Hỏi Đáp

LETTER OF CREDIT (L/C) LÀ GÌ TRONG XUẤT NHẬP KHẨU? | SIMBA GROUP

Trong khi làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu liên quan đến các vấn đề thanh toán, chúng tôi không thể không đề cập đến lc. Nói một cách dễ hiểu, lc là một hình thức thanh toán hay còn gọi là thanh toán bằng thư tín dụng hoặc thanh toán bằng thư tín dụng. Thư tín dụng (l / c) muốn được phát hành phải được phát hành bởi một tổ chức có uy tín có khả năng bảo lãnh thanh toán và bảo lãnh các giao dịch mua bán có giá trị để tạo sự an tâm cho người mua và người bán.

LETTER OF CREDIT (L/C) LÀ GÌ TRONG XUẤT NHẬP KHẨU? | SIMBA GROUP

Bạn đang xem: Hình thức thanh toán lc là gì

Về cơ bản, cả người mua và người bán đều muốn có sự bảo mật của riêng họ, vì vậy, có một câu hỏi “thanh toán hay giao hàng?”. Luôn được liệt kê trong bất kỳ giao dịch nào. Là thư tín dụng do một tổ chức trung gian (ngân hàng) phát hành để giải quyết các vấn đề trên.

Do đó, thư tín dụng được phát hành bởi các tổ chức tài chính hoặc các trung gian tài chính. Các tổ chức đáp ứng các yêu cầu cụ thể ở trên thường là các ngân hàng có khả năng tài chính và uy tín mà người mua và người bán có thể tin tưởng.

Tất nhiên, khi người mua và người bán sử dụng phương thức thanh toán lc thì phải có phí trung gian từ ngân hàng. Do đó, đây cũng là một mảng kinh doanh của ngân hàng do Vụ Thanh toán quốc tế phụ trách.

lc là gì? Tín dụng tài liệu

lc là thư do người nhập khẩu (người mua) thay mặt ngân hàng phát hành theo yêu cầu của người nhập khẩu (người mua) hứa sẽ thanh toán một số tiền nhất định cho người xuất khẩu (người bán) vào một thời điểm cụ thể. ), nếu người xuất khẩu (người bán) xuất trình một bộ chứng từ thanh toán theo các điều khoản nêu trong thư tín dụng.

Người bán cũng có đại diện ngân hàng, người sẽ chuyển bộ chứng từ hợp lệ này đến ngân hàng đại diện của mình ở nước xuất khẩu.

Do đó, người mua, người bán và ngân hàng là những cá nhân tham gia vào quá trình thanh toán lc. lc là viết tắt của Thư tín dụng. Ngoài việc nhấn mạnh đến việc thanh toán, các ngân hàng còn lưu giữ một bộ chứng từ hay còn gọi là thư tín dụng chứng từ nhằm nhấn mạnh đến chứng từ và phương thức thanh toán.

Quy trình thanh toán L / C

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu quy trình thanh toán cho một khoản tín dụng chứng từ (l / c). Tuy nhiên, để dễ hiểu, tôi đã đưa ra quy trình đơn giản và tổng quát nhất.

Có 4 bên tham gia vào quá trình này:

  • người nhập khẩu (người mua): Người nhập khẩu hoặc người mua. Còn được gọi là nhân viên bán hàng. Được gọi là Người thụ hưởng trong lc
  • Ngân hàng phát hành: Đây là ngân hàng đại diện cho nhà nhập khẩu
  • Ngân hàng thông báo lc (Ngân hàng tư vấn): Ngân hàng thông báo

Quy trình này bao gồm 9 bước sau:

LETTER OF CREDIT (L/C) LÀ GÌ TRONG XUẤT NHẬP KHẨU? | SIMBA GROUP

* (0) * Người mua và người bán ký hợp đồng thương mại. Trong hợp đồng nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu phải chấp nhận phương thức thanh toán lc. Ngoài ra, hợp đồng ghi rõ các yêu cầu trong thư tín dụng. Dấu chấm chẵn và dấu phẩy phải được ghi rõ ràng và thống nhất. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hiểu rằng không phải tất cả các điều khoản của hợp đồng ngoại thương đều nhất thiết phải giống nhau. Đây là hai tài liệu riêng biệt và không ràng buộc nhau.

