Hỏi Đáp

Trình độ lý luận chính trị là gì? Cách xác định như thế nào?

1. Trình độ lý luận chính trị là gì?

Quy định số 12 qĐ / tc-ttvh quy định về trình độ lý luận chính trị, sau đó được thay thế bằng Quy định số 256-qĐ / tw. Tương ứng, trình độ lý luận chính trị là tiêu chuẩn xác định trình độ lý luận chính trị, được chia thành ba cấp: lý luận chính trị cao cấp, trung cấp lý luận chính trị và sơ cấp lý luận chính trị.

2. Cách xác định trình độ lý luận chính trị?

Tóm tắt Câu hỏi:

Bạn đang xem: Lý luận chính trị cử nhân là gì

Kính gửi luật sư. Hiện tại, tôi đã tốt nghiệp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Vậy tôi có cần đi học trung cấp chính trị nữa không? Trình độ chính trị hiện tại của tôi là bao nhiêu? Xin hãy trả lời tôi?

Chuyên gia tư vấn:

Nguyên văn, theo qĐ / tc-ttvh số 12 ngày 9-1-2004 của hai ban tổ chức và hai ban tư tưởng – văn hóa (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) ngày 9-1-2004, ông tốt nghiệp. cao đẳng chuyên ngành kinh tế. – Quản trị, Kinh doanh, Khoa học xã hội và Nhân văn tương đương trình độ trung cấp Lý luận chính trị. Nhưng hiện tại Quy chế số 12 của qĐ / tc-ttvh đã hết hiệu lực. Thay vào đó, vào ngày 16 tháng 9 năm 2009, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành Quy định số 12. 256-qĐ / tw về xác định trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên học lý luận chính trị ở Việt Nam. Sinh viên quản trị chính trị quốc gia tại TP.HCM đào tạo các cơ sở chính trị ngoài đảng hoặc các cơ sở đào tạo chuyên ngành chính trị đại học, cao học. Theo quy tắc này:

“Điều 1. Mục đích của phán quyết

Xác định trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên bảo đảm sự thống nhất của tiêu chuẩn lý luận chính trị trong đảng; làm cơ sở để xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, tu dưỡng, cập nhật kiến ​​thức lý luận chính trị và thực hiện chủ trương của cán bộ, đảng viên.

Đối tượng được xác định trong Phần 2

Là cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở trường ngoài hệ thống trường chính trị của đảng hoặc học đại học, cao học chính trị chuyên nghiệp tại Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia. Zhiming, bây giờ cần phải xác định trình độ lý luận chính trị.

Nguyên tắc xác định thứ ba

Xem thêm: Tìm hiểu điều kiện và quy trình học trung cấp lý luận chính trị

Lấy nội dung của hệ thống trường chính trị của đảng bộ hiện hành (trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; trường chính trị cấp tỉnh, học viện chính trị – Hành chính nhà nước Hồ Chí Minh) các lớp lý luận chính trị sơ cấp, trung cấp và cao cấp làm chuẩn. để so sánh nội dung lý thuyết với chương trình (số môn học, số giai đoạn). “

Điều 4 thiết lập quyền hạn và trách nhiệm

– Ban Tổ chức Huyện ủy và tương đương; Ban Tổ chức Tỉnh ủy và tương đương; cán bộ các cơ quan, đoàn thể, bộ, ngành và các cơ quan Trung ương cần chuẩn bị đội ngũ cán bộ thuộc diện phải xác định trình độ lý luận chính trị, Danh sách đảng viên chuyển đến cơ sở đào tạo theo đối tượng và địa bàn đào tạo.

– Căn cứ danh sách đề nghị của ban tổ chức các cấp, các đoàn thể, cơ quan cán bộ ở trung ương, các ban đảng, đoàn thể, bộ, ngành và đơn vị tương đương thực hiện bồi dưỡng cơ sở (trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, tỉnh. – Các trường chính trị cấp cao, Viện Khoa học Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm thẩm định và cấp chứng chỉ. Nếu nội dung, chuyên ngành học tương đương với chuyên ngành nào thì trên cơ sở này sẽ cấp chứng chỉ trình độ lý luận chính trị.

-Theo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương số 12 qđ / tc-ttvh ngày 09/01/2004 (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) thì không xác định lại trước khi thực hiện quy định này.

– Việc đối chiếu, rà soát, xác định trình độ lý luận chính trị được thực hiện thường xuyên, mỗi năm một lần. Mẫu Chứng chỉ bồi dưỡng lý luận chính trị do Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh quy định để hướng dẫn thực hiện thống nhất trong cả nước. “

Như vậy, theo quy định này, bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam không tương đương với bằng trung cấp. Để xác định trình độ lý luận chính trị quy định số 256-qĐ / tw, người tốt nghiệp cao đẳng, đại học nếu cần xác định trình độ lý luận. Cơ sở đào tạo lý luận chính trị cần phải thông qua thủ tục cấp bằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button