Hỏi Đáp

Hỏi – Đáp: 11 vướng mắc về mã loại hình xuất, nhập khẩu

Cụ thể, theo hướng dẫn tại Quyết định số 1357 / QĐ-TTg ngày 08/5/2021 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan nhận được thắc mắc của Hải quan các tỉnh, thành phố về việc sử dụng mã loại hình. Tổng cục Hải quan. Dưới đây là một số câu trả lời của Tổng cục Hải quan về Mã loại hình:

Hỏi - Đáp: 11 vướng mắc về loại hình xuất, nhập khẩu

Q&A: 11 câu hỏi xuất nhập (hình ảnh minh họa)

Bạn đang xem: Loại hình xuất khẩu b11 là gì

1. Trả lời 05 câu hỏi về loại hình xuất khẩu

Mã loại: b11

Hỏi: Việc xuất bán phế liệu, phế phẩm thừa của doanh nghiệp chế xuất vào thị trường nội địa là xuất khẩu tại chỗ theo hợp đồng mua bán trực tiếp, không cần chỉ định và không thuộc trường hợp thực hiện quyền xuất khẩu. Mọi loại mã b11 hoặc h21 sẽ được áp dụng cho hàng hóa có xuất xứ trong nước do dncx mua.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 75 Điều 4 Thông tư 38/2015 / tt-btc (được sửa đổi và bổ sung bởi Điều 1 Điều 51 Thông tư 39/2018 / tt-btc): Phế liệu và mảnh vụn từ dncx Có, nếu được phép bán ra thị trường trong nước hoặc xuất khẩu ra nước ngoài phải làm thủ tục hải quan.

Theo hướng dẫn tại Quyết định số 1357 / QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2021, Mã loại hình b11 – Kinh doanh xuất khẩu được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu vực tự do. Xuất khẩu tại chỗ do hải quan, công ty hoặc thương nhân nước ngoài chỉ định theo hợp đồng mua bán.

Theo quy định trên, dncx sử dụng mã loại hình b11 để bán phế phẩm thải bỏ trong quá trình sản xuất theo hợp đồng mua bán.

Mã loại: b13

Câu hỏi 1: Công ty dncx có sử dụng mã loại hình b13 để bán và thông quan nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị vào nội địa không?

Trả lời: Theo điểm b, số 3, quyết định số 1357 / qd-tchq: Nếu dncx thông quan hàng hóa nhập khẩu sử dụng mã loại hình b13. p>

Câu hỏi 2: Doanh nghiệp mua hàng nhập khẩu trong nước hoặc hàng a12 (bao gồm hàng nhập khẩu từ nước ngoài, hàng nhập khẩu từ khu phi thuế quan, hàng nhập khẩu dncx, hàng nhập khẩu tại chỗ) để phục vụ sản xuất (hàng hóa không còn đảm bảo) và đã hoàn nghĩa vụ thuế thì Doanh nghiệp cần được thanh khoản dưới hình thức xuất khẩu.

Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu được ban hành theo Quyết định số 1357 / qd-tchq ngày 18 tháng 5 năm 2021, hiện tại không có quy định về mã loại hình xuất khẩu cho các trường hợp trên.

– Khuyến nghị áp dụng mã loại hình b11 trên cơ sở xác định mặt hàng đã được đưa vào phục vụ sản xuất và không còn đảm bảo tình trạng ban đầu.

Trả lời:

Như đã nêu trong Quyết định số 1357 / qd-tchq ngày 18 tháng 5 năm 2021:

– Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã sản xuất để xuất khẩu thì mã loại hình sản xuất xuất khẩu e62- được sử dụng để xuất khẩu.

– Được phép xuất khẩu nếu hàng hóa nhập khẩu đã có thuế và hàng gia công, gia công không còn nguyên trạng (trừ hàng thanh lý của dncx hoặc máy móc thiết bị miễn thuế). Đối với hàng hóa xuất khẩu, sử dụng mã loại hình b11 – kinh doanh xuất khẩu.

