Năng lực hành vi là gì? Năng lực hành vi dân sự của cá nhân?

Khi thực hiện các giao dịch dân sự, chúng ta quan tâm nhất đến năng lực của các bên tham gia giao dịch và liệu họ có khả năng xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đối với các bên hay không. giao dịch hay không. Vì vậy, trong bài viết hôm nay, chúng tôi muốn nói đến năng lực hành vi là gì? năng lực hành vi dân sự của cá nhân? Nó được pháp luật quy định như thế nào? Dưới đây là chi tiết về điều này.

Cơ sở pháp lý :

Bạn đang xem: Năng lực hành vi cá nhân là gì

Bộ luật Dân sự 2015

Luật sư Tư vấn pháp luật Trực tuyến qua Tổng đài: 1900.6568

1. Năng lực hành vi là gì?

Điều 19 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về năng lực hành vi dân sự của cá nhân:

“Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng cá nhân xác lập, thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự thông qua hành vi của mình”.

Như vậy, mọi người có thể thấy khả năng của một cá nhân hoặc tổ chức theo pháp luật trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của họ thông qua hành động của chính họ và tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. hoặc tổ chức. Năng lực hành động của tổ chức cùng với năng lực pháp lý xuất hiện khi cơ quan quốc gia có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc công nhận tổ chức. Năng lực hành động của cá nhân xuất hiện muộn hơn năng lực pháp luật. Nếu năng lực pháp luật chung phát sinh từ khi con người sinh ra thì năng lực pháp luật phát sinh khi con người đến một độ tuổi nhất định.

2. Năng lực Dân sự Cá nhân:

2.1. Cá nhân có đầy đủ năng lực:

Xem thêm: Chuồn chuồn ăn gì – Các loại thức ăn ưa thích của chuồn chuồn

Theo quy định của Luật dân sự, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự phải là người đã thành niên đủ 18 tuổi hoặc người có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có khả năng biết được hành vi của mình nhưng bị tuyên bố là mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có thể thấy, pháp luật chỉ quy định độ tuổi tối thiểu chứ chưa quy định độ tuổi tối đa đối với người có đủ năng lực hành vi dân sự. Những người này có đầy đủ tư cách chủ thể, có đầy đủ quyền tham gia vào các quan hệ dân sự với tư cách là chủ thể độc lập và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Người từ đủ 18 tuổi trở lên được coi là có đủ năng lực hành vi dân sự phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm pháp luật do mình gây ra. Tình trạng mất năng lực hoặc hạn chế năng lực chỉ xảy ra khi Tòa án ra quyết định hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình thì nữ trên 18 tuổi (17 tuổi 1 ngày) có quyền kết hôn, nhưng theo quy định này thì nữ chưa đủ tuổi kết hôn vẫn có quyền. cưới. hết công suất.

2.2. Cá nhân có năng lực một phần:

Theo quy định của pháp luật, cá nhân có năng lực một phần hoặc năng lực không hoàn toàn được hiểu là người chỉ được xác lập và thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong những giới hạn nhất định do pháp luật dân sự xác lập. Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015 xác định người chưa thành niên, trong đó người thành niên dùng để chỉ người dưới 18 tuổi.

Xem thêm: Năng lực hành vi dân sự của cá nhân theo Bộ luật dân sự 2015

– Giao dịch dân sự đối với người dưới sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

– Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt theo quy định của pháp luật. Độ tuổi thích hợp.

– Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự, giao dịch dân sự liên quan đến động sản, động sản phải đăng ký phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý. theo luật.

Theo đó, từ phân tích trên có thể kết luận rằng cá nhân từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi có năng lực hành vi dân sự. Họ có thể tạo ra các quyền và nghĩa vụ thông qua các hành động của họ để đáp ứng các nhu cầu cần thiết phù hợp với lứa tuổi của họ khi thực hiện các giao dịch. Tuy pháp luật không quy định cụ thể giao dịch nào là “nhu cầu thiết yếu hàng ngày” và “mọi lứa tuổi” nhưng có thể hiểu đây là những giao dịch nhỏ lẻ, phục vụ nhu cầu của khách hàng. Sự đồng ý trực tiếp của người đại diện.

Xem thêm: Lâm sản là gì? Đặc điểm của lâm sản? Một số lâm sản quý hiếm?

