Đại diện hãng – tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Phú Quốc, Đà Nẵng – CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG LỮ HÀNH VIỆT NAM

Đại diện Công ty

Vị trí – Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Phú Quốc, Đà Nẵng

Bạn đang xem: đại diện hãng hàng không là gì

Tiêu đề:

Đại diện Sân bay

Phòng:

Dịch vụ Mặt đất

Mạnh Vị trí :

Hoạt động Dịch vụ

Địa điểm làm việc:

Các sân bay được chỉ định

Báo cáo cho:

Xem thêm: Tìm hiểu về U tuyến vú phụ ở nách – Bệnh viện đa khoa Hà Nội

Trưởng đại diện sân bay

  • Chịu trách nhiệm về các hoạt động xử lý mặt đất và dịch vụ hàng không đối với các chuyến bay sân bay do vta khai thác.
  • Giám sát các hoạt động dịch vụ, bao gồm hành khách, hành lý và hàng hóa trên chuyến bay để đảm bảo các hoạt động dịch vụ tuân thủ các quy định về chất lượng và an toàn của cơ quan hàng không và nhà chức trách hàng không.
  • Làm trợ lý điều hành đại diện của vta trong chuyến bay.
  • Kiểm soát việc cung cấp thiết bị, vật tư để phục vụ hành khách và các chuyến bay vta. tại sân bay.

stt

Nhiệm vụ và trách nhiệm

Trách nhiệm của người quản lý

1

Quản lý các dịch vụ bay tại văn phòng đại diện của sân bay.

2

Thực hiện chức năng trợ lý điều hành của vta trong chuyến bay.

3

Quản lý vật tư và các mặt hàng được cung cấp trên các chuyến bay được chỉ định tại đại diện sân bay.

Trách nhiệm nghề nghiệp

1

Phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ tuân theo việc thực hiện quy định và các thủ tục liên quan đến hoạt động của sân bay vta mặt đất và dịch vụ hàng không.

2

Phối hợp thực hiện kế hoạch bay tại sân bay theo tiêu chuẩn vta.

4

Phối hợp với các bộ phận sân bay liên quan để đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả của các chuyến bay vta.

5

Cập nhật, theo dõi, xử lý việc thực hiện thực đơn, đồ uống, vật tư hoặc các sản phẩm khác cho chuyến bay vta theo hợp đồng, thỏa thuận.

6

Báo cáo và thực hiện các quyết định xử lý các tình huống bất thường về hành khách, hành lý và hàng hóa tại sân bay.

7

Thu thập thông tin, báo cáo với trưởng đại diện sân bay và phối hợp với những người chịu trách nhiệm xử lý các bất thường liên quan đến chuyến bay và phi hành đoàn của sân bay.

8

Chuyến bay giám sát và kiểm tra các hoạt động mặt đất và các dịch vụ hàng không tại sân bay theo quy định của pháp luật theo hợp đồng và thỏa thuận đã ký.

9

Kiểm tra và xác nhận việc sử dụng và báo cáo các dịch vụ, cung cấp tài liệu xác minh cho các tài liệu khiếu nại của văn phòng đại diện và xử lý các khiếu nại liên quan đến hành khách và hành lý theo chỉ định.

10

Kiểm soát chất lượng dịch vụ của VTA trong chuyến bay, báo cáo và nêu câu hỏi theo tình hình thực tế để nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện các cam kết tại sân bay.

11

Thực hiện các đánh giá chất lượng dịch vụ vta trên các chuyến bay và đưa ra các đề xuất, khuyến nghị để cải tiến các quy trình, chương trình và hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vta.

12

Xem thêm: Hàng hóa phái sinh là gì? Đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh

Quản lý vật tư và vật tư cho hành khách trên chuyến bay.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng đại diện.

stt

Trình độ chuyên môn và kiến ​​thức khác

Mô tả

1

Đào tạo liên quan đến bằng cấp

2

Các chứng chỉ chuyên môn bổ sung (không bao gồm các chứng chỉ chuyên môn đào tạo tại chỗ)

3

Chuyên môn

4

Tìm hiểu về ngành hàng không

Kiến thức về hoạt động vận tải hàng không

5

Tìm hiểu về công ty (sản phẩm, dịch vụ)

6

Tìm hiểu về các quy định hiện hành của công ty

7

Kiến thức về luật

Có kiến ​​thức pháp lý và áp dụng luật trong lĩnh vực chuyên môn của họ.

8

Tìm hiểu về các điều kiện kinh tế, chính trị và xã hội

Tìm hiểu về các điều kiện kinh tế, chính trị và xã hội của nhóm làm việc.

9

Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty

3.3. Chứng chỉ

Khác

– Mẹo lập kế hoạch

– Hậu cần

– Kỹ năng giảng dạy

-o0o-

Xem thêm: Quản lý chất lượng sản phẩm là gì? Tại sao phải quản lý chất lượng sản phẩm?

Viết một bình luận