Hỏi Đáp

Chiến tranh nhân dân là gì? Thế trận chiến tranh nhân dân?

Từ xưa đến nay, Việt Nam đã trải qua bao cuộc chiến tranh lớn nhỏ và giành được thắng lợi. Chiến tranh nhân dân là cuộc chiến tranh toàn dân, toàn dân nhằm bảo vệ độc lập, tự do dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và mọi thành quả. Cuộc cách mạng. Vậy, chiến tranh nhân dân là gì?

Tư vấn Pháp luật Trực tuyến Miễn phí qua Tổng đài: 1900.6568

Bạn đang xem: Cuộc chiến tranh nhân dân là gì

1. Chiến tranh nhân dân là gì?

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc là cuộc chiến tranh toàn dân, toàn dân, có lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiến tranh nhân dân là cuộc chiến tranh chính nghĩa để tự vệ cách mạng, vì độc lập, tự do dân tộc, độc lập, chủ quyền quốc gia, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ độc lập của Tổ quốc. Một hệ thống xã hội chủ nghĩa bảo vệ nhân dân và mọi thành quả của cuộc cách mạng.

Theo quy định tại Điều 2 (4) Luật Quốc phòng năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019), khái niệm chiến tranh nhân dân được quy định rõ ràng như sau:

Chiến tranh nhân dân là cuộc chiến tranh toàn dân, toàn dân, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, nhân dân, Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chiến tranh chính nghĩa do quần chúng nhân dân tiến hành, có lực lượng vũ trang làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của các giai cấp tiến bộ, mọi lực lượng, mọi hình thức đấu tranh, mọi vũ khí sẵn có. Đồng lòng vì nhân dân chống nội xâm, ngoại xâm. Mục tiêu chính trị của đảng càng cấp tiến thì lực lượng tham gia càng mạnh và số lượng càng lớn. ctnd có một lịch sử lâu đời, không giống như các cuộc chiến tranh chỉ do quân đội tiến hành. Sức mạnh của ctnd đã tạo điều kiện cho các dân tộc nhỏ đánh thắng quân xâm lược ngày càng lớn mạnh.

Chiến tranh nhân dân trong tiếng Anh là: People’s war.

2. Mục đích của Chiến tranh Nhân dân:

Chiến tranh nhân dân Việt Nam được hiểu là quá trình khai thác tiềm lực của dân tộc, đặc biệt là quốc phòng, an ninh để đánh bại ý đồ xâm lược của kẻ thù đối với cách mạng nước ta.

Mục đích là: “Kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Tổ quốc, nhân dân và hệ thống xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự phục hưng của đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia và nhân dân; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, văn hóa; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để phát triển đất nước theo định hướng chủ nghĩa xã hội “.

3. Đối tượng của Chiến tranh bảo vệ nhân dân:

– Đối tượng Chiến đấu:

Xem thêm: An ninh quốc gia là gì? Lực lượng quốc phòng và an ninh gồm những lực lượng nào?

Theo xu thế hội tụ hiện nay, cần phải phân biệt rõ ràng đối tượng và đối tác, ai là đối tượng chiến tranh của chúng ta, ai là đối tượng kinh doanh của chúng ta.

Do đó, chúng tôi đang chiến đấu chống lại bất kỳ ai phá hoại, xâm lược hoặc lật đổ cuộc cách mạng của chúng tôi. Hiện nay, các thế lực thù địch đang thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, nổi dậy, lật đổ ở nước ta nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, chuẩn bị sử dụng lực lượng vũ trang can thiệp vào hoạt động quân sự khi thời cơ đến.

– Âm mưu, thủ đoạn chủ yếu của kẻ thù khi xâm lược nước ta:

Chiến đấu nhanh và giành chiến thắng nhanh, kết hợp cuộc tấn công quân sự bên ngoài với bạo loạn và lật đổ bên trong. Đồng thời kết hợp với các phương tiện không có vũ khí để đánh lừa dư luận.

Lực lượng này hợp nhất với một đội quân đông đảo, vũ khí và trang bị hiện đại.

Khi tấn công, chúng bao vây và ngăn chặn trong giai đoạn đầu, sau đó sử dụng pháo nổ bất ngờ. Trong giai đoạn thôn tính lãnh thổ trên thực tế, nó có thể đồng thời tiếp tay cho bạo loạn lật đổ trong nội bộ các thế lực phản động, đồng thời sử dụng các biện pháp chính trị, ngoại giao để đánh lừa dư luận.

