Phương sai (Variance) là gì? Công thức tính phương sai

Phương sai

Khái niệm

phương sai phương sai trong tiếng Anh. Nó được biểu thị bằng σ2 trong thống kê.

Bạn đang xem: Ký hiệu phương sai đọc là gì

Trong đầu tư tài chính, sự khác biệt về lợi nhuận của các tài sản trong danh mục đầu tư được sử dụng như một phương tiện để phân bổ tài sản theo cách tốt nhất có thể. Trong đầu tư tài chính, phương trình phương sai là một công thức được sử dụng để so sánh hiệu suất và giá trị của các thành phần trong danh mục đầu tư.

Công thức phương sai

Phương sai được tính bằng cách xác định sự khác biệt giữa mỗi số trong tập dữ liệu và giá trị trung bình, sau đó bình phương sự khác biệt sao cho nó dương và không triệt tiêu lẫn nhau. Cuối cùng chia cho tổng số quan sát trong tập dữ liệu.

Vị trí:

xi là lần quan sát thứ i

µ là giá trị trung bình của tập dữ liệu

Xem thêm: Lòng trung thành của khách hàng là gì? Tầm quan trọng của khách hàng trung thành

n là số lượng quan sát trong tập dữ liệu

Phương sai là một trong những tham số quan trọng để nhà đầu tư xem xét phân bổ tài sản cùng với hệ số tương quan. Việc xác định phương sai của lợi nhuận tài sản giúp các nhà đầu tư phát triển danh mục đầu tư tốt hơn bằng cách tối ưu hóa sự đánh đổi lợi nhuận rủi ro của mỗi khoản đầu tư.

Căn bậc hai của phương sai là độ lệch chuẩn (σ).

Cách sử dụng phương sai

Phương sai đo lường sự khác biệt so với điểm trung bình hoặc điểm trung bình. Đối với các nhà đầu tư, sự biến động là một thước đo rủi ro. Do đó, việc xác định phương sai có thể giúp các nhà đầu tư xác định rủi ro mà họ đang chấp nhận khi mua một chứng khoán cụ thể.

Phương sai lớn có nghĩa là các số trong tập dữ liệu khác xa với giá trị trung bình và rất khác nhau, trong khi phương sai thấp thì ngược lại.

Phương sai bằng không có nghĩa là tất cả các giá trị trong tập dữ liệu đều giống nhau. hoặc không có lỗi. Tất cả các phương sai khác 0 đều dương.

Ưu và nhược điểm của phương sai

Các nhà thống kê sử dụng phương sai để xem mối quan hệ giữa các số trong tập dữ liệu.

Ưu điểm của phương sai là nó xử lý tất cả các độ lệch so với giá trị trung bình như nhau bất kể hướng nào, vì vậy chúng không triệt tiêu lẫn nhau. Trên thực tế, phương sai không thể bằng 0 vì không thể có lỗi trong tập dữ liệu.

Một nhược điểm của phương sai

Xem thêm: 7 nguyên tắc kế toán cơ bản và quan trọng cần nắm vững

​​là nó có trọng số đối với các giá trị ngoại lệ , khác xa với giá trị trung bình. Bình phương các giá trị này có thể làm lệch tập dữ liệu.

Nhược điểm của phương sai là nó không dễ giải thích. Nó thường được người dùng sử dụng phương sai để lấy căn bậc hai hoặc độ lệch chuẩn của tập dữ liệu.

Chênh lệch đầu tư

Phương sai là một tham số quan trọng trong việc phân bổ tài sản đầu tư. Nó được sử dụng cùng với hệ số tương quan để xác định phương sai của tài sản, có thể giúp nhà đầu tư phát triển danh mục đầu tư và tối ưu hóa lợi tức rủi ro đóng cửa giao dịch.

Tuy nhiên, rủi ro hoặc biến động thường được biểu thị bằng độ lệch chuẩn chứ không phải là phương sai vì nó dễ hiểu hơn.

Ví dụ về phương sai

Hãy xem xét một ví dụ đầu tư: một cổ phiếu sinh lời 10% trong năm 1, 20% trong năm 2 và -15% trong năm 3. Trung bình của ba lợi nhuận này là 5%. Trong mỗi năm liên tiếp, mỗi ROI khác với mức trung bình 5%, 15% và -20%.

Bình phương của những độ lệch này lần lượt là 25%, 225% và 400%. Tổng của các độ lệch bình phương này là 650%. Chúng tôi chia tổng số 650% cho số lợi nhuận (3 trong trường hợp này) để có phương sai là 216,67%. Lấy căn bậc hai của phương sai, độ lệch chuẩn của lợi nhuận là 14,72%.

Lưu ý rằng khi tính toán phương sai mẫu để ước tính phương sai tổng thể , mẫu số của phương trình phương sai t được thay đổi thành (n – 1) để ước tính không chệch và không đánh giá thấp phương sai tổng thể.

(Theo Bách khoa toàn thư về đầu tư)

Xem thêm: Đường tình duyên của người tuổi Tỵ, mỗi cung hoàng đạo một vận mệnh khác nhau

Viết một bình luận