Hỏi Đáp

Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh vận tải hàng hóa được quy định như thế nào?

1. Cơ sở pháp lý

Điều 73 Chương IV Luật Giao thông đường bộ số 23/2008 / qh12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 quy định quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh vận tải hàng hóa như sau:

p>

“Điều 73 Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh vận tải hàng hóa

Bạn đang xem: Người kinh doanh vận tải là gì

1. Người kinh doanh vận tải hàng hóa có các quyền sau đây:

a) yêu cầu người thuê vận tải cung cấp các thông tin cần thiết về hàng hoá để được ghi vào chứng từ vận tải và có quyền kiểm tra tính xác thực của thông tin này;

b) Yêu cầu người thuê vận tải thanh toán đủ tiền cước, cước phí vận tải và các chi phí phát sinh; yêu cầu người thuê vận tải bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng;

c) Trường hợp người thuê vận chuyển không giao hàng đúng thỏa thuận trong hợp đồng thì người thuê vận chuyển từ chối vận chuyển;

d) Yêu cầu kiểm tra lô hàng nếu cần.

2. Người kinh doanh vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ sau đây:

a) Cung cấp phương tiện có chủng loại, thời gian và địa điểm phù hợp để giao hàng cho người nhận hàng theo quy định của hợp đồng;

b) Hướng dẫn xếp dỡ hàng hóa trên xe;

c) Bồi thường cho người vận chuyển nếu mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển từ khi nhận đến khi giao hàng, trừ khi được miễn theo quy định của pháp luật;

d) Bồi thường thiệt hại cho nhân viên hoặc người đại diện khi thực hiện công việc do bên vận chuyển giao;

đ) phải chịu trách nhiệm về hậu quả đối với người lao động hoặc đại diện của người lao động hoặc người đại diện của việc thực hiện các yêu cầu của người vận chuyển vi phạm các quy định của luật này.

3. Các quy định của chính phủ giới hạn trách nhiệm của các nhà khai thác vận tải hàng hóa. “

2. Nội dung quy định

2.1. Quy định quyền của người kinh doanh vận tải hàng hóa

– Quyền của người điều hành vận chuyển hàng hóa theo Điều 73, khoản 1 của Luật Giao thông Đường bộ:

Người vận chuyển là người vận chuyển giao kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hành khách với người thuê vận tải để vận chuyển hàng hóa, hành khách và thu tiền cước.

Người kinh doanh vận tải hàng hóa cần có giấy phép để kinh doanh vận tải cơ giới. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh là sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh là năm 2007. Trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng hoặc nội dung Giấy phép kinh doanh thay đổi hoặc Giấy phép kinh doanh hết hạn thì Giấy phép kinh doanh có thể được cấp lại. Trường hợp Giấy phép kinh doanh được cấp lại do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh thì thời hạn của Giấy phép kinh doanh mới không quá thời hạn của Giấy phép kinh doanh đã cấp ban đầu.

Sau khi chất hàng lên xe, trước khi vận chuyển, chủ xe (hoặc người được chủ xe ủy quyền) hoặc đại diện đơn vị, cá nhân (nếu là cá nhân) chất hàng lên xe. Giấy vận chuyển (giấy gửi hàng) phải được ký xác nhận rằng hàng hóa được xếp đúng vào hàng.

Người vận chuyển hàng hóa có quyền từ chối vận hành phương tiện khi phát hiện phương tiện không đủ điều kiện an toàn, phương tiện không có thiết bị giám sát hành trình, camera (đối với loại phương tiện). đã lắp đặt) hoặc đã lắp đặt nhưng không hoạt động; xe chở hàng vượt quá lượng hàng hóa cho phép đi qua.

2.2. Quy định nghĩa vụ của người giao nhận hàng hóa

– Theo mục 73 (2) của Luật Giao thông Đường bộ 2008, các nghĩa vụ của người kinh doanh vận chuyển hàng hóa được quy định:

Người giao nhận có nghĩa vụ: Cập nhật đầy đủ khả năng chuyên chở, cầu, hầm và các giới hạn về khổ đường trên toàn bộ tuyến đường vận chuyển hàng hóa trước khi vận chuyển; sắp xếp loại hàng hóa và kích thước của cầu, hầm và đường dọc toàn bộ tuyến đường vận chuyển Các phương tiện bị hạn chế; cung cấp cho lái xe, người áp tải và người bốc xếp thông tin về đặc tính hàng hóa, kích thước và trọng lượng của hàng hóa, bao và bưu kiện, giới hạn trọng tải cho phép đối với phương tiện, giới hạn xếp và lưu giữ hàng hóa. Cầu, hầm, đường bộ trên toàn tuyến vận tải; chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp; trang bị đầy đủ thiết bị che, buộc, đệm để xếp hàng hóa và tạo điều kiện cho người xếp hàng thực hiện đúng quy định về xếp hàng hóa; người lái xe, người áp tải và hướng dẫn xếp hàng hàng hóa của người bốc xếp; chịu trách nhiệm về mọi vi phạm về trọng lượng xe, giới hạn kích thước và quy tắc xếp hàng hóa; bồi thường cho người lái xe, người áp tải và người khuân vác.

Người vận chuyển hàng hóa có nghĩa vụ: hướng dẫn và điều phối người xếp trong quá trình xếp, soi, buộc và dỡ hàng; kiểm tra hàng hóa trên phương tiện và đối chiếu với thông tin do người vận chuyển cung cấp để đảm bảo không vượt quá toàn bộ quá trình vận chuyển tuyến đường Chỉ được thực hiện các quy định hạn chế về tải trọng và kích thước cho phép của cầu, hầm, đường bộ để làm nhiệm vụ vận tải; nếu hàng hóa được xếp lên phương tiện vi phạm quy định về tải trọng, quy định về kích thước, v.v. và tiếp tục lái đường, người lái xe phải chịu trách nhiệm.

Trong các điều khoản trên, Huang Yingfa đã đưa ra các quyền và nghĩa vụ của người điều hành vận tải hàng hóa theo luật hiện hành.

Luật của các vị vua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button