Tin học 8 Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu

Để quản lý và nâng cao hiệu quả xử lý, các ngôn ngữ lập trình thường chia dữ liệu thành các loại khác nhau

Một số kiểu dữ liệu phổ biến:

Bạn đang xem: Dữ liệu là gì tin học 8

Tên kiểu

Phạm vi giá trị

Một số nguyên từ -215 đến 215 – 1

Số thực và số 0 có giá trị tuyệt đối từ 2,9×10-39 đến 1,7×1038

Một lá thư

Chuỗi, tối đa 255 ký tự

Bảng 1. Một số kiểu dữ liệu phổ biến

Trong Pascal, hãy để trình thông dịch diễn giải một chuỗi số dưới dạng một chuỗi. Chúng ta phải đặt dãy số trong dấu ngoặc kép

Ví dụ: “Chào buổi sáng”; ‘5324’

Các ký hiệu cho các phép toán số học trong Pascal:

Ký hiệu

Toán học

Loại dữ liệu

Số nguyên, Số thực

Số nguyên, Số thực

Nhân lên

Số nguyên, Số thực

Số nguyên, Số thực

chia cho số nguyên

Xem thêm: Hút bể phốt tiếng anh là gì? Chia sẻ bản dịch hiểu đúng ý nhất

Số nguyên

Chia cho phần còn lại

Xem thêm: Hút bể phốt tiếng anh là gì? Chia sẻ bản dịch hiểu đúng ý nhất

Số nguyên

Bảng 2. Các ký hiệu cho các phép toán số học trong Pascal

Quy tắc tính toán cho biểu thức số học trong ngôn ngữ Pascal:

 • Các phép toán trong dấu ngoặc đơn được thực hiện đầu tiên
 • Không có dấu ngoặc đơn, phép nhân và phép chia số nguyên ( div ) và phép chia có dư ( mod ) được thực hiện đầu tiên
 • Thực hiện phép cộng và trừ từ trái sang phải
 • Chỉ sử dụng dấu ngoặc đơn trong ngôn ngữ lập trình

Ngoài các phép toán số học, chúng tôi thường so sánh các số:

Ký hiệu

Xem thêm: Di truyền y học tư vấn có nhiệm vụ

So sánh

Ví dụ

5 = 5

nhỏ hơn

3 <5

Lớn hơn

9 & gt; 6

6 5

Nhỏ hơn hoặc bằng

5 6

Lớn hơn hoặc bằng

9 6

Bảng 3. Các ký hiệu so sánh toán học

 • Kết quả của phép so sánh chỉ có thể là true hoặc false
 • Khi viết chương trình, hãy so sánh dữ liệu (số, biểu thức,. .) Chúng ta phải sử dụng các ký hiệu dành riêng cho ngôn ngữ lập trình
 • trong pascal:

  Biểu tượng Pascal

  Xem thêm: Di truyền y học tư vấn có nhiệm vụ

  So sánh

  Các ký hiệu trong Toán học

  nhỏ hơn

  Lớn hơn

  Nhỏ hơn hoặc bằng

  Lớn hơn hoặc bằng

  Bảng 4. Các ký hiệu so sánh Pascal

  • là quá trình trao đổi dữ liệu hai chiều giữa người và máy khi thực hiện chương trình
  • man: kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung. ..
  • Máy tính: Gửi thông báo, kết quả, đề xuất, …
  • Tương tác nhất quán giữa con người và máy tính được tạo bởi lập trình viên Có, nó thường được thực hiện bằng chuột, bàn phím và các thiết bị màn hình

  A. Thông báo kết quả tính toán

  Kết quả tính toán là yêu cầu đầu tiên của tất cả các chương trình

  Ví dụ 1:

  Hình 1. Kết quả tính toán

  b. Nhập dữ liệu

  • Một trong những tương tác phổ biến nhất là Yêu cầu nhập dữ liệu
  • Chương trình sẽ tạm dừng để chờ người dùng “nhập dữ liệu” từ bàn phím
  • Kế hoạch hành động một bước phụ thuộc vào dữ liệu được nhập

  Ví dụ 2:

  Hình 2. Yêu cầu đầu vào dữ liệu

  c. Tạm dừng chương trình

  • Tạm dừng một lúc

  Ví dụ 3:

  Hình 3. Tạm dừng một lúc

  • Tạm dừng cho đến khi người dùng nhấn phím

  Ví dụ 4:

  Hình 4. Tạm dừng cho đến khi người dùng nhấn phím

  d.Dialog

  Hộp thoại được sử dụng như một công cụ để giao tiếp giữa người và máy khi chạy một chương trình.

  Ví dụ 5: Khi người dùng thực hiện thao tác chấm dứt chương trình, hộp thoại sau có thể xuất hiện:

  Hình 5. Hộp thoại sau khi hoạt động kết thúc chương trình

  Xem thêm: Thì Quá Khứ Hoàn Thành (Past Perfect) – Công thức & Bài Tập | Anhngumshoa.com

Viết một bình luận