Hỏi Đáp

Bảo Lãnh Ngân Hàng Là Gì? Quy Định Về Bảo Lãnh Ngân Hàng Mới Nhất

Bảo lãnh Ngân hàng là gì? Các đặc điểm của bảo lãnh ngân hàng là gì? Có những loại bảo lãnh ngân hàng nào hay quy trình bảo lãnh ngân hàng ra sao… Là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Vì bảo lãnh ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch thương mại hiện nay.

Hãy cùng tìm hiểu thêm về bảo lãnh ngân hàng là gì và các quy định mới nhất về bảo lãnh ngân hàng trong bài viết xuất nhập khẩu le anh

Bạn đang xem: Hợp đồng bảo lãnh ngân hàng là gì

Tôi. Bảo lãnh ngân hàng là gì?

Bảo lãnh ngân hàng tiếng anh là gì?Bảo lãnh ngân hàng là gìBảo lãnh ngân hàng là gì

Bảo lãnh ngân hàng (tiếng Anh là Ngân hàng bảo lãnh ) là văn bản cam kết của tổ chức tín dụng (người bảo lãnh) với chủ nợ (bên) để thực hiện nghĩa vụ tài chính thay mặt cho khách hàng (bảo lãnh) khi có khả năng thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với người nhận bảo lãnh. Khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả số tiền đã trả thay cho tổ chức tín dụng.

Ví dụ: Khoản vay thương mại giữa các bên

Bảo lãnh ngân hàng được coi là một bảo đảm do ngân hàng (người bảo lãnh) cung cấp cho trách nhiệm thanh toán của người đi vay (người bảo lãnh). Điều này có nghĩa là nếu người đi vay không trả được hoặc không trả được nợ đầy đủ thì ngân hàng sẽ có trách nhiệm thanh toán cho người cho vay (người bảo lãnh) số tiền quy định trong bảo lãnh.

Thực sự có thể hiểu được:

Về cơ bản, Bảo lãnh ngân hàng được hình thành do sự không chắc chắn trong giao dịch và sự không tin tưởng lẫn nhau giữa người mua và người bán. Khi hai bên tham gia giao dịch muốn đảm bảo quyền lợi của chính mình và phòng ngừa rủi ro, một bên thứ ba cần thiết sẽ xuất hiện để thế chấp.

Bảo lãnh ngân hàng thường được so sánh với hộ chiếu công ty trong các hoạt động kinh doanh trả chậm, không chỉ đối với kế hoạch chấp nhận bảo lãnh của công ty mà còn đối với các đối tác kinh doanh. Xây dựng nền tảng để tin tưởng lẫn nhau hơn.

⇒ Bảo lãnh đã trở thành một dịch vụ thương mại và có nhiều tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy các giao dịch vốn, không chỉ trong lĩnh vực tín dụng, mà còn trong đấu thầu, bảo hiểm, đảm bảo chất lượng sản phẩm, thực hiện hợp đồng …

Đối tượng Bảo lãnh của Ngân hàng

 • Một doanh nghiệp hợp pháp hoạt động tại thị trường Việt Nam.
 • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.
 • Điều 94 Bộ luật Dân sự đối với hợp tác xã và tổ chức khác có đủ điều kiện quy định.
 • Các tổ chức kinh tế nước ngoài tham gia hợp đồng liên doanh, đấu thầu các dự án đầu tư tại thị trường Việt Nam

Bảo lãnh Ngân hàng là gì?

Bảo lãnh của Ngân hàng là lời hứa bằng văn bản của ngân hàng với đơn vị kinh doanh rằng ngân hàng sẽ thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với đơn vị kinh doanh trong một khoảng thời gian. Hạn chế, khi đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đối với bên thứ ba (bên bán) nhận bảo lãnh.

Xem chi tiết: thông tư 07/2015 / tt-hnnn Bảo lãnh Ngân hàng Quy định

Hai. Đặc điểm của Bảo lãnh Ngân hàng

– là một giao dịch kinh doanh cụ thể (hoặc hành vi kinh doanh).

– Hoạt động bảo lãnh ngân hàng luôn được thực hiện bởi các chủ thể, đặc biệt là các tổ chức tín dụng (chủ yếu là ngân hàng).

– Trong bảo lãnh ngân hàng, tổ chức tín dụng không chỉ là bên bảo lãnh (giống như bất kỳ bên bảo lãnh nào trong bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ dân sự) mà còn có thêm tư cách là chủ ngân hàng.

