Di truyền y học tư vấn có nhiệm vụ

Câu hỏi: Di ​​truyền Y học Sứ mệnh

A. Chẩn đoán và cung cấp thông tin về khả năng mắc bệnh di truyền cho con cái của các gia đình đã mắc bệnh di truyền, từ đó ngăn chặn việc kết hôn và sinh con của thế hệ sau.

b. Chẩn đoán, cung cấp thông tin về khả năng con cái của một gia đình mắc chứng rối loạn này sẽ di truyền chứng rối loạn này, từ đó đưa ra lời khuyên về hôn nhân, sinh con và cách điều trị trong cuộc sống. sau.

Bạn đang xem: Nhiệm vụ của di truyền học là gì

c. Chẩn đoán cung cấp thông tin về khả năng mắc bệnh di truyền ở con cái của các gia đình mắc bệnh di truyền, từ đó đưa ra các khuyến nghị về hôn nhân, khả năng sinh sản, phòng ngừa và hạn chế các kết cục bất lợi cho con cái. thế giới bên kia.

d. Chẩn đoán con cái của những gia đình mắc chứng rối loạn về khả năng mắc chứng rối loạn di truyền sẽ khuyến khích hôn nhân và khả năng sinh sản trong những gia đình này.

Xem thêm: 100 Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản, thông dụng nhất | ELSA Speak

Câu trả lời đúng c.

Tư vấn di truyền có nhiệm vụ chẩn đoán, cung cấp thông tin về khả năng di truyền bệnh ở con của các gia đình mắc bệnh, từ đó tư vấn về hôn nhân, sinh con, phòng ngừa và hạn chế hậu quả bất lợi ở thế giới bên kia.

Lý do chọn câu trả lời c là:

Tư vấn di truyền y học là lĩnh vực chẩn đoán di truyền y học, đã hình thành nền tảng của di truyền học người và các thành tựu di truyền y học

Tư vấn di truyền y tế giúp chẩn đoán khả năng mắc bệnh trong cuộc đời của trẻ, từ đó đưa ra lời khuyên về hôn nhân và khả năng sinh sản để hạn chế gánh nặng di truyền.

Xem thêm: Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Ví dụ: về việc liệu một đứa trẻ của một gia đình đã mắc một chứng rối loạn di truyền nào đó có nguy cơ bị rối loạn di truyền hay không, liệu có nên kết hôn hay tiếp tục sinh con. Tại thời điểm này, tư vấn di truyền thực hiện những việc sau:

– Thu thập và phân tích tiền sử cá nhân và gia đình để đánh giá khả năng mắc chứng rối loạn di truyền và khả năng truyền bệnh cho các thành viên có liên quan. Người được tư vấn di truyền và chuyên gia di truyền cần trao đổi và ghi chép đầy đủ thông tin sức khỏe của các thành viên trong vòng 2 thế hệ của chuyên gia tư vấn di truyền.

– Giáo dục cho nhân viên tư vấn di truyền về tác động của di truyền đối với bệnh sinh, di truyền, xét nghiệm cần thực hiện và các kế hoạch can thiệp, quản lý và phòng ngừa nếu cần thiết. Đúng. Các cá nhân, gia đình và các cặp vợ chồng được khuyến khích thực hiện các điều chỉnh tích cực, cũng như xây dựng kế hoạch quản lý sức khỏe (nếu có) để giảm khả năng tiến triển của bệnh.

– Cung cấp thông tin để hỗ trợ các gia đình, cá nhân hoặc cặp vợ chồng đưa ra quyết định liên quan đến các bệnh di truyền dựa trên thông tin như mong muốn, nhu cầu, tình trạng y tế hiện tại và các yếu tố xã hội khác như tôn giáo.

Xem thêm: Cách khắc phục iPhone bị treo cáp iTunes, sửa lỗi support.apple.com – Thegioididong.com

Viết một bình luận