Quy trình bổ nhiệm nguồn nhân sự tại chỗ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc quản lý của Bộ, ngành, địa phương

Điều 46, khoản 2, Nghị định số 138/2020 / nĐ-cp quy định về quy trình bổ nhiệm nhân lực tại chỗ đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý ở bộ, ngành và chính quyền địa phương. Chi tiết như sau:

Bước 1: Theo chủ trương, yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức và công tác nhân sự trong kế hoạch, nhóm trưởng thảo luận, đề xuất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, giới thiệu nhân sự. quy trình.

Bạn đang xem: Nguồn nhân sự tại chỗ là gì

Thành phần: Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, Phó Thủ trưởng, Thủ trưởng cơ quan tham mưu tổ chức và nhân dân.

Các cuộc thảo luận và đề xuất được ghi lại trong vòng vài phút.

– Bước 2: Dẫn dắt cuộc thảo luận và thống nhất về cấu trúc giới thiệu, tiêu chí, điều kiện, quy trình và phiếu giới thiệu.

Thành phần: người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; thường trực cấp ủy cùng cấp; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc. Cuộc họp phải có ít nhất 2/3 số người tham dự.

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người vào chức danh; người có số phiếu tín nhiệm cao nhất và người đạt trên 50% tổng số người được giới thiệu sẽ được chọn. Nếu không có ai đạt trên 50% thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ ​​trên xuống cho lần giới thiệu tiếp theo.

Đơn đề cử do Ban Tổ chức hội nghị cấp, đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị. Việc kiểm phiếu được lập thành biên bản và sẽ không được công bố tại cuộc họp này.

Xem thêm: Thép là gì? Phân loại và ứng dụng của thép trong cuộc sống

– Bước 3: Tập thể lãnh đạo căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, trách nhiệm và khả năng đáp ứng của công chức; trên cơ sở kết quả của Bước 2, thảo luận và giới thiệu người bằng bỏ phiếu kín.

Thành phần: Làm theo hướng dẫn ở Bước 1.

Nguyên tắc giới thiệu, tuyển chọn: mỗi thành viên lãnh đạo giới thiệu 01 người trong số nhân sự được giới thiệu ở bước 2 để giữ chức vụ hoặc giới thiệu người khác có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định; người có số phiếu tín nhiệm cao nhất trở lên 50 trong tổng số thành viên được tập thể lãnh đạo giới thiệu% số người sẽ được chọn. Nếu không có người nào đạt trên 50% thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ ​​trên xuống dưới để lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

Đơn đề cử do Ban Tổ chức hội nghị cấp, đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị. Việc kiểm phiếu được lập thành biên bản và công bố tại cuộc họp này.

Trường hợp kết quả giới thiệu của tập thể lãnh đạo khác với kết quả sát hạch, giới thiệu nhân sự ở bước 2 thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền và giải trình rõ để xem xét, hướng dẫn. Bước tiếp theo.

– Bước 4 : Tổ chức thương lượng với nhân sự chủ chốt về những cá nhân được ban lãnh đạo giới thiệu bằng phiếu kín ở Bước 3.

Thành phần: người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ sở, tổ chức; thường trực cấp ủy cùng cấp; người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội của cơ sở, tổ chức; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ sở, tổ chức trực thuộc. Cơ quan, tổ chức có dưới 30 người hoặc không có tổ chức thì thành phần tham gia gồm toàn thể công chức của cơ quan, tổ chức. Cuộc họp phải có ít nhất 2/3 số người tham dự.

Trình tự nhận xét:

Trao đổi và thảo luận về cấu trúc, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu và năng lực đáp ứng các yêu cầu và trách nhiệm nhân sự.

Xem thêm: Sốt nóng lạnh: Nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị

Thông báo cho ban lãnh đạo danh sách những người được giới thiệu (bước 3); lý lịch, tóm tắt quá trình học tập và kinh nghiệm làm việc; nhận xét, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, điểm mạnh, điểm yếu, triển vọng phát triển; dự kiến ​​phân công công việc.

Viết phiếu tín nhiệm (có chữ ký hoặc không). Phiếu thăm dò dư luận do Ban tổ chức hội nghị phát hành, đóng dấu chính thức của cơ sở, tổ chức.

Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản và sẽ không được công bố tại cuộc họp này.

– Bước 5: Dẫn dắt các cuộc thảo luận và bỏ phiếu cho mọi người. Thành phần: Làm theo hướng dẫn ở Bước 1.

Trình tự thực hiện: phân tích kết quả biểu quyết của đại hội; thẩm tra, tóm tắt những vấn đề mới (nếu có); ý kiến ​​bằng văn bản về việc đề nghị bổ nhiệm đối với ban thường vụ đảng ủy cơ quan, đảng ủy cơ quan ( nếu không có ban thường vụ); tập thể lãnh đạo thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết (bỏ phiếu kín).

Nguyên tắc lựa chọn: Người có số phiếu tín nhiệm cao nhất hoặc người có trên 50% tổng số thành viên do tập thể lãnh đạo giới thiệu sẽ được chọn để bổ nhiệm. Có 02 người có số phiếu đồng ý bằng nhau (đến 50%) và người do người phụ trách giới thiệu được lựa chọn bổ nhiệm; đồng thời phản ánh đầy đủ các ý kiến ​​khác nhau cho bộ phận có thẩm quyền. cân nhắc và quyết định.

Các phiếu do Ban tổ chức hội nghị phát hành được đóng dấu chính thức của cơ sở, đơn vị. Kết quả đếm được ghi lại trong vài phút.

Quyết định bổ nhiệm chính thức hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Lời chào.

Xem thêm: Ex Là Gì ? Người Yêu Cũ Tiếng Anh Là Gì Ex, Nyc Có Nghĩa Là Gì Trên Facebook

Viết một bình luận