Tội môi giới mại dâm (điều 328). Môi giới mại dâm là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua dâm, bán dâm

Người môi giới mại dâm (phần 328)

Theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Hình sự năm 2017, tội danh thăm gái mại dâm như sau:

Bạn đang xem: Hành vi môi giới mại dâm là gì

1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt người khác mua bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Người nào thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù có thời hạn không dưới ba năm nhưng không quá bảy năm:

a) Đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi;

b) có tổ chức;

c) Bản chất chuyên nghiệp;

d) hai tội trở lên;

đ) 02 hoặc nhiều hơn;

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người nào thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù có thời hạn không dưới bảy năm nhưng không quá mười lăm năm:

a) Dành cho lứa tuổi từ 13 đến dưới 16;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

4. Người vi phạm còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Do đó, đối với người môi giới mại dâm, mức án tối đa có thể lên đến 15 năm.

Xem thêm: Hàng hóa phái sinh là gì? Đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh

Xem thêm: Bảng Báo Giá trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Nhận xét

1. Mại dâm là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt các bên tham gia giao dịch tình dục bởi một người trung gian.

2. Dấu hiệu pháp lý tội phạm

* Đối tượng của tội phạm

Tội phạm gây nguy hiểm cho trật tự, an toàn công cộng, ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục của dân tộc và nền văn hóa xã hội chủ nghĩa.

* Mặt khách quan của tội phạm

Tội phạm được thể hiện ở việc trung gian, dụ dỗ và hướng dẫn người khác mua hoặc bán dâm.

+ Mại dâm: Dụ dỗ, lôi kéo, xúi giục người khác mua, bán dâm bằng lời nói hoặc thủ đoạn.

+ Hướng dẫn hành vi của người bán dâm: Làm trung gian giữa người bán dâm và người bán dâm như thỏa thuận giá cả, thời gian, địa điểm đón khách, sắp xếp cho người mua và người bán gặp nhau.

Từ thực tiễn đấu tranh với tội phạm, có thể thấy hành vi đưa đón gái mại dâm được thực hiện dưới nhiều hình thức, trực tiếp hoặc thông qua trung gian để dụ dỗ, dẫn dắt mại dâm và tội phạm cũng sẽ sử dụng nhiều phương thức phức tạp hơn như sử dụng máy nhắn tin. , điện thoại di động, … Hoạt động để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện; người môi giới mại dâm đồng thời có thể tổ chức, chứa chấp mại dâm nhưng cũng có thể làm môi giới để hướng dẫn người mua, người bán dâm thỏa thuận, tùy về tình hình. nhiều tội.

Nếu thủ phạm thực hiện những điều trên thì tội ác đã hoàn thành.

* Mặt chủ quan của tội phạm

Phạm tội được thực hiện dưới hình thức cố ý phạm lỗi, có động cơ, mục đích, động cơ vụ lợi hoặc các mục đích khác, nhưng không phải là dấu hiệu của sự ép buộc.

* Đối tượng của tội phạm

Tội phạm được thực hiện bởi những người có đủ năng lực tội phạm và đủ tuổi hợp pháp.

* Hình phạt:

– Điều 1:

Xem thêm: Kinh tế tri thức là gì? Đặc điểm, vai trò và ví dụ cụ thể?

Bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

– Khoản 2:

Từ ba đến bảy năm tù nếu có một trong các tình tiết tăng nặng sau đây:

+ Dành cho những người từ 16 đến dưới 18 tuổi;

+ Có tổ chức;

+ Bản chất chuyên nghiệp;

+ Hai tội trở lên;

+ 02 người trở lên;

+ Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

+ Người tái phạm nguy hiểm;

– Khoản 3:

Mức án từ 07 năm đến 15 năm tù nếu có một trong các tình tiết tăng nặng sau đây:

+ Dành cho những người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

+ Thu lợi bất chính trên 500.000.000 đồng;

– Khoản 4:

Người vi phạm còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Xem thêm: Hàng hóa phái sinh là gì? Đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh

Viết một bình luận