Hỏi Đáp

Khái niệm tổ chức, phân chia quyền lực trong tổ chức – HKT Consultant

1. Khái niệm

Tổ chức là quá trình sắp xếp và sắp xếp công việc, ủy quyền và phân bổ các nguồn lực của tổ chức để chúng đóng góp tích cực và hiệu quả vào các mục tiêu chung của doanh nghiệp. Nghề nghiệp

Công việc tổ chức bao gồm hai yếu tố cơ bản:

Bạn đang xem: Quyền lực là gì quản trị học

-Tổ chức cấu trúc: tổ chức cơ cấu quản lý (người quản lý) và tổ chức cơ cấu sản xuất và vận hành (đối tượng quản lý);

-Tổ chức Quy trình: Quản lý Tổ chức Quy trình và Tổ chức Quy trình Sản xuất-Kinh doanh;

Các nội dung liên quan đến tổ chức và xây dựng doanh nghiệp rất rộng, như thiết lập và tổ chức thể chế quản lý doanh nghiệp (bao nhiêu cấp quản lý, tổ chức các phòng ban chức năng, phân công lao động, v.v.), trách nhiệm và quyền hạn của các phòng ban, v.v. . Và mọi người …), thiết lập hệ thống sản xuất và vận hành (sản xuất và vận hành có, phân công trách nhiệm của từng bộ phận …).

Cơ cấu tổ chức là chia hệ thống quản lý thành nhiều bộ phận và xác định mối quan hệ giữa chúng, nghĩa là xác định chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên trong tổ chức và lựa chọn và phân công nhân sự. đến các vị trí phụ trách các bộ phận này.

Cơ cấu tổ chức bao gồm những điều sau:

+ Xác định các hoạt động cần thiết để đạt được các mục tiêu chung của tổ chức

+ Chia các hoạt động này thành các phòng ban hoặc bộ phận

+ Chỉ định một người quản lý phòng ban

+ Giao quyền và trách nhiệm thực hiện các hoạt động

+ Xác định các mối quan hệ theo chiều dọc và chiều ngang trong tổ chức

Tổ chức yêu cầu nhân viên có đủ trình độ, kinh nghiệm và những phẩm chất cần thiết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một trong những nhiệm vụ của tổ chức là xác định biên chế. Nhân sự liên quan đến việc bổ nhiệm và duy trì các vị trí bổ nhiệm theo yêu cầu của cơ cấu tổ chức, liên quan đến việc đặt ra các yêu cầu của công việc hoặc nghề nghiệp và nó bao gồm việc lựa chọn người để lấp đầy vị trí đó.

Việc thành lập tổ chức quản trị doanh nghiệp không nhằm mục đích riêng mà để hoạt động và sản xuất có hiệu quả của doanh nghiệp. Khi xây dựng cơ cấu tổ chức của cơ quan quản trị công ty, cần xem xét các yếu tố ảnh hưởng sau:

 • Môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Mục đích và chức năng của doanh nghiệp
 • Quy mô doanh nghiệp
 • Yếu tố kỹ thuật, công nghệ sản xuất
 • li>

 • Chất lượng đội ngũ quản lý, nhân viên và trang thiết bị quản lý
 • Một số yếu tố khác: quy định pháp luật, phạm vi hoạt động kinh doanh, thị trường kinh doanh …

Trong phạm vi giới hạn của chương này, chỉ giới thiệu một số kiểu cấu trúc quản trị chính như cấu trúc trực tuyến, cấu trúc chức năng, cấu trúc chức năng trực tuyến, cấu trúc ma trận.

2. Một số cơ cấu tổ chức quản trị công ty:

Cơ cấu quản lý trực tuyến là cơ cấu tổ chức trong đó việc quản lý chỉ chịu sự ra lệnh của cấp trên trực tiếp. Hệ thống trực tuyến đã hình thành cơ quan chỉ huy, trách nhiệm và phân cấp lãnh đạo rõ ràng từ trên xuống dưới. Cơ cấu này đòi hỏi các nhà quản trị các cấp phải hiểu biết toàn diện hơn về từng lĩnh vực.

2.1 Cơ cấu quản trị trực tuyến

Hệ thống quản lý trực tuyến phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ vì quản trị viên cấp trên có thể hiểu rõ các hoạt động của cấp dưới và đưa ra các mệnh lệnh trực tiếp chính xác cho cấp dưới. Chuyển qua các cơ quan hỗ trợ nếu cần cho bất kỳ chức năng nào. Đối với các doanh nghiệp hoặc tổ chức lớn, người đứng đầu cần tham khảo ý kiến ​​của bộ phận chức năng trước khi phát lệnh.