Theo luật, người đại diện cá nhân ở độ tuổi này có thể yêu cầu tuyên bố rằng các giao dịch do trẻ vị thành niên thực hiện mà không có sự đồng ý của trẻ là vô hiệu và tòa án sẽ xem xét chấp nhận yêu cầu trong các trường hợp cụ thể theo Điều 130 của Luật Tố tụng Dân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bộ luật dân sự năm 2015. Nếu người đại diện không yêu cầu tòa án xem xét tính hợp lệ của các giao dịch này thì các giao dịch đó sẽ mặc nhiên được coi là hợp lệ.

2.3. Người không có năng lực:

Theo quy định của pháp luật, người dưới 6 tuổi không có năng lực hành vi dân sự vì ở độ tuổi này rất khó xác định nhận thức về hành vi của trẻ. Mọi giao dịch của những người này đều do người đại diện xác lập và thực hiện. Họ không bao giờ có khả năng hành động bởi vì họ không có đủ ý chí và lý trí để hiểu được hành vi và hậu quả của nó.

2.4 Cá nhân mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự:

Mất năng lực hành vi dân sự, được hiểu là đang, có hiện tượng, sự vật nhưng không còn hiện tượng, sự vật đó nữa. Năng lực hành vi dân sự của một cá nhân cũng là một thuộc tính nhân thân của một cá nhân và không được hoàn thiện cho đến khi cá nhân đó đủ tuổi thành niên theo luật định. Năng lực của một cá nhân kết thúc bằng việc chấm dứt năng lực pháp luật của người đó (tử hình hoặc chết bởi tòa án pháp luật). Tuy nhiên, một người trưởng thành có thể bị tuyên bố mất năng lực khi có một số điều kiện, quy trình và thủ tục nhất định.

Trường hợp cá nhân bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, mất năng lực hành vi dân sự thì bị coi là mất năng lực hành vi dân sự. Điều 22 Bộ luật Dân sự 2015 quy định rằng tòa án có thể tuyên bố một người mất năng lực hành vi theo yêu cầu của một bên liên quan, căn cứ vào kết luận của cơ quan giám định có đủ năng lực. Mọi giao dịch dân sự của những người này do người đại diện của họ xác lập, thực hiện

Xem thêm: Các Điều khoản về Năng lực Dân sự và Năng lực Dân sự của Cá nhân

Theo đó, cá nhân đã bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự mà không còn tồn tại thì người đó hoặc người có liên quan có quyền yêu cầu Tòa án thu hồi quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. Ngoài ra, việc giải quyết vấn đề này theo yêu cầu của con người sẽ phụ thuộc vào các vấn đề thủ tục. Theo quy định, một người mất năng lực hành vi dân sự cũng mất khả năng tranh tụng nên không thể khởi kiện, khiếu nại đến Tòa án mà phải nhờ người có năng lực tố tụng dân sự xử lý.

Trong trường hợp cá nhân bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, được hiểu là người đã thành niên có thể bị hạn chế năng lực hành vi theo các điều kiện và thủ tục quy định tại Điều 2 của Luật này. Số 24 Bộ luật dân sự năm 2015. Năng lực của một người lớn bị hạn chế khác với một số năng lực của trẻ vị thành niên từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, mặc dù chúng có vẻ giống nhau về ngoại hình. Năng lực hành vi của người từ 6 tuổi đến 18 tuổi mặc nhiên được xác định là có năng lực đầy đủ khi đến một độ tuổi nhất định, còn năng lực hạn chế thì phải thông qua tòa án theo trình tự tố tụng. Đối với những người nghiện ma túy và chất kích thích đã dẫn đến việc hủy hoại tài sản của gia đình.

2.5. Những người gặp khó khăn về nhận thức và kiểm soát hành vi:

Điều 23 Bộ luật Dân sự 2015 mô tả tình huống mà cá nhân khó nhận thức và làm chủ được hành vi đã quy định, có yếu tố vật chất nhưng không thể nhận biết được kiến ​​thức, điều khiển được hành vi nhưng chưa đạt đến đặc điểm mất ý thức. Người có năng lực hành vi dân sự khởi kiện đến Tòa án theo yêu cầu của mình, các bên liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Ngoài ra, người thuộc trường hợp này phải có bản kết luận giám định pháp y tâm thần, tòa án ra quyết định tuyên bố người đó có khó khăn về nhận thức và điều khiển hành vi, chỉ định người giám hộ, xác định nhân thân người giám hộ. Quyền và nghĩa vụ.

Đây là thông tin chúng tôi cung cấp về công suất là gì? năng lực hành vi dân sự của cá nhân? và các thông tin pháp lý có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Xem thêm: Vốn có quyền biểu quyết theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020

Viết một bình luận