Môn học bắt buộc và tự chọn có gì khác trước?

Điểm mới trong dự thảo phương án giáo dục phổ thông tổng thể vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra là các tên môn học xuất hiện trong phương án, cũng như tinh thần dạy và học của các môn khoa học tự nhiên. và bắt buộc.

Chủ đề mới nào?

Bạn đang xem: Môn học tự chọn bắt buộc là gì

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình giáo dục phổ thông mới có các môn học với tên gọi mới, nhưng thực tế, những môn học có nội dung kế thừa chương trình hiện có và bổ sung những môn học mới hoặc tích hợp, lồng ghép trong một nội dung liên quan đến môn học.

Cụ thể, ở cấp tiểu học , môn học có tên mới: giáo dục lối sống và lối sống xung quanh chúng ta.

Nội dung cuộc sống quanh ta (lớp 1 đến lớp 3) kế thừa các môn học tự nhiên và xã hội trong chương trình hiện hành, được bổ sung, phát triển theo yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

{keywords}

Giáo dục lối sống (từ lớp 1 – lớp 5) vừa kế thừa nội dung CT môn giáo dục đạo đức của CT hiện hành, vừa phát triển, bổ sung, thiết kế lại theo yêu cầu mới. Tiếp nối môn học này ở THCS là môn Giáo dục công dân.

cấp trung học phổ thông , các môn học mới bao gồm khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Khoa học tự nhiên, cấu trúc nội dung tích hợp vật lý, hóa học, sinh học, khoa học trái đất và các ngành khác, đồng thời bố trí nhiều môn học liên môn theo hướng bảo vệ khoa học tự nhiên, đảm bảo mối quan hệ của logic tuyến tính và tích hợp đồng tâm, đồng thời hình thành các nguyên tắc và quy luật chung của thiên nhiên.

Cấu trúc nội dung của khoa học xã hội chủ yếu tích hợp kiến ​​thức thuộc lĩnh vực lịch sử, địa lý, đồng thời tích hợp và tổng hợp kiến ​​thức về kinh tế, văn hóa, nghiên cứu khoa học, tôn giáo và các khía cạnh khác ở mức độ đơn giản.

p>

Có một số môn học mới ở cấp độ thpt . Trong đó, bộ môn Công dân quê hương bao gồm nội dung chủ yếu là giáo dục công dân và giáo dục quốc phòng, an ninh.

Khoa học xã hội (dành cho học sinh lớp 10 và 11 không học lịch sử, địa lý) bao gồm nội dung xoắn ốc đồng tâm hoặc tuyến tính ở mức độ trung bình nhằm trang bị kiến ​​thức cơ bản. Cơ bản nhất, với sự phát triển của xã hội và thực tế cuộc sống, ai cũng cần.

Xem thêm: IB – International baccalaureate là gì? – Bằng tú tài quốc tế

Khoa học tự nhiên (dành cho học sinh lớp 10 và 11 theo định hướng xã hội, không học vật lý, hóa học, sinh học) nhằm hình thành kiến ​​thức tổng quát nhất, với những nguyên lý chung nhất của thế giới tự nhiên, đối với học sinh định hướng nghề nghiệp cần duy trì mức độ phát triển cao hơn dựa trên nền tảng kiến ​​thức rộng.

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục mới được phát triển từ các hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động ngoại khóa của ct hiện nay. , thông qua các chuyến đi thực tế, du lịch, câu lạc bộ, hoạt động xã hội / tình nguyện, diễn đàn, giao lưu, hội thảo, trò chơi, cắm trại, thực tập …

Sự khác biệt giữa các khóa học bắt buộc và tự chọn là gì?

Về mặt hình thức, tên của các môn học bắt buộc (bb) và tự chọn (tc) đã có trong khóa học gdpt hiện tại.

Tuy nhiên, để thích ứng với những yêu cầu mới, môn học gdpt mới đã có nhiều bổ sung và thay đổi trong hệ thống các môn học bb và tc: từ khái niệm, tên gọi, nguyên tắc lựa chọn đến cách sắp xếp, phân tích thời gian được phân bổ và tổ chức dạy học. …

Ở cả 3 cấp độ, các môn học được chia thành môn bb và môn tc theo quy định của ban soạn thảo. Có hướng phân hóa sâu từ lớp dưới lên lớp trên. Từ tiểu học đến trung học phổ thông, số môn học bb giảm dần và số môn học tc tăng lên.

