Hỏi Đáp

Mua bán ngoại tệ trái phép bị xử phạt như thế nào theo quy định

Với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nhu cầu mua bán, trao đổi ngoại tệ của các cá nhân, tổ chức ngày càng tăng. Bên cạnh những tổ chức kinh doanh ngoại hối hợp pháp, đâu đó vẫn còn những cá nhân, tổ chức mua bán ngoại hối trái pháp luật. Vậy xử phạt hành vi giao dịch ngoại hối bất hợp pháp theo quy định của pháp luật như thế nào? Hãy cùng luật sư x tìm hiểu qua bài viết sau:

Cơ sở pháp lý

Bạn đang xem: Mua bán ngoại tệ trái phép là gì

Thông báo 32/2013 / tt-nhnn ngày 26 tháng 3 năm 2013

Thông báo số 16/2015 / tt-nhnn xuất bản ngày 19 tháng 10 năm 2015

Ngoại tệ là gì?

“Nước ngoài” có nghĩa là bên ngoài; và “xấu” là tiền. Ngoại tệ là ngoại tệ. Đồng tiền này không được phát hành bởi ngân hàng trung ương của nước sở tại. Nhưng nó vẫn được sử dụng để thanh toán, lưu thông, buôn bán trên khắp thế giới hoặc cũng có thể cần đến sự can thiệp của đồng tiền thứ ba.

Ngoại tệ là đơn vị tiền tệ của một quốc gia, vùng lãnh thổ khác hoặc đơn vị tiền tệ chung của Châu Âu; và các loại tiền tệ thông dụng khác được sử dụng để thanh toán quốc tế và khu vực (Thông tư số 07/2012 / tt-nhnn Điều 2 Điều 1)

Tính đến năm 2019, 26 quốc gia có đơn vị tiền tệ được gọi là đô la Mỹ, với đô la Mỹ là phổ biến nhất.

Thị trường ngoại tệ là nơi diễn ra các hoạt động mua bán ngoại tệ. Thị trường ngoại hối Việt Nam bao gồm thị trường ngoại hối liên ngân hàng, thị trường ngoại hối giữa ngân hàng và khách hàng. (Điều 4, Điều 18 của Quy chế Ngoại hối 2005)

Mua bán ngoại tệ tại Việt Nam như thế nào là hợp pháp?

Chỉ có 17 trường hợp có thể sử dụng ngoại hối trong các điều kiện cụ thể của Ngân hàng Quốc gia.

Tại Việt Nam, việc quản lý và sử dụng ngoại tệ được điều chỉnh bởi Quy chế Ngoại hối 2005 (Sửa đổi, Bổ sung năm 2013) và các quy định khác có liên quan.

Điều 22 Quy chế Ngoại hối; Điều 3 Thông tư số 32/2013 / tt-nhnn ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước; Hướng dẫn thực hiện các quy định hạn chế sử dụng ngoại hối tại Việt Nam; (theo tháng 10 Thông tư số 16/2015 / tt-nhnn ngày 19 sửa đổi, bổ sung năm 2015) quy định; tất cả các giao dịch thực hiện tại Việt Nam; thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá; ấn định và ghi giá trong hợp đồng hoặc thỏa thuận; và các hình thức tương tự khác; (Bao gồm chuyển đổi, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ, giá trị hợp đồng, thỏa thuận); người cư trú và người không cư trú không được quyết toán ngoại hối, trừ trường hợp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép.

17 tình huống được phép sử dụng ngoại hối

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 32/2013 / tt-nhnn (Sửa đổi, bổ sung năm 2015), việc sử dụng ngoại hối tại Việt Nam được phép trong các trường hợp sau:

