Hỏi Đáp

Nhà thầu phụ tiếng anh là gì? (cập nhật 2022)

Trong quá trình hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì vậy, biết tiếng Anh là rất quan trọng. Vậy bạn có biết nhà thầu phụ tiếng anh là gì không? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

nha thau phu tieng anh la gi

Bạn đang xem: Nhà thầu phụ tiếng anh là gì

Nhà thầu phụ tiếng Anh là gì? (Cập nhật vào năm 2022)

1. Khái niệm nhà thầu phụ

Theo Omnibus 12 / vbhn-vpqh 2019, Luật đấu thầu quy định những điều sau:

  1. Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu phụ theo yêu cầu quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thực hiện công việc quan trọng của gói thầu do tổng thầu đề xuất trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất.

Do đó, sẽ có hai loại nhà thầu là nhà thầu chính và nhà thầu phụ và cơ sở để phân chia hai loại này sẽ tùy thuộc vào công việc mà nhà thầu nhận thầu, mức độ quan trọng của nhà thầu đó. Thường các nhà thầu phụ, đặc biệt là những người đảm nhận công việc quan trọng, đòi hỏi tính kỹ thuật cao và nhiều yếu tố khác.

2. Vai trò của nhà thầu phụ đối với gói thầu quốc tế là gì?

Theo Điều 5 điểm h số 1 của Tài liệu Omnibus 12 / vbhn-vpqh năm 2019, Luật Đấu thầu quy định như sau:

  1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có đủ tư cách hợp lệ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

h) Khi tham gia đấu thầu quốc tế tại Việt Nam, bắt buộc phải thành lập liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước cho nhà thầu nước ngoài, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ tư cách tham gia bất kỳ phần nào của hợp đồng. .

Theo quy định nêu trên, đối với gói thầu quốc tế, khi nhà thầu nước ngoài muốn tham gia gói thầu tại Việt Nam thì phải sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện gói thầu, dù đó có phải là nhà thầu phụ hay không. Các nhiệm vụ đặc biệt, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ tư cách thực hiện gói thầu cho dù thuộc phần công việc nào

3. Việc quản lý nhà thầu phụ được quy định như thế nào?

Theo Nghị định số 63/2014 / nĐ-cp Hướng dẫn Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu, quy định như sau:

Quản lý nhà thầu phụ:

  1. a) Nhà thầu chính có thể ký hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ được quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ đề xuất. Việc sử dụng nhà thầu phụ không làm thay đổi nghĩa vụ của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với công việc do các nhà thầu phụ thực hiện;
  2. b) Nhà thầu chính không được sử dụng mặt bằng. Nhà thầu phụ quy định trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ đề xuất; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ khác với nhà thầu phụ quy định trong hồ sơ mời thầu và danh sách nhà thầu phụ quy định trong hồ sơ mời thầu phải được thực hiện sau khi chủ đầu tư chấp thuận;
  3. c) nhà thầu. Nhà thầu chính có trách nhiệm lựa chọn và sử dụng các nhà thầu phụ có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Nếu là nhà thầu phụ quan trọng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ được đánh giá theo quy định của hồ sơ mời thầu;
  4. d) Tổng thầu chịu trách nhiệm về Hợp đồng và thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho các nhà thầu phụ.
  5. Phòng Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm bảo trì hệ thống. Cơ sở dữ liệu về nhà thầu; danh sách các nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu; cung cấp đầy đủ thông tin về nhà thầu cho các tổ chức, cá nhân có liên quan để phục vụ công khai, minh bạch thông tin và cạnh tranh bình đẳng trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

4. Nhà thầu phụ tiếng anh là gì?

Nhà thầu phụ

Ngoài ra, có một số điều khoản khác dành cho nhà thầu, chẳng hạn như

Không ảnh hưởng đến sự tham gia của bất kỳ nhà thầu đủ điều kiện nào: tham gia dự thầu mà không ủng hộ bất kỳ nhà thầu nào

Nhà thầu chính: Nhà thầu chính

Nhà thầu Vận hành và Bảo trì (o & m): Các nhà thầu theo Hợp đồng O&M

5. Tỷ lệ nhà thầu phụ là bao nhiêu?

Theo Thông tư số 03/2015 / tt-bkhĐt ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu chính được phép ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ có tên trong danh sách các nhà thầu phụ. Kê khai theo Mẫu số 19 (a) Chương IV – Biểu mẫu đấu thầu như sau:

Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện các công việc có tổng giá trị không vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) giá dự thầu của nhà thầu như đã nêu trong bảng số liệu. Vật liệu đấu thầu.

Đây là những khuyến nghị của chúng tôi dành cho nhà thầu phụ tiếng Anh. Mọi thắc mắc vui lòng gửi đến hotline hoặc thông tin liên hệ, gửi câu hỏi cho chúng tôi qua website, bạn sẽ nhận được phản hồi nhanh chóng và chính xác nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button