Các môn học bắt buộc là môn học mà mọi sinh viên phải học. Nội dung môn học bb là trọng tâm của giáo dục phổ thông và không thể thiếu đối với tất cả học sinh.

Các môn học TC bao gồm 3 loại: môn tự chọn (tc1), môn tự chọn nhóm môn học (tc2) và môn tự chọn môn học (tc3).

Bất kỳ lựa chọn nào (tc1): Sinh viên có thể chọn hoặc không chọn, ví dụ các môn như ngoại ngữ 2, quốc ngữ, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, sinh viên có thể chọn học hoặc không học.

Môn tự chọn nhóm môn (tc2): Học sinh bắt buộc phải chọn một hoặc nhiều môn trong tổ hợp môn do ct quy định; ví dụ: ở trường phổ thông, trừ các môn bb (toán, văn, ngoại ngữ, công dân), học sinh có thể chọn một số môn còn lại (Lịch sử, Địa lý, Hóa học) (Khoa học, Sinh học, Vật lý …)

Các môn học tự chọn (tc3): Học sinh buộc phải chọn một số môn học. Ví dụ như tiết học thể dục – thể thao, có nhiều hoạt động khác nhau, như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bơi lội, cờ vua … Học sinh có thể lựa chọn một số hoạt động phù hợp với sở thích của mình. Điều kiện giảng dạy (cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, v.v.) của từng trường, danh mục nội dung các môn học tự chọn có thể khác nhau ít nhiều.

Xem thêm: TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC – Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học – Trường Đại Học Ngân Hàng

Giáo dục cơ bản là cấp tiểu học và trung học cơ sở. Ở cấp tiểu học, phân bố cụ thể các môn học / hoạt động giáo dục như sau: Các môn học bắt buộc gồm Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Thể dục, Giáo dục lối sống và Cuộc sống quanh ta (Lớp 1). , 2,3), hiểu tự nhiên (lớp 4,5), hiểu xã hội (lớp 4,5).

Ngoài các môn học bắt buộc, học sinh cũng có thể lựa chọn: Môn tự chọn (tc1) gồm Ngoại ngữ 2, Ngoại ngữ; Môn tự chọn (tc3) gồm Công nghệ – Tin học, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Ở trường trung học, các môn học bắt buộc bao gồm văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục thể chất, giáo dục công dân, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Ngoài các môn học bắt buộc, học sinh cũng có thể chọn: Các môn tự chọn (tc1) bao gồm Ngoại ngữ 2, Quốc ngữ, Khoa học và Công nghệ (Lớp 8 và 9).

Các môn tự chọn mang tính kỷ luật (tc3) bao gồm công nghệ, tin học, giáo dục thể chất, âm nhạc, mỹ thuật và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Giai đoạn giáo dục hướng nghiệp là trung học phổ thông. Giai đoạn này có 4 môn học bắt buộc: Ngữ văn 1, Toán 1, Công dân quê hương và Ngoại ngữ 1.

Sinh viên có thể chọn ngoài các khóa học bắt buộc. Tùy chọn (tc1) bao gồm: Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ, Ngoại ngữ 2.

Nhóm môn tự chọn (tc2) gồm 4 môn (lớp 10, 11) và 3 môn (lớp 12): Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn 2, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Khoa học máy tính, Công nghệ, Toán 2, Khoa học tự nhiên, khoa học Xã hội. Nếu bạn chọn khoa học tự nhiên, xin vui lòng không chọn các môn sau: lý, hóa, sinh, nếu chọn khoa học xã hội, không chọn các môn sau: lịch sử, địa lý. Các môn khoa học tự nhiên và xã hội chỉ được dạy ở lớp 10 và 11.

Các môn học tự chọn (tc3) bao gồm: Âm nhạc, Nghệ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (Lớp 10, 11, 12); Chủ đề học tập (Lớp 11, 12).

Trong giáo dục trung học, học sinh có thể thay đổi các môn tự chọn và môn tự chọn để phù hợp với định hướng nghề nghiệp của mình, nhưng phải hoàn thành số môn học và số môn học tối thiểu được quy định trong chính sách giáo dục. ct sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để học sinh thực hiện thay đổi này.

Xem thêm: MR BLANC

  • ngan anh

Viết một bình luận