– Trường hợp hàng thanh lý của dncx, máy móc, thiết bị được miễn thuế bán ra nước ngoài có mã loại hình b13 để thanh lý.

Mã loại: e54

Hỏi: Theo Quyết định số 1357 / qd-tchq ngày 18 tháng 5 năm 2021, mã loại hình b13 được sử dụng trong trường hợp xuất khẩu nguyên liệu, vật tư dư thừa của hoạt động gia công …. mã loại hình e54 gia công từ một hợp đồng nguyên vật liệu chế biến với những người khác.

Sau đó, nếu doanh nghiệp chuyển nguyên vật liệu của hợp đồng gia công sang hợp đồng gia công khác của cùng một doanh nghiệp do bên nhận hợp đồng chỉ định, xin hướng dẫn cho chúng tôi, loại mã nào nên sử dụng?

Trả lời:

Hướng dẫn sử dụng mã loại hình theo Quyết định số 1357 / qd-tchq ngày 18 tháng 5 năm 2021:

Mã loại hình e54-xuất vật tư gia công từ hợp đồng này sang hợp đồng khác dùng để chuyển vật tư, vật tư từ hợp đồng này sang hợp đồng khác, không bao gồm việc chuyển thiết bị và móc cơ khí.

Mã loại hình b13 – Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu dùng để xuất khẩu nguyên liệu, vật tư dư thừa cho hoạt động gia công, gia công ở nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan, khu phi thuế quan, xuất khẩu tại chỗ do nước ngoài chỉ định.

Theo mô tả trên, trường hợp doanh nghiệp chuyển nguyên liệu, vật tư từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác, mã loại hình e54.

Mã loại: e62

q: Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư theo loại a12 / nhập để sản xuất kinh doanh hoặc theo a11 / nhập để kinh doanh tiêu dùng, sau đó làm nguyên liệu sản xuất. Tôi có thể đăng ký tờ khai hải quan theo mẫu e62 khi sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài hoặc bán cho dncx, xuất vào khu phi thuế quan không? (Điều 36 Nghị định 134/2016 / nĐ-cp quy định về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu nhưng điều kiện để được hoàn thuế là sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo ngành hàng rồi mới được xuất khẩu. ).

Trả lời: Theo hướng dẫn tại Quyết định số 1357 / qd-tchq ngày 18 tháng 5 năm 2021, mã loại hình e62 được sử dụng cho các sản phẩm được sản xuất từ ​​khu vực hải quan nhập khẩu toàn bộ hoặc một phần (bao gồm trường hợp xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài và được chỉ định giao hàng tại Việt Nam). Đề nghị cơ quan Hải quan nghiên cứu kỹ và thực hiện.

2. Trả lời câu hỏi 06 về loại hình nhập khẩu

Mã loại: a12

Hỏi: Loại a12 được các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng để sản xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (fdi) nhập khẩu để sản xuất trong nước có sử dụng mẫu a12 không?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Đầu tư năm 2020, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là doanh nghiệp Việt Nam.

Khuyến nghị: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất trong nước (không thực hiện quyền nhập khẩu) sử dụng mô hình a12.

Trả lời:

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là doanh nghiệp Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất trong nước (kể cả hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư) nên sử dụng mã loại hình a12 (nhập khẩu sản xuất kinh doanh).

Mã loại: a11 & amp; a41

q: Theo ghi chú tại mã loại hình a11-nhập khẩu để kinh doanh tiêu dùng: chỉ các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, doanh nghiệp nhập khẩu theo giấy chứng nhận đăng ký quyền nhập khẩu mới sử dụng mã loại hình a41 để làm thủ tục nhập khẩu. Việc kinh doanh nhập khẩu a41 của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu được hiểu là áp dụng cho các trường hợp sau:

+ Trường hợp 1: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp nhập khẩu có Giấy chứng nhận đăng ký quyền nhập khẩu;

+ Trường hợp 2: Doanh nghiệp có quỹ đầu tư nước ngoài và nhập khẩu có giấy chứng nhận đăng ký quyền nhập khẩu.