 • Cơ quan hải quan, công an, bộ đội biên phòng và các cơ quan nhà nước khác tại cửa khẩu biên giới, kho ngoại quan của Việt Nam được niêm yết bằng ngoại tệ và thu phí đối với người không cư trú bằng ngoại tệ chuyển khoản hoặc tiền mặt đối với thuế, lệ phí thị thực xuất nhập cảnh, phí cung cấp dịch vụ và các loại phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật.
 • Ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh và cung ứng dịch vụ ngoại hối trong khu vực (sau đây gọi là tổ chức tín dụng được phép) được thực hiện giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi hợp đồng giá, thỏa thuận ngoại hối và cung cấp dịch vụ ngoại hối phải tuân thủ
 • các tổ chức khác được phép cung cấp dịch vụ ngoại hối có thể được phép tuân theo phạm vi cung cấp dịch vụ ngoại hối của Nhà nước Ngân hàng Ngoại hối Việt Nam giao dịch và niêm yết bên trong. theo yêu cầu của pháp luật.
 • Người cư trú là tổ chức có tư cách pháp nhân được chuyển vốn nội bộ bằng ngoại tệ giữa tài khoản của tổ chức và tài khoản của đơn vị cấp dưới. Có tư cách pháp nhân và ngược lại.
 • Người cư trú có thể góp vốn thông qua hình thức chuyển nhượng để thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Người cư trú thực hiện hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu theo các quy định sau:

a) Người cư trú nhận ủy thác nhập khẩu phải ghi vào hợp đồng ủy thác nhập khẩu bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ của tổ chức nhận ủy thác nhập khẩu theo giá trị hợp đồng nhập khẩu;

b) Người cư trú nhận uỷ thác xuất khẩu nhập ngoại tệ vào hợp đồng uỷ thác xuất khẩu và thanh toán bằng ngoại tệ bằng cách chuyển giá hợp đồng xuất khẩu cho bên uỷ thác xuất khẩu.

Người cư trú là nhà thầu trong nước hoặc nhà thầu nước ngoài phải tuân thủ các quy định sau:

a) Chi phí ra nước ngoài để thực hiện gói thầu theo phương thức đấu thầu quốc tế theo quy định của Luật Đấu thầu: Nhà thầu được đấu thầu bằng ngoại tệ và nhận tiền thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản. Từ chủ đầu tư, tổng thầu để thanh toán, thanh toán và chuyển khoản ra nước ngoài.

b) Đối với đấu thầu trọn gói theo Luật Dầu khí: nhà thầu được dự thầu bằng ngoại tệ và nhận tiền thanh toán bằng ngoại tệ của chủ đầu tư, nhà thầu chính. , thanh toán và chuyển tiền ra nước ngoài.

Cư dân là công ty bảo hiểm và phải tuân thủ các quy định sau:

a) Báo giá, định giá và ghi giá trong hợp đồng dịch vụ bảo hiểm bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ đối với hàng hóa, dịch vụ được tái bảo hiểm mua ở nước ngoài bằng phương thức chuyển khoản cho bên mua bảo hiểm;

b) Trong trường hợp tổn thất từ ​​hoạt động tái bảo hiểm ở nước ngoài, người cư trú với tư cách là tổ chức được bảo hiểm có quyền nhận tiền bồi thường bằng ngoại tệ từ công ty tái bảo hiểm ở nước ngoài thông qua công ty bảo hiểm. Khắc phục những tổn thất do nước ngoài gây ra.

 • Người cư trú là tổ chức kinh doanh hàng hóa được miễn thuế có thể quy đổi giá bằng ngoại tệ; nhận chuyển khoản hoặc thanh toán bằng tiền mặt từ việc giao hàng. Ngoại tệ được sử dụng để giao dịch trong cửa hàng miễn thuế phải tuân theo Đạo luật bán hàng miễn thuế.
 • Người cư trú là nhà cung cấp dịch vụ ở các khu vực xa cảng quốc tế; người điều hành kho ngoại quan có thể niêm yết, báo giá, định giá và ghi giá trong hợp đồng ngoại tệ; nhận thanh toán bằng ngoại tệ bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt để cung cấp hàng hóa Và dịch vụ.

Theo hợp đồng đại lý mà hai bên đã ký kết, người cư trú với tư cách là đại lý của hãng vận tải nước ngoài phải tuân theo các quy định sau:

a) Thay mặt các hãng vận tải nước ngoài báo giá và ghi giá cước vận chuyển quốc tế theo hợp đồng ngoại tệ. Thanh toán phải được thực hiện bằng Việt Nam Đồng;

b) Chuyển ngoại tệ để thanh toán tiền mua hàng; dịch vụ cảng biển quốc tế; kiểm dịch sân bay quốc tế;

c) Trả lương, thưởng ngoại tệ tiền mặt; các khoản phụ cấp cho người không cư trú do hãng tàu nước ngoài ủy quyền.