Khi tiến hành chiến tranh xâm lược địch có những ưu điểm: ưu thế tuyệt đối về sức mạnh quân sự, tiềm lực kinh tế và công nghệ. Nó có thể cấu kết với các thế lực phản động trong nước và chống phá từ trong ra ngoài.

Khi tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược kẻ thù, nó có những điểm yếu sau: Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa và tất yếu sẽ bị con người phản đối. Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, chống xâm lược, nhất định sẽ gây tổn thất nặng nề cho nhân dân và đánh thắng kẻ thù xâm lược. Thời tiết nước ta diễn biến phức tạp, phương tiện và quân địch khó sử dụng.

Xem thêm: Quốc phòng là gì? Biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh?

4. Bản chất của Chiến tranh Nhân dân:

-Đó là cuộc chiến tranh nhân dân toàn quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt.

– là chiến tranh chính nghĩa, tự vệ của cách mạng, bảo vệ độc lập tự do của dân tộc, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ đảng, để bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và mọi thành quả của cách mạng.

– là cuộc chiến tranh mạng hiện đại (vũ khí, trang bị, tri thức và nghệ thuật quân sự đều hiện đại). Nhưng trước hết tính hiện đại đòi hỏi con người phải hiện đại, con người phải làm chủ khoa học công nghệ, chỉ có làm chủ khoa học công nghệ mới có thể điều khiển và sử dụng vũ khí, trang bị. Công nghệ mới, biết sử dụng vũ khí công nghệ cao để phòng, chống chiến tranh.

5. Đặc điểm của Chiến tranh Nhân dân:

Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới có những đặc điểm cơ bản sau:

-Trước tình hình quốc tế phức tạp, chúng ta đã phát động chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện mục tiêu vĩ đại của thời đại là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Vì vậy, chúng ta có thể đoàn kết cao độ, động viên, nâng cao sức mạnh của cả dân tộc để cùng nhau đánh giặc.

– Trong chiến tranh, nhân dân ta phải bảo vệ độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, chiến tranh mang tính độc lập, tự chủ, tự cường, dựa vào sức mình, nhưng đồng thời được sự đồng tình, giúp đỡ của toàn thế giới, mới tạo nên tiến bộ. Thời đại của chiến tranh xâm lược để đánh bại kẻ thù.

– Chiến tranh diễn ra khẩn trương, gay cấn, phức tạp trong giai đoạn đầu của chiến tranh và trong chiến tranh. Khi phát động chiến tranh xâm lược nước ta, kẻ thù sẽ thực hiện phương châm chiến lược là đánh nhanh, quyết thắng nhanh. Quy mô của cuộc chiến có thể rất lớn và khốc liệt ngay từ đầu. Kết hợp tấn công hỏa lực với tấn công mặt đất, kết hợp tấn công từ bên ngoài với xung đột và lật đổ dân sự, và phong tỏa bằng đường biển, đường bộ và đường không, mục tiêu chiến lược có thể đạt được trong một thời gian ngắn.

– Đất nước đã sẵn sàng, thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, chủ động đánh địch lâu dài ngay từ đầu.

Xem thêm: Bộ Quốc phòng là gì? Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức?

Nếu xảy ra chiến tranh xâm lược nước ta, địch dùng quân số đông, vũ khí công nghệ hiện đại để đối phó thì chúng ta vẫn phải phát động chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh trận. Nâng cao sức mạnh dân tộc bằng sức mạnh thời đại, tiến công địch toàn diện, toàn diện, làm thất bại âm mưu chiến lược, thủ đoạn tác chiến, đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam và hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Để giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh đó, đất nước ta phải chuẩn bị về mọi mặt, có tiềm lực kinh tế mạnh, quốc phòng an ninh, chính trị ổn định, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững hòa bình, không để xảy ra chiến tranh.

Là thế hệ học sinh, sinh viên của đất nước ta cần tích cực học tập, nghiên cứu, củng cố niềm tin, tự hào dân tộc, tích cực đóng góp tài năng, trí tuệ, công sức vào nhiệm vụ xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh vững mạnh. Góp phần đặt nền tảng quốc phòng, an ninh vững chắc cho cả nước trong thời chiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button