trọng mà tất cả học sinh phải nhớ để học tốt hơn. Vậy nguyên tố hóa học là gì? Con người đã khám phá ra bao nhiêu nguyên tố? Hãy cùng nhóm Giáo dục Marathon tìm hiểu những điều này trong các bài viết dưới đây.

& gt; & gt; & gt; Xem thêm: Bảng Lý thuyết và Hóa trị các nguyên tố hóa học

Bạn đang xem: Cùng một nguyên tố hóa học là gì

Nguyên tố hóa học là gì? Có bao nhiêu nguyên tố hóa học?

Định nghĩa

Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại với cùng số proton trong hạt nhân. Mỗi nguyên tố được xác định bởi số proton trong hạt nhân.

Nếu một nguyên tố thêm nhiều proton hơn vào một nguyên tử, thì một nguyên tố mới sẽ được tạo ra. Ngoài ra, các nguyên tử của cùng một nguyên tố sẽ có cùng số hiệu nguyên tử (ký hiệu là z).

Có bao nhiêu nguyên tố hóa học ?

Nhiều yếu tố khác nhau đã được phát hiện trong thời đại khoa học phát triển này. Hiện nay, các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo số lượng proton tăng dần trong hạt nhân.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hiện có 118 nguyên tố hóa học được công nhận, được chia thành các nhóm kim loại (bao gồm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, kim loại chuyển tiếp, v.v.), nhóm phi kim loại, khí hiếm và nhóm nguyên tố đất hiếm .

Phân loại các nguyên tố hóa học

Các phần tử kim loại

 • Những nguyên tố này thường tinh khiết, rắn ở điều kiện bình thường (ngoại trừ một số thủy ngân lỏng, gali và xeri).
 • Tất cả đều có sẵn. Tất cả 81 nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn
 • Oxit của các nguyên tố kim loại thường là oxit bazơ hoặc oxit lưỡng tính hoặc oxit axit khi kim loại có trạng thái oxi hóa cao.
 • Lớp ngoài cùng của các nguyên tố kim loại thường có kích thước từ 1e đến 3e.

Các phần tử phi kim loại

 • Các nguyên tố này thường là nguyên tố thể khí tinh khiết.
 • Các nguyên tố phi kim loại bao gồm f, cl, br, i, o, s, se, n, p, c, he, ne, ar, kr, xe, rn.
 • Oxit của nguyên tố phi kim là oxit axit hoặc oxit trung tính.
 • Các nguyên tố phi kim thông thường có 4e đến 7e ở lớp ngoài cùng, trừ các khí quý có 8e ở lớp ngoài cùng (trạng thái dừng).

Các phần tử kim loại

 • Các nguyên tố này thường ở dạng nguyên tố và là chất bán dẫn.
 • Là nguyên tố kim loại có tính chất trung gian giữa kim loại và phi kim loại.
 • Các nguyên tố kim loại bao gồm bo, silicon, germanium, asen và tellurium.
 • Oxit của các kim loại đều là những oxit lưỡng tính.

Ký hiệu hóa học

Mỗi nguyên tố hóa học được biểu thị bằng một ký hiệu duy nhất, được gọi là ký hiệu hóa học. Các ký hiệu này được xác định bởi các công ước quốc tế và thường được lấy từ 1-2 chữ cái đầu tiên của tên nguyên tố. Đồng thời, các yếu tố này có thể được phiên âm sang tiếng Latinh, tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác như Đức, Pháp, Nga, …

Mỗi phần tử thường được biểu thị bằng tên, ký hiệu hoặc số nguyên tử của nó. Trường hợp ký hiệu của một nguyên tố thường bắt đầu bằng chữ in hoa của nguyên tố, ví dụ kali (ký hiệu là k), hydro (ký hiệu là h) … Nếu các chữ cái khác vẫn được sử dụng sau chữ cái đầu tiên thì chữ cái đó sẽ là chữ thường.

