Chứng nhận hợp chuẩn – hợp quy | 5 nội dung chi tiết – Vinacontrol CE

Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam phục vụ hoạt động quản lý của đất nước và theo yêu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp. Đây là một khâu quan trọng trong quá trình kinh doanh sản phẩm và đưa ra thị trường xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm:

Bạn đang xem: Giấy chứng nhận hợp chuẩn là gì

Danh sách thiết bị và máy móc được yêu cầu để được chứng nhận

Phân biệt qcvn và tcvn – Xác định các Dấu hiệu Tuân thủ Tiêu chuẩn và Tuân thủ

Những điều doanh nghiệp nên biết về kiểm tra thang máy

Đánh giá phù hợp sản phẩm theo tiêu chuẩn tương ứng

Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm theo các tiêu chuẩn tương ứng

1. Giấy chứng nhận Hợp quy – Giấy chứng nhận Hợp quy là gì?

Thị trường kinh tế hiện nay là một thị trường mở, một sản phẩm có thể được sản xuất bởi nhiều nhà sản xuất, vì vậy các nhà sản xuất thường hy vọng rằng sản phẩm của họ có thể được bên thứ ba công nhận. 3 Đánh giá tích cực về chất lượng để tăng sức cạnh tranh và thu hút người dùng. Khi nghiên cứu đánh giá chất lượng sản phẩm, họ nhận được hai khái niệm: chứng nhận hợp quy và chứng nhận hợp chuẩn.

1.1 Chứng nhận Tuân thủ

Chứng nhận hợp quy hoặc chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn là việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa có phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng hay không. Về nguyên tắc, chứng nhận tuân thủ là một hoạt động tự nguyện , nhưng trong một số trường hợp, nó trở thành bắt buộc theo yêu cầu của khách hàng. Đối với đánh giá hợp chuẩn, việc lựa chọn phương thức đánh giá do tổ chức chứng nhận hợp chuẩn, tổ chức công bố hợp chuẩn hoặc cá nhân (cbhc) quyết định nhưng phải phù hợp với đối tượng chứng nhận để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá.

Tại Việt Nam, Giấy chứng nhận Hợp quy được thể hiện là: tcvn

1.2 Chứng nhận Tuân thủ

Chứng nhận hợp quy – Chứng nhận hợp quy là việc đánh giá và chứng nhận sản phẩm, hàng hóa tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng chỉ Tuân thủ là bắt buộc . Phương pháp đánh giá đối với quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Theo quy định quốc gia, giấy chứng nhận hợp quy được thể hiện dưới dạng: qcvn

Mẫu dấu chứng nhận hợp chuẩn(trái) - hợp quy(phải)

Mẫu Chứng nhận Tuân thủ Tiêu chuẩn (Trái) – Tuân thủ Quy định (Phải)

2. Cơ quan chính của chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn – tuân thủ quy định?

Các đối tượng yêu cầu chứng nhận tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quy trình và môi trường tuân thủ các tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quốc tế, khu vực và thậm chí cả nước ngoài. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (qcvn) và quy chuẩn kỹ thuật địa phương (qcĐp) Đối với sản phẩm liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) phải có giấy chứng nhận hợp quy.

Xem thêm: Hiện tượng hồi quang phản chiếu là gì? Bí ẩn chưa được giải mã trước khi chết của con người

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đánh giá sự phù hợp để thực hiện chứng nhận hợp chuẩn. Đánh giá sự phù hợp là hoạt động thử nghiệm, phân tích, đánh giá xem sản phẩm, hàng hóa có phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn tương ứng hay không.

✍Xem Thêm: Danh sách Sản phẩm và Hàng hóa Nhóm 2 Yêu cầu Chứng nhận Hợp quy

3. Phương pháp đánh giá sự phù hợp?

Theo quy định của quốc gia, đối với các sản phẩm và hàng hóa khác nhau, 8 phương pháp sau được áp dụng:

 • Phương pháp 1: Thử nghiệm mẫu điển hình;
 • Phương pháp 2: Thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp với đánh giá quy trình sản xuất để giám sát việc thử nghiệm mẫu thị trường;
 • Phương pháp 3: Loại thử nghiệm được kết hợp với việc đánh giá quá trình sản xuất; việc giám sát được thực hiện bằng cách thử nghiệm các mẫu tại nơi sản xuất và kết hợp với việc đánh giá quá trình sản xuất;
 • Phương pháp 4: Kiểm tra kiểu loại và đánh giá quá trình sản xuất Quy trình; Các mẫu thử nghiệm được theo dõi cùng với việc đánh giá quy trình sản xuất;
 • Phương pháp 5: Thử nghiệm điển hình và đánh giá quy trình sản xuất; giám sát thông qua việc phát hiện các mẫu được thu thập tại địa điểm sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
 • Phương pháp 5: Kiểm tra kiểu loại và đánh giá quá trình sản xuất; li>
 • Phương pháp 6: Đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;
 • Phương pháp 7: Kiểm tra và đánh giá lô hàng và lô hàng;
 • Phương pháp 8: Thử nghiệm hoặc kiểm tra tất cả sản phẩm và hàng hóa.
 • ul>

  Tại Việt Nam, các phương pháp 1, 5 và 7 thường được sử dụng cho hàng hóa sản xuất trong nước và nhập khẩu.