Người cư trú là doanh nghiệp chế xuất cần tuân thủ các quy định sau:

a) Định giá theo hợp đồng bằng ngoại tệ; khi mua hàng hóa từ thị trường trong nước để sản xuất, thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản; gia công, tái chế, lắp ráp hàng hóa xuất khẩu hoặc xuất khẩu, trừ hàng cấm xuất khẩu. Doanh nghiệp trong nước có quyền được báo giá và định giá bằng ngoại tệ, khi bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản;

b) Báo giá bằng ngoại tệ, giá cố định, ghi trong hợp đồng và đã thanh toán; chuyển khoản với doanh nghiệp chế xuất khác.

 • Người cư trú là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng không, khách sạn, v.v …; được quảng cáo giá tour du lịch, hàng hóa, dịch vụ bằng đồng Việt Nam; ngoại tệ tương đương trên các trang thông tin điện tử và các ấn phẩm nghiệp vụ; (không bao gồm thực đơn và bảng giá dịch vụ ) chỉ bằng tiếng nước ngoài.
 • Người cư trú và người không cư trú là các tổ chức được thỏa thuận và chi trả; tiền thưởng và phụ cấp nhận được trong hợp đồng lao động của người không cư trú bằng ngoại tệ hoặc tiền mặt; người cư trú là người nước ngoài làm việc cho cùng một tổ chức.
 • Người không cư trú là cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự được liệt kê bằng ngoại tệ; phí thị thực xuất nhập cảnh bằng ngoại tệ và các loại phí khác được tính bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Những người không phải là cư dân nên tuân theo những điều sau:

a) Chuyển khoản bằng ngoại tệ cho người không cư trú khác;

b) Định giá hợp đồng bằng ngoại tệ; chuyển ngoại tệ cho người cư trú để thanh toán cho việc xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ. Người cư trú được báo giá và định giá ngoại tệ; nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho người không cư trú.

17. Những trường hợp cần thiết liên quan đến an ninh, quốc phòng, dầu khí, v.v …; sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cân nhắc, tổ chức được phép sử dụng ngoại hối trong nội bộ Việt Nam; theo hồ sơ vụ án, theo thực tế tình hình và sự cần thiết của từng trường hợp, được chấp thuận bằng văn bản; trình tự, thủ tục theo quy định.

Việc sử dụng ngoại tệ ở biên giới là một ngoại lệ. Điều 26 Quy chế ngoại hối quy định việc sử dụng đồng tiền của nước có chung biên giới với Việt Nam như sau: việc sử dụng đồng tiền của nước có chung biên giới với Việt Nam phải tuân theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đảng và các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Căn cứ quy định này; phù hợp với Thông tư số 19/2018 / tt-nhnn ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Ngân hàng Quốc gia; Hướng dẫn quản lý ngoại hối trong hoạt động thương mại biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc (có hiệu lực từ ngày 12 tháng 10 năm 2018); Hàng hóa Đồng tiền thanh toán trong hoạt động giao dịch, trao đổi; Dịch vụ quá cảnh của thương nhân Việt – Trung có thể tự do thu đổi ngoại tệ VND hoặc CNY.

Các hình thức xử phạt đối với giao dịch ngoại tệ trái pháp luật là gì?

Cảnh báo

Cảnh báo về một trong các vi phạm sau:

 • Mua, bán ngoại tệ giữa các cá nhân có giá trị dưới 1.000 USD; (hoặc ngoại tệ tương đương khác);
 • Mua, bán ngoại tệ tại các tổ chức không cho phép mua ngoại tệ được đổi ra ngoại tệ; bán với giá thấp $ 1.000 (hoặc ngoại tệ khác tương đương);
 • Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ có giá trị dưới 1.000 đô la bằng ngoại tệ; (hoặc các khoản tương đương khác bằng ngoại tệ ngoại tệ) không hợp pháp.

Phạt tiền 100-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm

Phạt tiền từ 100.000-20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Mua bán cá nhân ngoại tệ (hoặc ngoại tệ tương đương khác) có giá trị từ 1.000 đô la đến 10.000 đô la Mỹ;
 • Mua bán cá nhân ngoại tệ và ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 đô la Mỹ; (hoặc tương đương khác bằng ngoại tệ) tái phạm hoặc tái phạm; (hoặc tương đương khác bằng ngoại tệ) vi phạm pháp luật về tái phạm hoặc tái phạm; dịch vụ; (hoặc tương đương khác bằng ngoại tệ) không đúng quy định của pháp luật.

