Hành vi tổ chức (Organizational Behavior) là gì? Sự cần thiết và vai trò của hành vi tổ chức – Thạc sĩ Điều hành Quản trị Kinh Doanh Quốc Tế

Hành vi tổ chức là một khoa học quản lý nghiên cứu một cách có hệ thống các hành vi và thái độ của mọi người trong tổ chức và mối quan hệ tương tác giữa chúng. Hành vi của con người và tổ chức.

Định nghĩa

Bạn đang xem: Khái niệm hành vi tổ chức là gì

Hành vi tổ chức trong tiếng Anh là tổ chức. Hành vi tổ chức (hvtc) là một khoa học quản lý nghiên cứu một cách có hệ thống các hành vi và thái độ của con người trong tổ chức và sự tương tác giữa các hành vi của con người với tổ chức.

Hành vi của tổ chức cần được nghiên cứu

Mỗi người mang những đặc điểm tính cách, kiến ​​thức chuyên môn và kinh nghiệm độc đáo của riêng mình cho tổ chức. Tuy nhiên, các cá nhân không làm việc một mình trong một tổ chức. Họ cũng kết nối với đồng nghiệp, người quản lý và tổ chức thông qua các chính sách, luật pháp, quy định và những thay đổi diễn ra trong tổ chức.

Khi các cá nhân thay đổi sự nghiệp lâu dài của họ trong một tổ chức, tổ chức cũng bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi đó. Vì vậy, việc nghiên cứu mối quan hệ tương tác giữa cá nhân và tổ chức là vô cùng cần thiết.

Tổ chức tồn tại trước khi cá nhân gia nhập và tiếp tục sau khi cá nhân rời tổ chức. Do đó, bản thân tổ chức là khía cạnh thứ ba của hành vi tổ chức.

Chúng ta luôn có thói quen giải thích các hiện tượng dựa trên cảm giác của chúng ta. Ví dụ, một người vắng mặt trong công việc và chúng ta ngay lập tức cho rằng anh ta nghỉ việc mà không biết lý do thực sự.

Xem thêm: Tài nguyên du lịch là gì? Các loại tài nguyên du lịch

Hành vi tổ chức có thể giải thích hiện tượng này một cách khoa học. Đối với điều này, các kết luận của hvtc phải dựa trên các nghiên cứu được thực hiện một cách có hệ thống.

Vai trò của hành vi tổ chức

Hành vi tổ chức xem xét mối quan hệ giữa người lao động và người lao động ở các vai trò khác nhau trong tổ chức.

Do đó, Hvtc có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng mối quan hệ này được duy trì và phát triển một cách hiệu quả, giúp nhân viên tham gia nhiều hơn vào tổ chức của họ và có thể điều chỉnh thái độ và hành vi của họ. Các hành vi phù hợp với các mục tiêu và giá trị mà tổ chức theo đuổi. Ngược lại, tổ chức cũng phải điều chỉnh để tạo ra sự gắn bó hơn giữa nhân viên với tổ chức và khuyến khích sự sáng tạo và động lực của nhân viên. Việc thực hiện cụ thể vai trò của hành vi tổ chức như sau:

  1. Hvtc đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập sự gắn kết giữa nhân viên và tổ chức trên cơ sở đảm bảo các mục tiêu và giá trị mà tổ chức theo đuổi, trên cơ sở tôn trọng và đảm bảo các giá trị, giá trị và lợi ích cá nhân của nhân viên.
  2. hvtc giúp người quản lý có cái nhìn đầy đủ và toàn diện về nhân viên của mình, từ đó đề xuất các chính sách và hành động phù hợp. Để khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo và động lực của nhân viên.

Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao năng suất và hiệu quả công việc của nhân viên.

  1. hvtc giúp các nhà quản lý tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả trong một tổ chức dựa trên trách nhiệm chung và sự hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên trong tổ chức.
  2. hvtc đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự cân bằng, sự tin tưởng và sự tham gia của các nhân viên trong tổ chức nói chung và lãnh đạo của tổ chức nói riêng.

Kết luận

Hành vi của tổ chức giúp nhân viên thay đổi nhận thức và thái độ của họ để hành động phù hợp với các mục tiêu và giá trị của tổ chức. Kiến thức HVC rất cần thiết đối với các nhà quản lý tổng hợp, đặc biệt là các nhà quản lý nhân sự. Hvtc giúp nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy vai trò của con người trong tổ chức, tối ưu hóa phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy khả năng sáng tạo của con người, xây dựng mối quan hệ tổ chức chặt chẽ giữa con người với nhau.

(Nguồn: vietnambiz.vn)

Xem thêm: XiPo Thanh Lý 1 Chỗ Là Gì? Có Nên Mua Xe Giấy Tờ Thanh Lý – Hỗ Trợ Vay

Tin tức khai mạc tháng 6 năm 2020

MBA quốc tế (iemba) – Đại học Quản lý Paris (pgsm)

Tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp Mở 16 – Trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0909.634.929

Email: [email protected]

Tại Hà Nội – Lớp Mở 06 – Trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc tế

Hotline: 0904.501.369

Email: [email protected]

Xem thêm: Hạn mức đất ở là gì? Hạn mức đất ở khi cấp Sổ đỏ là bao nhiêu?

Viết một bình luận