  Tầm quan trọng hoạt động đánh giá chứng nhận sản phẩm hàng hóa

  Tầm quan trọng của các hoạt động đánh giá chứng nhận sản phẩm

  4. Trình tự công bố chất lượng sản phẩm là gì?

  4.1 Lệnh Thông báo Tuân thủ Tiêu chuẩn

  Thông báo về sự phù hợp được thực hiện như sau:

  Bước thứ nhất: Đối tượng đánh giá công bố hợp chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng (sau đây gọi là đánh giá hợp chuẩn).

  a) Việc đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận có thẩm quyền tại Việt Nam (cụ thể là vinacontrol ce) hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (bên thứ nhất).

  Đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định ở trên.

  b) Kết quả đánh giá sự tuân thủ tiêu chuẩn là cơ sở để tổ chức, cá nhân công bố sự phù hợp tiêu chuẩn.

  Bước 2: Đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Chi cục) nơi đăng ký đơn vị, cá nhân sản xuất là doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

  4.2 Trình tự Thông báo Tuân thủ Quy định

  a) Đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước: – Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy kèm theo bản sao Giấy chứng nhận hợp quy. Tổ chức chứng nhận được chỉ định thông báo cho cơ quan chuyên môn về việc tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy; – Khi nhận được hồ sơ Công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa.

  Xem thêm: Thoái hóa cột sống tiếng anh là gì? Phiên âm, từ vựng & câu hỏi – Tâm Minh Đường

  b) Đối với hàng hóa nhập khẩu: – Tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm tra chất lượng và đăng ký hàng hóa nhập khẩu, cung cấp các thông tin sau: tên, địa chỉ, điện thoại, fax của tổ chức, cá nhân nhập khẩu; tên hàng hóa , nhãn hiệu, chủng loại; Đặc điểm kỹ thuật; Nơi xuất xứ, Nhà sản xuất; Khối lượng, Số lượng; Cảng nhập khẩu; Thời gian nhập cảnh; Hợp đồng (Contract); Danh sách đóng gói; Hóa đơn (Invoice); Vận đơn; Chất lượng hàng hóa tuân thủ kỹ thuật quy định, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật. Sản phẩm, hàng hóa kèm theo bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận được chỉ định; – Cơ quan chuyên môn ra thông báo kết quả kiểm tra quốc gia về chất lượng hàng hóa nhập khẩu; bản chính thông báo được nộp cho hải quan để thông quan.

  Mẫu giấy chứng nhận hợp quy Vinacontrol CE cấp

  Mẫu chứng nhận hợp quy do vinacontrol ce cấp

  5. Cơ quan Chứng nhận Tuân thủ Tiêu chuẩn Hàng đầu tại Việt Nam

  vinacontrol ce là tổ chức chứng nhận và tiêu chuẩn hóa hàng đầu của Việt Nam và các công ty có thể thực hiện cả chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn và chứng nhận tuân thủ quy định. Trên cơ sở tôn trọng tuyệt đối sự công bằng, vinacontrol ce cung cấp dịch vụ chứng nhận tự nguyện hoặc bắt buộc trong nhiều lĩnh vực cho tất cả các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng mong muốn của doanh nghiệp trên con đường phát triển hội nhập.

  Dịch vụ chứng nhận của chúng tôi nổi tiếng thế giới. Hiện vinacontrol ce đã phục vụ hơn 3.000 doanh nghiệp và cấp hơn 10.000 giấy chứng nhận.

  • vinacontrol ce được chứng nhận bởi các tổ chức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, chẳng hạn như Bộ An toàn lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) , Bộ Xã hội), Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. và thông số kỹ thuật;

   Đội ngũ chuyên gia có chuyên môn kỹ thuật cao và kinh nghiệm đánh giá cũng như hệ thống phòng thí nghiệm tiêu chuẩn quốc gia;

   vinacontrol ce là tổ chức duy nhất cung cấp toàn diện cho khách hàng các dịch vụ cần thiết khác nhằm đưa thiết bị vào phục vụ và mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp, bao gồm: đánh giá an toàn, kiểm tra chất lượng (đối với hàng hóa nhập khẩu), kiểm tra và chứng nhận Hệ thống quản lý iso , huấn luyện an toàn lao động …;

   Hệ thống văn phòng rộng khắp cả nước và đặt tại hầu hết các cảng, vinacontrol ce sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp cần kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập khẩu. ;

   Đến vinacontrol ce trong thời gian nhanh nhất với chi phí hợp lý nhất.

   Mọi thắc mắc và cần chứng chỉ, chứng nhận, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1800.6083 , email: [email protected] hoặc để lại thông tin liên hệ hỗ trợ .

   (*) Sản phẩm, hàng hóa thuộc nhóm 2 quy định tại điểm 4 Điều 3 Chương I Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa như sau:

   Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 là những sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, cất giữ, bảo quản và sử dụng hợp lý có khả năng gây hại cho con người, động vật, thực vật, tài sản hoặc môi trường theo đúng mục đích.

   Xem thêm: Đau bắp chân là bị gì? Nguyên nhân và cách điều trị • Hello Bacsi

Viết một bình luận