Phạt tiền 200-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm

 • Không niêm yết tỷ giá mua, bán ngoại tệ tại các địa điểm giao dịch được ủy quyền hợp pháp;
 • Niêm yết tỷ giá mua, bán ngoại tệ nhưng hình thức và nội dung tỷ giá không rõ ràng; gây nhầm lẫn khách hàng;
 • Mua hoặc bán ngoại tệ giữa các cá nhân với giá trị từ 10.000 đô la đến 100.000 đô la Mỹ; (hoặc ngoại tệ tương đương khác);
 • Mua hoặc bán ngoại tệ tại các tổ chức không cho phép thu đổi ngoại tệ; mua hoặc bán ngoại tệ có giá trị từ 10.000 đô la Mỹ đến dưới 100.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác tương đương);
 • Thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ dưới 100.000 đô la bằng ngoại tệ trên 10.000 đô la Mỹ; (hoặc khác tương đương nước ngoài) là không hợp pháp.

Phạt tiền 300-50 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm

 • Ký hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ với tổ chức không đủ điều kiện kinh doanh đại lý đổi ngoại tệ;
 • Không hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức thu đổi ngoại tệ theo quy định của pháp luật;
 • Không thực hiện đúng quy định của pháp luật Trách nhiệm của đại lý thu đổi ngoại tệ;
 • Thu đổi ngoại tệ trái pháp luật cho hai tổ chức tín dụng trở lên cùng một lúc;
 • Chuyển, mang ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam ở nước ngoài; nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; hải quan Trừ vi phạm hành chính trong lĩnh vực …

Phạt tiền 8-100 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm

 • Mua, bán ngoại tệ giữa các cá nhân có giá trị trên 100.000 USD; (hoặc ngoại tệ tương đương khác);
 • Mua hoặc bán ngoại tệ tại các tổ chức không cho phép sử dụng ngoại tệ trao đổi; mua hoặc bán ngoại tệ có giá trị từ 100.000 đô la trở lên; (hoặc ngoại tệ khác tương đương);
 • Thanh toán bằng ngoại tệ cho hàng hóa và dịch vụ có giá trị từ 100.000 đô la trở lên; (hoặc ngoại tệ khác tương đương) không tuân thủ với luật pháp.

Phạt tiền 100-150 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây

Trừ trường hợp có quy định khác, việc cấp tín dụng hoặc trả nợ trong nước bằng ngoại tệ là vi phạm pháp luật; trừ trường hợp đặc biệt, ngoại tệ thu được theo quy định của pháp luật không được bán cho tổ chức tín dụng.

Phạt tiền 15-200 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm

Các giao dịch ngoại hối giữa các tổ chức tín dụng hoặc giữa tổ chức tín dụng với khách hàng vi phạm quy định của Ngân hàng Quốc gia, trừ trường hợp có quy định, không đáp ứng trạng thái ngoại tệ theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền 200-250 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm

 • Kinh doanh và cung ứng bất hợp pháp tỷ giá hối đoái và các công cụ phái sinh ngoại hối;
 • Xuất nhập khẩu bất hợp pháp ngoại tệ tiền mặt hoặc VND tiền mặt;
 • Ngoại hối mà không được phép của tổ chức hoạt động của cơ quan có thẩm quyền; hoặc giấy phép ngoại hối đã hết hạn; hoặc bị tước hoặc không bị tước bỏ những gì được quy định trong giấy phép, trừ khi có quy định khác.

Xem thêm các bài viết:

 • Hợp đồng có thể được thanh toán bằng ngoại tệ không?
 • Người lao động nước ngoài có được trả lương bằng ngoại tệ không?
 • Tôi cần lưu ý điều gì khi đổi ngoại tệ?
 • Tôi có thể ký hợp đồng cho thuê bằng ngoại tệ không? strong>
 • Hợp pháp hóa lãnh sự theo pháp luật Việt Nam

Đây là bài viết tư vấn của chúng tôi về “Cách Xử phạt Giao dịch Ngoại hối Bất hợp pháp?” Hi vọng bài viết hữu ích với bạn đọc. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 0833102102

Câu hỏi thường gặp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button