Hỏi Đáp

Quản trị kinh doanh xây dựng (Construction Business Management) là gì? Khái niệm và đặc điểm

Quản lý kinh doanh xây dựng

Khái niệm

quản lý kinh doanh xây dựng quản lý kinh doanh xây dựng bằng tiếng Anh.

Bạn đang xem: Quản trị doanh nghiệp xây dựng là gì

Hoạt động và quản lý ngành xây dựng là hoạt động và quản lý ngành xây dựng, trên cơ sở nắm bắt các quy luật khách quan, thông qua một loạt các biện pháp liên quan đến kinh tế, tổ chức, công nghệ. và các khía cạnh khác, đối với ngành xây dựng và hệ thống sản xuất. Ảnh hưởng tình dục, lâu dài. Để đạt được các mục tiêu quản lý đã thiết lập với hiệu quả tối đa.

Một số đặc điểm của quản lý doanh nghiệp xây dựng

Ngoài những đặc điểm chung, quản lý doanh nghiệp xây dựng còn có những đặc điểm sau:

– Các hoạt động xây dựng và kế hoạch quản lý sản xuất mang tính cá nhân cao và luôn linh hoạt. Mỗi khi nhận công trình phải thay cơ quan quản lý, thiết kế các biện pháp kỹ thuật, tổ chức thi công mới, kết hợp các biện pháp tác nghiệp phù hợp với địa điểm xây dựng mới.

-Các biện pháp quản lý sản xuất kinh doanh xây dựng là rất phức tạp và rất lớn về không gian và thời gian. Do nhiều công ty xây dựng độc lập cùng tham gia xây dựng một dự án nên khả năng tổ chức và điều phối của ban lãnh đạo là rất cần thiết.

Đối với các loại hình xây dựng có trình độ kỹ thuật đơn giản, đôi khi hiệu quả của quản lý doanh nghiệp xây dựng phụ thuộc vào khả năng tổ chức sản xuất hơn là khả năng kỹ thuật.

– Quá trình hình thành sản phẩm cuối cùng của công trình xây dựng (công trình, nhà ở) không nằm trong tay một công ty duy nhất mà được phân chia bởi sự phân công lao động (chủ đầu tư chịu trách nhiệm đầu tư vào dự án và cho thuê xây dựng, xây dựng. nhà thầu chịu trách nhiệm thi công) nên dễ xảy ra tình trạng manh mún trong quá trình thi công, khó phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu quá trình thi công.

– Quá trình quản lý kinh doanh xây dựng dễ bị gián đoạn do khoảng cách xa, thời tiết, không tìm được nhà thầu liên tục, kinh tế suy thoái. Do đó, khó có thể sử dụng hiệu quả tài sản sản xuất kinh doanh và duy trì lực lượng xây dựng trong thời gian thất nghiệp.

– Quá trình quản lý của doanh nghiệp xây dựng phụ thuộc nhiều vào chủ đầu tư và khả năng trúng thầu nên khó chủ động hơn các ngành khác.

– Quy trình quản lý kinh doanh chịu nhiều yếu tố ngẫu nhiên và do đó có nhiều rủi ro và không chắc chắn hơn các ngành khác.

– Kế hoạch quản lý kinh doanh trong giai đoạn đầu lập dự án đầu tư mua sắm tài sản cố định, giai đoạn lập kế hoạch xây dựng hợp đồng và giai đoạn lập kế hoạch hàng năm thường khó khớp nhau, dễ dẫn đến sự sa sút trong công tác quản lý. hiệu quả của các công ty xây dựng.

– Quy luật kinh tế thị trường cũng có một số đặc điểm khác biệt trong hoạt động của ngành xây dựng so với các ngành khác nên cũng ảnh hưởng đến hoạt động và quản lý của ngành xây dựng.

(Tham khảo: Giáo trình Quản lý Quốc gia Kinh tế Xây dựng và Quản trị Kinh doanh, Nhà xuất bản Kiến trúc)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button