Hỏi Đáp

Quản lý nội bộ doanh nghiệp, yếu tố quyết định sự thành công ()

Có hai nhóm hoạt động kinh doanh: hoạt động nội bộ và hoạt động bên ngoài. Các hoạt động nội bộ bao gồm cơ cấu tổ chức, phân chia quyền lực, chính sách đối với người lao động, v.v. Các hoạt động bên ngoài bao gồm các mối quan hệ với đối tác, khách hàng, cơ quan nhà nước, v.v. Quản lý nội bộ doanh nghiệp là việc tổ chức và quản lý các hoạt động bên trong doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Quản trị nguồn lực nội bộ là gì

Quản lý nội bộ thường được đề cập đến dưới nhiều góc độ khác nhau, nhưng trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ nói dưới góc độ pháp lý.

Bạn đang xem: Quản trị nguồn lực nội bộ là gì

Mỗi doanh nghiệp là một tập hợp các mối quan hệ giữa chủ sở hữu, người quản lý, người lao động … Mối quan hệ này hình thành quá trình và phương pháp mà mỗi doanh nghiệp có lợi nhuận. Một nhóm người, mỗi nhóm quan tâm đến một quyền lợi nhất định: cổ đông và nhà đầu tư muốn cổ tức cao, cổ đông và thành viên góp vốn lớn thường muốn kiểm soát công ty theo quan điểm riêng của họ; ban điều hành muốn có người điều hành với quyền lực nhất. Vị trí; nhân viên muốn có việc làm ổn định, thăng tiến, thu nhập cao… Tất cả những mối quan hệ này nếu không được điều chỉnh bởi cơ chế quản lý nội bộ tốt nhất có thể là những tác nhân bốc đồng. Xung đột lợi ích luôn tồn tại trong kinh doanh.

Bạn đang xem: Quản trị nguồn lực nội bộ là gì

Bạn đang xem: Quản trị nguồn lực nội bộ là gì

Quản lý kinh doanh tốt trước hết giúp doanh nghiệp hoạt động tốt và thực hiện chiến lược kinh doanh của mình.

Bạn đang xem: Quản trị nguồn lực nội bộ là gì

Doanh nghiệp có hoạt động tốt hay không và các mục tiêu chiến lược có thể đạt được hay không phụ thuộc vào ban lãnh đạo của doanh nghiệp. Ở đây, quản lý là một hướng và đảm bảo rằng quá trình diễn ra theo các mục tiêu đã đặt ra. Một tổ chức quản lý nội bộ tốt sẽ đảm bảo các hoạt động được thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Mặt khác, làm rõ việc phân chia chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cá nhân, bộ phận. Có thể nói, quản lý nội bộ doanh nghiệp là một tập hợp các cơ chế để quản lý doanh nghiệp. Các cơ chế này sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động theo mong muốn và mục đích của mình. Một doanh nghiệp nếu không có hệ thống quản lý tốt thì chắc chắn sẽ không thể hoạt động tốt, cũng như không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Bạn đang xem: Quản trị nguồn lực nội bộ là gì

Một tổ chức quản lý tốt và mối quan hệ tốt giữa các thành viên trong doanh nghiệp trước hết góp phần vào hoạt động tốt của doanh nghiệp, để thực hiện chiến lược và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh nguồn vốn và chiến lược kinh doanh, sức mạnh của quản lý nội bộ doanh nghiệp nắm chắc mọi người trong doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp trở nên độc nhất và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Sự khác biệt này thể hiện ở các tài sản vô hình như: lòng trung thành của nhân viên, bầu không khí làm việc thân thiện và chuyên nghiệp; quy trình thảo luận và ra quyết định hợp lý, kịp thời; lòng tin của nhân viên vào chính sách của công ty, … doanh nghiệp không đủ vốn có thể vay, thiếu nhân tài Tuyển dụng có thể được thực hiện, và sự thiếu hụt của thị trường có thể được mở rộng dần dần. Doanh nghiệp có thể bắt chước và mua mọi thứ, nhưng không thể bắt chước hoặc mua được sự tận tụy, cống hiến và lòng trung thành của mọi nhân viên. Một cơ cấu quản lý tốt có thể có tác động cũng như lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. “Vào cuối ngày, hơn 90% thất bại trong kinh doanh là do quản lý kém và thiếu kinh nghiệm”, Bank of America cho biết trong ấn phẩm Báo cáo Doanh nghiệp Nhỏ của mình.