– Giao dịch Bảo lãnh của Ngân hàng có mục đích và hệ quả là tạo ra hai hợp đồng, Hợp đồng Dịch vụ Bảo lãnh và Hợp đồng Bảo lãnh / Cam kết Bảo lãnh. Hai hợp đồng tuy có mối quan hệ nhân quả và ảnh hưởng lẫn nhau nhưng vẫn độc lập với nhau về mặt chủ thể hoặc quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể.

– Giao dịch được ngân hàng bảo đảm không phải là giao dịch hai hoặc ba bên, mà là giao dịch kép.

– Bảo lãnh ngân hàng là một giao dịch được xác lập và thực hiện theo một văn bản. Bản chất chứng từ của bảo lãnh ngân hàng thể hiện ở việc tổ chức tín dụng phát hành cam kết bảo lãnh (bảo lãnh) và khi người thụ hưởng thực hiện quyền chủ nợ hoặc tổ chức tín dụng bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ của người bảo lãnh. viết.

Khóa học Xuất nhập khẩu Trực tuyến Tương tác trực tiếp với các chuyên gia xuất nhập khẩu với hơn 15 năm kinh nghiệm

Ba. Loại bảo lãnh ngân hàng

Đảm bảo trực tiếp

Bảo hành gián tiếp

Xác nhận đảm bảo

Bảo lãnh chung

Đảm bảo có điều kiện

Đảm bảo vô điều kiện

Đảm bảo Hiệu suất

Đảm bảo Thanh toán

Bảo lãnh Đảm bảo Trả nợ (Đảm bảo Khoản vay)

Đảm bảo giá thầu

Được đảm bảo hoàn trả khoản thanh toán trước

Đảm bảo hoặc đảm bảo chất lượng của sản phẩm theo hợp đồng

Đảm bảo miễn khấu trừ số tiền trên hóa đơn

Thư tín dụng dự phòng (l / c)

Đảm bảo thuế quan

Bảo lãnh Dự thảo

Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Bốn. Thủ tục Bảo lãnh Ngân hàng

Quy trình bảo lãnh ngân hàng bao gồm 6 bước cơ bản sau:

Bước 1: Khách hàng ký hợp đồng với đối tác theo yêu cầu: thanh toán, thi công, đấu thầu… Đối tác yêu cầu ngân hàng bảo lãnh.

Bước 2: Khách hàng sẽ tạo hồ sơ và gửi yêu cầu bảo lãnh đến ngân hàng. Hồ sơ bảo lãnh của ngân hàng bao gồm:

 • Đơn xin tài trợ
 • Tài liệu Pháp lý
 • Tài liệu Mục đích
 • Hồ sơ Tài chính Doanh nghiệp
 • Hồ sơ Tài sản Có trách nhiệm.

Bước thứ ba: Ngân hàng đánh giá tính pháp lý và tính khả thi của dự án bảo lãnh; năng lực pháp lý của khách hàng, phương thức bảo lãnh; đánh giá khả năng tài chính của khách hàng.

Nếu được chấp thuận, ngân hàng ký hợp đồng bảo lãnh và thư bảo lãnh với khách hàng.

Bước 4: Ngân hàng thông báo cho người nhận bảo lãnh. Thư sẽ quy định rõ nội dung cơ bản của hợp đồng bảo lãnh.

Bước 5 : Nếu xảy ra, ngân hàng sẽ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với người bảo lãnh.

Bước 6: Ngân hàng yêu cầu bên nhận bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với ngân hàng như trả nợ gốc, lãi và phí.

Nếu người được bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ, ngân hàng sẽ đứng ra thanh toán và tự động ghi số tiền trả nợ theo lãi suất nợ quá hạn của người được bảo lãnh.

Ngân hàng sẽ thực hiện các biện pháp thu hồi nợ cần thiết, chẳng hạn như bán tài sản thế chấp, ghi nợ vào tài khoản của người bảo lãnh, khởi kiện, v.v.

Bảo lãnh ngân hàng

Bảo lãnh ngân hàng

V. Cách Tính Phí Bảo Lãnh Ngân Hàng

Phí bảo lãnh ngân hàng được tính theo công thức chung sau:

Phí đảm bảo = (Giá trị đảm bảo + Phí đảm bảo + Thời hạn đảm bảo) / 360

Lưu ý:

 • Khách hàng nhận bảo lãnh phải trả phí bảo lãnh cho phòng tín dụng. Mức phí do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 2% / năm số tiền vẫn đảm bảo. Nếu phí bảo lãnh theo tỷ lệ này dưới 300.000 đồng thì tổ chức tín dụng / ngân hàng sẽ được thu mức phí tối thiểu là 300.000 đồng.
 • Nếu khách hàng chậm trả phí bảo lãnh cho tổ chức tín dụng / thì ngân hàng phải chịu khoản vay quá hạn không quá 150% lãi suất cho vay được bảo lãnh hoặc lãi suất cho vay ngắn hạn do tổ chức tín dụng thực hiện. cho tổ chức tín dụng. Các loại phí trả chậm khác được đảm bảo thanh toán từ ngày đến hạn. Thông thường các ngân hàng sử dụng công thức:

Công thức tính phí bảo lãnh ngân hàng:

Phí đảm bảo = giá trị được đảm bảo x tỷ lệ (% / tháng) x số ngày thanh toán / 30

Ở đâu:

– Giá trị Đảm bảo là số tiền được đảm bảo tối đa được nêu trong Cam kết Bảo lãnh.

– Phí được tính theo tỷ lệ% hàng tháng (30 ngày một tháng, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ), tùy thuộc vào loại tài sản thế chấp.

– Số ngày tính phí: kể từ ngày phát hành cam kết bảo lãnh hoặc ngày có hiệu lực của cam kết bảo lãnh (tùy điều kiện nào đến trước) đến ngày hết hạn bảo lãnh được ghi trên việc phát hành bảo lãnh.

Công thức:

Ngày thanh toán = Ngày đến hạn – Ngày phát hành (hoặc Ngày có hiệu lực, tùy điều kiện nào đến trước) + 1

Lưu ý : Ngân hàng Thành phố

<3, hàng tháng = 30 ngày.

Ví dụ: 10 ngày = 1 tháng; 1 tháng 15 ngày = 1 tháng; 1 tháng 16 ngày = 2 tháng

# Đối với bảo lãnh được bảo đảm bằng nhiều tài sản thế chấp khác nhau (tsbĐ); phí tối thiểu cho bảo lãnh như sau:

Tính phí từ tài khoản đầu tiên: a

Tính phí từ khoản tiền gửi thứ hai: b

– th1 : a & lt; khoản phí tối thiểu theo tuyên bố 1 và b <mức phí tối thiểu áp dụng theo đơn hàng bán hàng thứ hai; sum (a + b) & lt; một trong các gói đăng ký Mặt hàng có giá cao hơn phí tối thiểu: áp dụng mức phí tối thiểu cao hơn;

– th2 : a & lt; mức phí tối thiểu áp dụng cho đơn hàng bán hàng đầu tiên; b Khoản phí tối thiểu lớn hơn một trong các các hóa đơn: Tỷ lệ áp dụng: tổng (a + b);

– th3 : a & lt; tỷ lệ tối thiểu áp dụng cho đơn hàng bán hàng đầu tiên; b & gt; tỷ lệ tối thiểu áp dụng cho đơn hàng bán hàng thứ hai; sum (a + b) & lt; Một trong các loại đăng ký có phí tối thiểu cao hơn: áp dụng mức phí tối thiểu cao hơn;

– th4: a & lt; mức phí tối thiểu áp dụng cho đơn hàng bán hàng đầu tiên; b & gt; mức phí tối thiểu áp dụng cho đơn hàng bán hàng thứ hai; sum (a + b)> Phí tối thiểu lớn hơn 1 trong 2 bất động sản: Phí đăng ký: Tổng (a + b);

– th5 : a & gt; Tỷ giá tối thiểu áp dụng theo hóa đơn bán hàng đầu tiên; b & gt; Tỷ giá tối thiểu áp dụng cho hóa đơn thứ 2: Tỷ giá áp dụng: Tổng (a + b).

Bảo lãnh không thời hạn: Được tính phí mỗi tháng một lần, ngay sau khi Bảo lãnh đầu tiên được phát hành.

Trên đây là khái niệm về bảo lãnh ngân hàng và tất cả những kiến ​​thức liên quan đến bảo lãnh ngân hàng. Tôi hy vọng những chia sẻ về xuất nhập khẩu le anh trong văn bản hữu ích với bạn!

Thông tin thêm:

 • Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng là gì? Quy trình thanh toán chuyển khoản ngân hàng t / t
 • Giấy ủy quyền trong thanh toán quốc tế
 • Rủi ro trong thanh toán quốc tế
 • Đàm phán các điều khoản thanh toán ngoại thương hợp đồng

Import le anh – Nơi đào tạo xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam. Chúng tôi đã tổ chức thành công Các khóa học về Xuất nhập khẩu , hỗ trợ việc làm cho hàng nghìn sinh viên cũng như các cơ hội việc làm trong ngành hậu cần và xuất nhập khẩu. Các thành viên trên khắp cả nước

Mọi thắc mắc chi tiết về các khóa học xuất nhập khẩu, vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0904848855/0966199878

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button