Pháp luật nước ta có mấy đặc trưng cơ bản?

Các đặc điểm cơ bản của luật là vấn đề được nhiều độc giả quan tâm. Vậy pháp luật nước ta có những đặc điểm cơ bản nào?

Hỏi: p háp luật nước ta có bao nhiêu nét cơ bản

A. hai.

Bạn đang xem: Pháp luật có đặc trưng là gì

b. Ba.

c. Bốn.

Xem thêm: Mục đích sống của bạn là gì? 9 bước để xác định mục đích sống ý nghĩa

d. Năm

Trả lời:

Câu trả lời đúng là câu trả lời b. luật của đất nước tôi có ba đặc điểm cơ bản

Cho biết rằng việc chọn phương án b là câu trả lời đúng vì:

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước thiết lập, ban hành hoặc thừa nhận, thực hiện và bảo đảm bằng các biện pháp giáo dục, cưỡng chế nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích của các giai cấp.

Không giống như các loại quy phạm khác tồn tại trong xã hội, pháp luật có những đặc điểm riêng biệt: quy phạm phổ biến, cưỡng chế quyền lực phổ biến và các hình thức nghiêm ngặt.

+ Thứ nhất, luật có những đặc điểm chung mang tính quy phạm. Quy tắc là tiêu chuẩn, khuôn mẫu và tiêu chuẩn. Các quy định của pháp luật là khuôn mẫu và chuẩn mực định hướng cho nhận thức và hành vi của con người, và cách ứng xử của các cá nhân và tổ chức trong xã hội. Pháp luật được áp dụng rộng rãi cho tất cả mọi người trong xã hội chứ không riêng một cá nhân, tổ chức nào. Vì vậy, mọi người trong xã hội cần tuân thủ các quy định của pháp luật đã được đưa ra. Không chỉ vậy, luật là khuôn mẫu chung được nhiều người làm theo và làm theo, luật mẫu sẽ được áp dụng nhiều lần trên phạm vi cả nước.

Xem thêm: Công điện là gì? Thẩm quyền ban hành và thể thức của công điện khẩn?

+ thứ hai là quyền lực – mệnh lệnh chung của Phật pháp. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính chất bắt buộc đối với mọi cá nhân, tổ chức trong toàn xã hội và áp dụng chung cho toàn xã hội. Không ai hay chủ thể nào có quyền đưa ý chí chủ quan của mình vào quyết định thực hiện hay không, nhưng tất cả đều cần phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Pháp luật có hiệu lực cưỡng chế toàn dân và quy định bắt buộc đối với mọi cá nhân, tổ chức nên nhà nước bảo đảm thực hiện pháp luật bằng nhiều biện pháp từ công khai, giáo dục đến thuyết phục. được sử dụng. Điều này giúp tạo ra sự công bằng, bình đẳng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các chủ thể.

+ thứ ba là thuyết xác định chính thức. Pháp luật được thể hiện dưới các hình thức rõ ràng, như luật tục, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật. Bằng văn bản, các quy định của pháp luật được thể hiện rõ ràng, cụ thể, không trừu tượng, mang tính khái quát cao, bảo đảm cho toàn xã hội hiểu và thực hiện thống nhất.

=> Vậy đáp án b. Luật của chúng ta có ba đặc điểm cơ bản: câu trả lời là đúng và đầy đủ.

Xem thêm: Chức vụ Đảng là gì? Cách hết các chức vụ trong Đảng là gì?

Viết một bình luận