Ví dụ:

 • Nguyên tố gồm 1 chữ cái: nitơ (n), kali (k), oxy (o), …
 • Nguyên tố 2 chữ cái: đồng (cu), nhôm (al) ), sắt (fe), kẽm (zn),…

Sau đây là bảng chi tiết đầy đủ các kí hiệu hoá học của các nguyên tố bằng tiếng Anh và tiếng Việt giúp các em hiểu được kí hiệu hoá học của một số nguyên tố.

Khối nguyên tử

Khối lượng nguyên tử là khối lượng của nguyên tử. Tổ chức Đo lường Thế giới sử dụng khối lượng của một nguyên tử cacbon làm đơn vị đo khối lượng nguyên tử (thường được gọi là đơn vị cacbon, ký hiệu dvc).

Vì mỗi nguyên tố hóa học có số proton khác nhau nên khối lượng nguyên tử của nó cũng khác nhau.

 • Đơn vị khối lượng nguyên tử được biểu thị bằng u.
 • Hệ đo lường theo quy ước quốc tế: 1u = 1 / na (gam) = 1 / (1000 na) kg (na – avogadro là số nguyên tử trong 12g của đồng vị cacbon 12 hoặc các nguyên tử có trong trong 1 mol của một số chất.

Vì vậy, bằng phép tính trên, bạn nhận được:

 • c = 12 điểm
 • o = 16 điểm
 • h = 1 điểm
 • na = 23 điểm
 • k = 39 đơn vị
 • ca = 40 đơn vị

chương trình học thử

Bảng các nguyên tố hóa học phổ biến

Danh sách các nguyên tố hóa học phổ biến

& gt; & gt; & gt; Xem thêm: Lý thuyết về Tính chất Hóa học của Oxy

Bảng tám nguyên tố hóa học

Bài tập thực hành

Bài 1 Trang 20 Bài 8

Điền vào tất cả các từ hoặc cụm từ thích hợp.

A. Thay vì nói những … cái này, cái này … cái kia, trong hóa học nó nói … hóa học này … hóa học đó.

b. Các nguyên tử trong hạt nhân cùng … đều … cùng loại, cùng …

Giải pháp:

Nó không nói loại nguyên tử này, loại nguyên tử đó, trong hóa học nó nói nguyên tố hóa học này, nguyên tố đó hóa học.

b. Các nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân của chúng đều là nguyên tử cùng loại và thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

Bài 2 Trang 20 Bài 8

A. Nguyên tố hóa học là gì?

Xem thêm: Quy trình xử lý kỷ luật tiếng Anh là gì? – Từ điển số

b. Biểu diễn phần tử? ví dụ

Giải pháp:

A. Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại với cùng số proton trong hạt nhân.

b. Mỗi nguyên tố hóa học thường được biểu thị bằng một hoặc hai chữ cái đầu tiên trong tên Latinh của nguyên tố đó. Viết hoa chữ cái đầu tiên, còn được gọi là ký hiệu hóa học.

Ví dụ: h, na, ba, ca, al, fe, cu…

Bài 3, trang 20, Bài 8

A. Cách viết 2c, 5o, 3ca có nghĩa là gì?

b. Được biểu diễn bằng số và ký hiệu hóa học: ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri

Giải pháp:

A.

 • 2c: hai nguyên tử cacbon
 • 5o: năm nguyên tử oxy
 • 3ca: ba nguyên tử canxi

b.

 • Ba nguyên tử nitơ: 3n
 • Bảy nguyên tử canxi: 7ca
 • Bốn nguyên tử natri: 4na

Đăng 4 Trang 20 Bài 8

Phần khối lượng nguyên tử cacbon nào được sử dụng làm đơn vị cacbon? Khối lượng nguyên tử là gì?

Giải pháp:

 • Đơn vị cacbon là 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon.
 • Nguyên tử khối được hiểu là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Bài 5, trang 20, Bài 8

So sánh xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần

A. nguyên tử cacbon

b. Nguyên tử lưu huỳnh

c. Nguyên tử nhôm

Giải pháp:

Bài giảng 6 Trang 20 Bài 8

Nguyên tử

x nặng gấp đôi nguyên tử nitơ. Tính khối lượng nguyên tử và xác định x thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố.