Bạn đang xem: Quản trị nguồn lực nội bộ là gì

Quản trị công ty tốt giúp các công ty tránh được xung đột nội bộ

Bạn đang xem: Quản trị nguồn lực nội bộ là gì

Doanh nghiệp không thể hoạt động bình thường nếu có xung đột nội bộ. Trong một doanh nghiệp luôn tồn tại đồng thời nhiều nhóm có lợi ích khác nhau. Nhiệm vụ của các nhà quản lý là thiết lập một cơ chế quản lý có tính đến lợi ích của tất cả các nhóm, bao gồm cổ đông, nhà đầu tư, giám đốc điều hành và nhân viên. Nếu lợi ích nhóm không được coi trọng và dung hòa thì chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn nội bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Tranh chấp giữa lãnh đạo công ty cổ phần đay giang (**) hay công ty cổ phần hữu nghị (***) … là những bài học điển hình. Nghiêm trọng hơn, các tranh chấp không thể tự giải quyết mà phải nhờ đến tòa án giải quyết. Việc các tranh chấp giữa các thành viên công ty được giải quyết tại tòa án cho thấy những mâu thuẫn này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp, khiến công việc kinh doanh bị đình trệ. Vì vậy, có một cơ chế quản lý nội bộ tốt mới có thể tránh được những xung đột tiềm ẩn trong doanh nghiệp và trở thành điều kiện tiên quyết để phát triển.

Bạn đang xem: Quản trị nguồn lực nội bộ là gì

Quản lý kinh doanh tốt sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện khả năng tiếp cận vốn

Bạn đang xem: Quản trị nguồn lực nội bộ là gì

Quản lý doanh nghiệp tốt sẽ là một trong những điều kiện để doanh nghiệp thu hút vốn và các nguồn lực khác với chi phí thấp, tạo không gian không giới hạn cho sự phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp. Nghiên cứu của McKinsey & Company, Credit Lyonnas Securities Asia và Ngân hàng Thế giới cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa hiệu quả quản trị công ty với giá cổ phiếu và hiệu quả hoạt động tổng thể của công ty. Do đó, quản trị tốt sẽ mang lại hiệu quả cao cho nhà đầu tư và nhiều lợi ích hơn cho các thành viên khác trong công ty. Kết quả là, các nhà đầu tư sẽ sẵn sàng trả giá cao hơn cho cổ phiếu của các công ty được quản lý tốt. Các ngân hàng sẵn sàng cho vay ngay cả khi lãi suất thấp, bởi vì quản trị tốt làm giảm khả năng lạm dụng khoản vay và tăng khả năng các công ty sẽ trả nợ đúng hạn và đầy đủ. Ngược lại, quản trị kém thường dẫn đến kết quả xấu, thậm chí phá sản. Sự sụp đổ của một số công ty lớn trên thế giới (như Enron, Tyco International, Deyu, WorldCom) hay những bê bối của các doanh nghiệp nhà nước lớn tại Việt Nam như Petrovietnam, vnpt, seaprodex đều có nguyên nhân sâu xa. .

Bạn đang xem: Quản trị nguồn lực nội bộ là gì

(*) Bài viết có sử dụng bác sĩ ngoại hoàng và một số luật sư đồng nghiệp. Lutesu

Bạn đang xem: Quản trị nguồn lực nội bộ là gì

(**) Ngày 15 tháng 5 năm 2006, Công ty Cổ phần Đay Sài Gòn tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường, bầu lại hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2006 – 2011 … bầu cử, một số cổ đông chiếm trụ sở, Thuê công ty kiểm soát an ninh … và một số cổ đông đã khởi kiện ra tòa yêu cầu thu hồi kết quả bầu cử. Tranh chấp này có lịch sử lâu đời và gây ra thiệt hại đáng kể cho công ty và các cổ đông.

Bạn đang xem: Quản trị nguồn lực nội bộ là gì

(***) Công ty Cổ phần Hữu nghị được thành lập vào cuối năm 1999 với vốn đăng ký 3,3 tỷ đồng và 75 cổ đông. Do mâu thuẫn, một nhóm cổ đông đã tổ chức “đại hội cổ đông bất thường” để bầu ra ban giám đốc mới. Hai ủy ban cùng tồn tại mà không được chấp nhận và phải đưa nhau ra tòa (xét xử tại Hà Nội, ngày 18/6/2001). Việc tranh chấp kéo dài nhiều năm đã khiến công ty bị tổn thất nghiêm trọng.

Luật sư kinh doanh, tìm kiếm luật sư giỏi, luật sư nổi tiếng, luật sư nổi tiếng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button