Khi đó, nếu hiểu theo trường hợp 2, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không phải dncx; không có giấy chứng nhận đăng ký quyền nhập khẩu) nhập khẩu hàng tiêu dùng trong doanh nghiệp sẽ xin cấp mã loại hình. cái nào?

Đề xuất cho mã loại ứng dụng a11

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 3 Khoản 3 Nghị định số 09/2018 / nĐ-cp do Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2018, quyền nhập khẩu là quyền nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam và bán chúng cho thương nhân. Cá nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam, bao gồm quyền ký tên trên tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu.

Do đó, nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (non-dncx) nhập khẩu hàng hóa không vì mục đích thương mại mà chỉ sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp thì đó là loại hình11

Mã loại: a11 và a12

Bài toán: Loại a11 và loại a12 được phân chia theo mục đích sử dụng hàng nhập khẩu (hàng a11 nhập để kinh doanh, tiêu dùng; a12 nhập nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất trong nước) Sự cố xảy ra ở một số doanh nghiệp đặc biệt của doanh nghiệp Ví dụ: một số lượng lớn nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi, hóa chất, sắt thép,… trong đó một loại phục vụ sản xuất của doanh nghiệp và một số dịch vụ kinh doanh thương mại thì khai báo riêng hai loại khác nhau. loại hàng hóa nhập khẩu (hàng tổng hợp cùng một mặt hàng trên tàu hoặc nhiều container) có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc xác định số lượng của từng loại hàng hóa (trọng lượng, số lượng / số container trên tờ khai / loại hình) tại tờ khai hải quan. ). Ngoài ra, doanh nghiệp khó chuyển mục đích sử dụng hàng hóa từ hoạt động sang sản xuất hoặc sản xuất theo nhu cầu thực tế (hiện nay chưa có hướng dẫn kê khai chuyển mục đích sử dụng đối với những trường hợp này).

Đề xuất: Trong trường hợp hàng hóa doanh nghiệp nhập khẩu có hai mục đích thì người khai hải quan có thể lựa chọn khai báo theo mã loại hình a11 hoặc a12 và nêu rõ như trên. sản xuất và thương mại? Trong trường hợp thứ hai, khi việc sử dụng thực tế khác với dự kiến, khai báo sẽ được thêm vào mà không bị phạt (vì đó chỉ là con số dự kiến ​​lúc đầu)

Trả lời: Theo hướng dẫn tại Quyết định số 1357 / QĐ-Tchq ngày 18 tháng 5 năm 2021, Loại hình a12 – Do Doanh nghiệp nhập khẩu sản xuất: Được sử dụng trong trường hợp Doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu, vật tư Máy móc thiết bị được đưa vào sản xuất trực tiếp. Theo quy định tại Điều 18 Khoản 1 Thông tư số 38/2015 / tt-btc, các loại hàng hóa nhập khẩu phải khai báo theo loại hình tương ứng trên tờ khai đối với các loại hàng hóa nhập khẩu khác nhau. Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng của a11, a12 mà chính sách sản phẩm, chính sách thuế không thay đổi thì không phải khai báo chuyển mục đích sử dụng.

Mã loại: a21

Hỏi: Điều 21 Thông tư 38/2015 / tt-btc (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018 / tt-btc) quy định về thủ tục hải quan đối với trường hợp khai chuyển mục đích sử dụng, tiêu thụ nội địa. Khi doanh nghiệp tạm nhập hàng hóa để chuyển mục đích sử dụng (không phục vụ nhu cầu trong nước) chưa làm rõ mã loại hình. Vui lòng cung cấp hướng dẫn về cách thực hiện việc này.