Giải pháp:

Nguyên tử khối của nguyên tử nitơ là 14 đơn vị

Nguyên tử của x nặng gấp 2 lần nguyên tử nitơ nên khối lượng nguyên tử của x là 28 đvC.

Vì vậy, x là silicon nguyên tố. Ký hiệu hóa học là si.

Bài 7 trang 20 Bài 8

Xem thêm: Nấc cụt thường xuyên có phải mắc bệnh? – VnExpress Sức khỏe

A. Theo khối lượng gam nguyên tử cacbon trong lớp thì đơn vị cacbon là bao nhiêu gam?

b. Khối lượng của nguyên tử nhôm là a, b, c, hay d?

A. 5,324.10-23g

b. 6,023.10-23 gam

c. 4,482.10-23g

d. 3,990,10-23g

Giải pháp:

Bài 8 trang 20 Bài 8

Nhận xét sau đây có hai ý: “Nguyên tử đơteri và nguyên tử hiđro thuộc cùng một nguyên tố hóa học vì chúng đều có 1 proton trong hạt nhân”. Thành phần cấu tạo của hai nguyên tử trong hình sau được cho:

Chọn câu trả lời đúng trong số các tùy chọn sau:

A. Suy nghĩ (1) đúng, Suy nghĩ (2) sai

b. Suy nghĩ (1) sai, Suy nghĩ (2) đúng

c. tất cả đều sai

d. Cả hai đều đúng

Giải pháp:

d là câu trả lời đúng.

Học Toán-Lý-Hóa-Văn-Tiếng Anh-Đột phá cho Cuộc chạy đua giáo dục 2022-2023

<3 Nội dung khóa học bám sát nội dung khóa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Marathon Education sẽ giúp học viên lấy lại chỗ đứng vững chắc, bứt phá và nâng cao thành tích học tập.

Trong cuộc thi marathon, học sinh sẽ được giảng dạy bởi các giáo viên từ 1% giáo viên xuất sắc hàng đầu trong nước . Tất cả giáo viên đều có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục. Giáo viên sử dụng phương pháp giảng dạy sáng tạo, gần gũi giúp học sinh tiếp thu kiến ​​thức nhanh chóng và dễ dàng.

<3 Tùy chỉnh lộ trình học tập của bạn.

Thông qua các ứng dụng tích hợp nền tảng công nghệ và thông tin dữ liệu, mỗi lớp học của Marathon Education luôn đảm bảo đường truyền ổn định, tối đa tình trạng giật / lag, chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất .

Với nền tảng học tập trực tiếp trực tuyến mô phỏng một lớp học ngoại tuyến, học sinh có thể tương tác trực tiếp với giáo viên dễ dàng như khi học ở trường.

Khi trở thành học viên của Marathon Education, các em còn nhận được Sổ tay Toán-Lý-Hóa “Siêu hay” trong đó tóm tắt tất cả các công thức và nội dung bài học được soạn chi tiết và cẩn thận > strong> giúp học sinh dễ học và dễ nhớ hơn.

Marathon Education hứa hẹn mang đến cho học sinh 8 điểm trở lên hoặc ít nhất 3 điểm. Marathon sẽ hoàn trả 100% học phí của bạn nếu bạn không đạt được số điểm như đã cam kết. Hãy nhanh tay đăng ký ngay hôm nay Giáo dục Marathon 2022-2023 năm học Toán-Lý-Hóa-Văn Trực tuyến Lớp 8-12 để được hưởng mức học phí siêu ưu đãi lên đến 39%, chỉ từ 699,000 đến 399,000.

Khóa học trực tuyến về giáo dục Marathon

Trên đây là lý thuyết cơ bản về khái niệm, ký hiệu, khối lượng nguyên tử và phân loại nguyên tố hóa học . Phần này giúp học sinh học công thức các nguyên tố hóa học, viết phương trình hóa học, tính khối lượng các nguyên tố hóa học … nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn các nguyên tố. Chúc các bạn thành công trong học tập!

Xem thêm: Màu may mắn của 12 cung hoàng đạo. Những ý nghĩa thú vị đằng sau

Viết một bình luận