* (1) * Người mua (người nhập khẩu), theo hợp đồng đã ký với người bán, làm đơn đề nghị mở thư tín dụng và gửi đến ngân hàng của mình, ngân hàng phát hành. Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đăng ký mở thư tín dụng.
  • Quyết định thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số xuất nhập khẩu – nếu có (giao dịch lần đầu).
  • Hợp đồng ngoại thương.
  • Giấy phép Nhập khẩu.
  • Cam kết thanh toán (trong trường hợp thư tín dụng trả chậm).
  • Trước khi người mua đặt cọc LC dưới 100% giá trị LC phải có bản giải trình do phòng tín dụng chi nhánh lập và được giám đốc chi nhánh chấp thuận.

Thông thường, đơn xin mở thư tín dụng được lập theo mẫu của ngân hàng. Không phải doanh nghiệp nào cũng có thể mở lc. Nó phụ thuộc vào giá trị hợp đồng, chính sách của từng ngân hàng và uy tín của doanh nghiệp xin mở tín dụng. Thông thường, ở bước này, doanh nghiệp yêu cầu đặt cọc để mở thẻ tín dụng.

* (2) * Ngân hàng phát hành sẽ xem xét và nếu được chấp thuận, sẽ gửi thư cho ngân hàng thông báo để chuyển cho người thụ hưởng. Và lưu ý ngân hàng tư vấn phải có quan hệ đại lý với ngân hàng phát hành. Do đó, ngân hàng thông báo có khả năng kiểm tra tính xác thực của thư tín dụng.

* (3) * Ngân hàng thông báo sẽ đánh giá LC và chuyển LC gốc cho người bán, người kiểm tra khả năng của LC và có thể đề nghị sửa chữa nếu cần.

* (4) * Người thụ hưởng (người xuất khẩu) sẽ kiểm tra lc và giao hàng cho người nhập khẩu sau khi đúng.

* (5) * Sau khi giao hàng, nhà xuất khẩu phải chuẩn bị một bộ chứng từ hợp lệ để gửi cho ngân hàng thông báo yêu cầu bồi thường. Chứng từ và thanh toán xảy ra trong bước này, vì vậy phương pháp này được gọi là “Thư tín dụng”. Giao tài liệu và yêu cầu thanh toán.

* (6) * Sau khi nhận được bộ tài liệu. Ngân hàng thông báo có trách nhiệm kiểm tra các chứng từ có hợp lệ không? Khi thanh toán cho một khoản tín dụng chứng từ, bộ chứng từ phải tuân thủ ucp (Tập quán thống nhất về tín dụng chứng từ) và isbp (Thông lệ ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế về kiểm tra tài liệu theo khoản tín dụng chứng từ). Tôi sẽ trình bày về ucp và isbp trong bài viết tiếp theo.

* (7) * Sau khi hoàn thành bước (6), ngân hàng phát hành sẽ kiểm tra chứng từ sau khi đã nhận được. Sau khi kiểm tra phải báo cáo kết quả kiểm tra cho đường dây tham mưu.

* (8) * Sau quá trình này, bộ chứng từ sẽ nằm trong tay ngân hàng phát hành. Nếu bộ chứng từ này không chính xác, ngân hàng thông báo có trách nhiệm yêu cầu chỉnh sửa. Nếu hợp lệ, ngân hàng thông báo có trách nhiệm thông báo cho người thụ hưởng (người xuất khẩu) và thực hiện thanh toán.

* (9) * Khi ngân hàng thông báo đã thanh toán cho người xuất khẩu. Ngân hàng sẽ thanh toán cho nhà nhập khẩu.

Vì vậy, chúng tôi đã phác thảo quy trình thanh toán lc. Tuy nhiên, đây là trường hợp đơn giản nhất chỉ có 4 bên tham gia vào quá trình này. Các thực thể khác cũng tham gia vào quá trình này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button