Trả lời: Hàng tạm nhập chỉ có 2 hình thức xử lý: tái xuất hoặc tiêu thụ nội địa không tái xuất. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập khẩu chuyển mục đích sử dụng (chuyển sang hệ thống quản lý hải quan khác) không tiêu thụ nội địa trước hết phải khai báo tái xuất, sau đó khai báo, làm thủ tục khai báo tạm nhập tái xuất. Mục đích sử dụng để giám sát quản lý thêm (ví dụ: nhập khẩu gia công hoặc sxxk …)

Mã loại: a31

Hiện tại, không có quy định nào về loại mã phải nhập khẩu lại (nhóm 1 quy định tại Điều VII của thông báo này) đối với các lô hàng xuất khẩu giá trị thấp được gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc bưu chính quốc tế. Thông tư 56/2019 / tt-btc ngày 23 tháng 8 năm 2019 sửa đổi, bổ sung Nhóm 2 Điều 6 của 49/2015 / tt-btc và thông tư 191/2015 / tt-btc.

Đề nghị bổ sung quy định về việc sử dụng mã loại hình a31 trong trường hợp này

Trả lời: Nếu là lô hàng xuất khẩu giá trị thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, nếu cần nhập lại, vui lòng khai báo mã loại hình a31

Mã loại: e13

Hỏi:

– Công văn số 2751 / txnk-cst ngày 05 tháng 4 năm 2019, dncx nhập khẩu đồng phục và giày cho công nhân trước đây sử dụng mã loại hình a12. Tuy nhiên, theo Quyết định số 1357 / qd-tchq của Chỉ thị Mã loại a12 – để đi vào hoạt động sản xuất. Vì vậy, bây giờ chiến dịch này sẽ sử dụng Mã loại hình A11 – Hàng tiêu dùng thương mại nhập khẩu hoặc Mã loại hình khác E13 – Hàng hóa nhập khẩu không chịu thuế chỉ cho dncx.

Khuyến nghị: dncx nhập khẩu đồng phục cho công nhân kinh doanh hàng tiêu dùng sử dụng mã loại hình a11-.

– Loại mã nào sẽ được sử dụng nếu dncx nhập khẩu hàng mẫu và hàng hóa để nghiên cứu và phát triển sản phẩm không chịu thuế?

– Hàng dncx nhập khẩu làm quà tặng nhân viên (ví dụ: giày, dép cho nhân viên …)

Trả lời:

mã loại hình e13-NK hàng hóa khác vào dncx dùng trong trường hợp hàng hóa khác chỉ dùng dncx (không chịu thuế).

– Nếu dncx mua hàng hóa (đồng phục, giày dép …) để tặng hoặc làm quà cho nhân viên sử dụng loại a11.

– Nếu dncx nhập khẩu hàng mẫu, hàng hóa nghiên cứu phát triển sản phẩm với mục đích phi thương mại thì nên sử dụng mã loại hình e13 nếu chỉ sử dụng trong phạm vi dncx và không bị đánh thuế. Các trường hợp còn lại, sử dụng biểu mẫu h11, dncx đều đóng thuế và thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa.

– Trường hợp dncx gửi quà biếu, quà tặng từ nước ngoài cho nhân viên không vì mục đích thương mại, dncx nộp đủ thuế, thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa thì sử dụng mã loại hình h11.

Xem lịch trình chính thức 1478 / tchq-gsql vào ngày 26 tháng 4 năm 2022 để biết chi tiết.

& gt; & gt; & gt; Xem thêm: Hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu được pháp luật quy định như thế nào? Nhập ký hiệu, chẳng hạn như a12; e62 là gì?

Nhóm tờ khai xuất nhập khẩu báo lỗi – doanh nghiệp chế xuất, giải quyết lỗi như thế nào?

Hàng hóa nào phải nhập khẩu, xuất khẩu tại chỗ? Yêu cầu đối với chứng từ vận tải xuất nhập khẩu?

Như ngày mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button