Hỏi Đáp

Quản lý quỹ dự trữ ngoại hối của Ngân hàng nhà nước

Quỹ Dự trữ Ngoại hối là một trong những hình thức chính thức của Dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Quốc gia. Vậy quản lý dự trữ ngoại hối như thế nào?

1. Dự trữ ngoại hối quốc gia là gì? Nguyên tắc Quản lý Dự trữ Ngoại hối Chính thức

– Dự trữ ngoại hối quốc gia là các tài sản có gốc ngoại tệ trên bảng cân đối tiền tệ của ngân hàng quốc gia, bao gồm:

Bạn đang xem: Quỹ dự trữ ngoại hối là gì

+ Dự trữ ngoại hối chính thức của nhà nước (hay dự trữ ngoại hối chính thức) là một phần tài sản ngoại hối thuộc sở hữu của nhà nước và được chính phủ giao cho các ngân hàng quốc doanh trực tiếp quản lý;

+ Tiền gửi bằng ngoại tệ, vàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kho bạc ngân hàng quốc doanh;

+ Các nguồn ngoại hối khác.

-Quản lý dự trữ ngoại hối chính thức phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

+ Lưu.

Việc bảo toàn dự trữ ngoại hối quốc gia là đảm bảo an toàn cho dự trữ ngoại hối quốc gia bằng cách tuân thủ cơ cấu đầu tư, tiêu chuẩn và giới hạn của dự trữ ngoại hối quốc gia đã được phê duyệt.

+ Tính thanh khoản.

Tính thanh khoản của dự trữ ngoại hối quốc gia là tính thanh khoản của ngoại hối và vàng được chuẩn bị cho việc điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, chính sách tỷ giá hối đoái và chính sách vàng cũng như can thiệp vào thị trường ngoại hối để đảm bảo khả năng thanh toán quốc tế và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp và các trường hợp khẩn cấp. Cầu ngoại hối quốc gia.

+ Lợi nhuận.

Lợi tức là số chênh lệch dương giữa tổng doanh thu trong năm tài chính trừ đi chi phí đầu tư của dự trữ ngoại hối chính thức.

2. Phạm vi sử dụng dự trữ ngoại hối

Quỹ Dự trữ Ngoại hối được sử dụng để:

– Đầu tư vào thị trường quốc tế.

Đầu tư vào dự trữ ngoại hối quốc gia là việc Ngân hàng Nhà nước gửi, bán ngoại tệ và vàng; mua, bán chứng khoán bằng ngoại tệ và các công cụ chuyển nhượng khác; đầu tư ủy thác và các hình thức đầu tư khác trên thị trường quốc tế theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

– Thực hiện các giao dịch ngoại hối phái sinh.

– Thực hiện các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương và đa phương với các ngân hàng trung ương và các tổ chức tài chính quốc tế.

– Chuyển và trao đổi ngoại hối thông qua Quỹ Bình ổn tỷ giá hối đoái và Quản lý thị trường vàng,

– Sử dụng ngoại hối để đáp ứng nhu cầu ngoại hối đột ngột và cấp bách của đất nước.

& gt; & gt; & gt; Tìm hiểu thêm về quy trình hoạt động trên thị trường mở của các ngân hàng quốc doanh

3. Sử dụng quỹ dự trữ ngoại hối cho những trường hợp khẩn cấp và khẩn cấp của quốc gia

– Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Quốc gia sử dụng ngoại hối trong dự trữ ngoại hối cho các nhu cầu khẩn cấp và khẩn cấp của đất nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng ngoại hối. đổi lấy tạm ứng, cho vay do Bộ Tài chính quyết định theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và pháp luật có trách nhiệm thu hồi, hoàn trả.

– Trường hợp việc sử dụng ngoại hối từ quỹ dự trữ ngoại hối dẫn đến thay đổi ngân sách quốc gia thì thực hiện theo quy định của Luật ngân sách quốc gia.

– Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia sẽ quyết định việc sử dụng ngoại hối từ Quỹ Dự trữ ngoại hối.

& gt; & gt; & gt; Xem thêm Xác định giá thầu và giá thầu cho các lưu ý trong hoạt động thị trường mở

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button