Hỏi Đáp

Pháp luật là gì?

Pháp luật là một thuật ngữ thường xuyên gặp trong cuộc sống hiện nay. Nhưng có lẽ không phải ai cũng hiểu rõ về khái niệm và các vấn đề liên quan. Qua bài viết này, glaw sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và tránh nhầm lẫn khi gặp thuật ngữ này.

Bạn đang xem: Nguồn gốc pháp luật pháp luật là gì

Tôi. Luật là gì?

Luật, theo định nghĩa, là một hệ thống các quy tắc xử sự chung do một tiểu bang thiết lập và được thực thi. Thực hiện các biện pháp giáo dục hoặc cưỡng chế để đảm bảo tuân thủ pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích giai cấp và điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Hãy xem, định nghĩa của luật bao gồm các yếu tố sau:

 • Pháp luật là quy tắc xử sự chung mang tính pháp lý và đạo đức áp dụng cho mọi chủ thể của xã hội trên phạm vi quốc gia.

  Chủ thể không có quyền lựa chọn thực hiện hay không thực hiện các quy định pháp luật áp dụng chung cho xã hội. Bởi vì luật pháp thường có tính chất bắt buộc và được đảm bảo thực thi.

  Quá trình hình thành luật là một thực tiễn ban đầu đã có từ trước được nhà nước ban hành hoặc chấp nhận đã được nâng thành luật.

  Nội dung của pháp luật thể hiện ý chí và bản lĩnh của giai cấp thống trị.

  Hai. Nguồn gốc hợp pháp:

  Pháp luật ra đời do nhu cầu xã hội quản lý xã hội phát triển đến một mức độ nhất định. Khi xã hội phát triển quá phức tạp, xuất hiện các giai cấp có lợi ích đối lập nhau thì cần có chính trị giai cấp để bảo vệ lợi ích của các giai cấp là lực lượng kinh tế chính trị thống trị trong xã hội.

  Pháp luật là hệ thống các quy phạm pháp luật bắt buộc do nhà nước ban hành, phản ánh bản chất của giai cấp thống trị.

  Pháp luật ra đời cùng với sự ra đời của nhà nước và là công cụ quan trọng để thực hiện quyền lực nhà nước, bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, duy trì địa vị. Nhà nước và pháp luật đều là sản phẩm của đấu tranh giai cấp.

  Ba. Đặc điểm của pháp luật là gì?

  Luật có những đặc điểm nổi bật sau:

  • Luật pháp là các quy tắc và tiêu chuẩn là bắt buộc.

   Vì bằng các biện pháp từ giáo dục, thuyết phục, đến cưỡng chế, mọi chủ thể trong xã hội đều phải tuân theo các quy định của pháp luật như nhau.

   • Nhà nước là chủ thể duy nhất có quyền làm luật.

   Nội dung của văn bản phải được đảm bảo thông qua các quy trình, thủ tục phức tạp, cũng như có sự tham gia và làm việc của nhiều chủ thể như cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước. Các luật và quy định luôn nhất quán và có thể áp dụng rộng rãi.

   • Luật còn có hình thức chặt chẽ, thể hiện bằng văn bản.

   Bốn. Vai trò của pháp luật là gì?

   Luật pháp thể hiện các vai trò khác nhau về các chủ đề khác nhau:

   • Đối với Nhà nước: Pháp luật được coi là công cụ hữu hiệu nhất để quản lý mọi vấn đề trong xã hội.

    Đối với công dân: Pháp luật có vai trò quan trọng, là phương tiện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ.

    Đối với toàn xã hội: Pháp luật đã thể hiện vai trò của mình trong việc bảo đảm sự vận hành của toàn xã hội, tạo ra và duy trì các quan hệ bình đẳng trong xã hội.

    v. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam:

    1. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân:

    Điều 2 của Hiến pháp 2013 nêu rõ:

    • Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa do pháp luật, của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân cai trị.

     Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ, được xây dựng trên cơ sở liên minh công – nông và trí thức.

     Nguyên tắc này đòi hỏi nội dung của pháp luật và việc tổ chức triển khai, thực hiện pháp luật phải thực hiện quyền tuyệt đối của nhân dân, hiểu rằng nhân dân là chủ thể của quyền lực tối cao.

     2. Các nguyên tắc của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa:

     Các nguyên tắc dân chủ được thể hiện trong các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của cá nhân, tổ chức và phải được pháp luật thừa nhận để đảm bảo xã hội và nhà nước được thực hiện dưới hình thức thích hợp.

     Luật xác định cách thức thực hiện dân chủ: trực tiếp và gián tiếp, những gì và cách thức thực hiện. Với quy mô toàn xã hội và cộng đồng dân cư, dân chủ chỉ có thể bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhất nếu có sự đổi mới mạnh mẽ của hệ thống chính trị, nhất là ở cấp cơ sở.

     3. Nguyên tắc nhân đạo:

     Nguyên tắc này chỉ ra những điều xảy ra đối với những cá nhân vi phạm pháp luật mà không gây tổn hại đến thân thể, danh dự và nhân phẩm. Các quy định vì lợi ích tốt nhất của mọi người trong khuôn khổ pháp lý và đạo đức.

     4. Công bằng:

     Được phản ánh trên nhiều khía cạnh, việc thực hiện cụ thể như sau: việc quy định và áp dụng các biện pháp xử lý phải hợp lý, tùy theo mức độ, tính chất vi phạm và mức độ mà người được hưởng lợi. Tư pháp có quan điểm đối với mọi lĩnh vực cống hiến, đóng góp, … các mối quan hệ xã hội.

     5. Nguyên tắc thống nhất về quyền và nghĩa vụ pháp lý:

     • Quyền và nghĩa vụ của công dân không thể tách rời.

      Mọi người có nghĩa là tôn trọng quyền của người khác.

      Mọi công dân đều có quyền thực hiện nghĩa vụ đối với xã hội và đất nước.

      Trên đây là thông tin về khái niệm pháp luật, đặc điểm, chức năng, nguồn gốc … của pháp luật do nhóm pháp luật glaw chia sẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button