2.2 Cơ cấu tổ chức chức năng

Trong cơ cấu tổ chức được quản lý theo chức năng, các bộ phận quản lý cấp dưới nhận lệnh từ một số bộ phận chức năng khác nhau. Đôi khi những mệnh lệnh này có thể mâu thuẫn hoặc trái ngược nhau khiến cấp dưới khó tuân theo. Nó có thể được chia thành các phần theo chức năng cơ bản (Hình 2-4) như:

 • Chức năng Sản xuất
 • Chức năng Kỹ thuật
 • Chức năng Tiếp thị
 • Chức năng Tài chính
 • Chức năng Nhân sự

Ưu điểm của cấu trúc chức năng:

– Phản ánh logic của hàm

– Nhiệm vụ được xác định rõ ràng

-Thực hiện các nguyên tắc về chuyên môn hóa trong ngành

-Nâng cao sức mạnh và khả năng của nhân viên theo từng chức năng

– Giảm chi phí và giảm thời gian đào tạo

– Tạo các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt cấp cao nhất

Nhược điểm của cơ cấu quản lý theo chức năng:

– Chỉ quản lý cao nhất chịu trách nhiệm về hiệu suất cuối cùng của toàn bộ công ty

– Thông qua sự chuyên môn hóa và cái nhìn quá hạn hẹp về các quan chức chủ chốt

-Giới hạn sự phát triển của tổng giám đốc

– Khó phối hợp giữa các chức năng

2.3 Chức năng-Cơ cấu tổ chức quản lý trực tuyến

Do những ưu và nhược điểm của cơ cấu quản lý trực tuyến và cơ cấu quản lý theo chức năng, nhiều doanh nghiệp và tổ chức hiện nay đã lựa chọn cơ cấu quản lý trực tuyến theo chức năng, tức là cơ cấu quản lý tổng hợp.

Về nguyên tắc, trong hệ thống chức năng trực tuyến, mối quan hệ quản lý trực tuyến từ trên xuống vẫn tồn tại, nhưng để giúp người quản lý đưa ra quyết định đúng đắn, cần có các chức năng về lập kế hoạch, quản lý nhân sự, tiếp thị, tài chính, v.v. – kế toán, quản lý kỹ thuật – công nghệ sản xuất …

2.4 Cấu trúc quản lý ma trận

Doanh nghiệp có quy mô lớn, địa bàn hoạt động rộng có các cơ quan điều hành được tổ chức theo dạng ma trận, trong cơ cấu quản lý ma trận, cấp quản lý cấp dưới thực hiện quản lý theo chiều dọc. Từ trên xuống, trong khi thời gian được quản lý theo chiều ngang.

Ưu điểm của tổ chức ma trận:

– Định hướng kết quả cuối cùng rõ ràng

-Nâng cao sức mạnh của các chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn

– Xác định rõ quyền, trách nhiệm và lợi ích

Nhược điểm của tổ chức ma trận:

– Có xung đột quyền lực trong tổ chức

– Có nguy cơ xảy ra sự không nhất quán của các lệnh dọc và ngang.

3. Phân chia quyền lực trong một tổ chức

Quyền lực là phương tiện ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của người khác. Quyền lực tổ chức là mức độ độc lập trong hoạt động được ban cho một người, cho phép họ thực hiện sự tự tin của mình bằng cách trao quyền cho họ để đưa ra quyết định hoặc đưa ra phương hướng. Quyền lực nên được tập trung hay phân quyền trong tổ chức? Nó tập trung hay phi tập trung ở mức độ nào?

3.1 Khái niệm

Phi tập trung là xu hướng phân cấp việc ra quyết định trong một tổ chức. Trong mỗi doanh nghiệp đều có sự phân chia quyền lực nhất định. Nhưng cũng không thể có sự phân quyền tuyệt đối, vì nếu người quản lý phải giao toàn bộ quyền lực thì các chức vụ quản lý của họ bị mất, các chức vụ của họ phải bị loại bỏ, v.v. Có cơ cấu tổ chức. Ngược lại, cũng có thể có sự tập trung quyền lực (tập trung hóa) vào một người trong tổ chức.

Tính phi tập trung cao hơn khi:

– Số lượng quyết định được đưa ra ở các cấp tổ chức thấp hơn càng nhiều.

– Các quyết định được đưa ra ở các cấp thấp hơn của tổ chức và có tác động đáng kể.

– Càng có nhiều chức năng bị ảnh hưởng bởi các quyết định cấp thấp hơn trong tổ chức.

– Nếu các quyết định của cấp dưới không cần tham khảo ý kiến ​​của cấp trên thì phân quyền càng lớn. Bạn càng cần ít người tham khảo ý kiến ​​khi đưa ra quyết định ở cấp quản lý thấp hơn, thì sự phân quyền càng lớn.

3.2 Ủy quyền

3.2.1 Khái niệm : Ủy quyền là việc giao một phần quyền lực và trách nhiệm cho cấp dưới thực hiện nhiệm vụ.

Ủy quyền có vẻ đơn giản, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng các nhà quản lý thất bại vì ủy quyền không đúng cách chứ không phải các lý do khác và đối với bất kỳ ai sắp gia nhập bất kỳ loại hình tổ chức nào, việc học khoa học và nghệ thuật ủy quyền có thể rất bổ ích

3.2.2 Nguyên tắc ủy quyền

– Nguyên tắc Ủy quyền cho Kết quả mong muốn: Quyền hạn được giao cho mỗi người quản lý phải tương xứng để đảm bảo rằng họ có thể đạt được kết quả mong muốn và hướng tới đạt được các mục tiêu quản lý đã đề ra.

– Nguyên tắc Xác định Chức năng: Mỗi đơn vị được trao quyền trong các chức năng quản lý của mình.

– Nguyên tắc Bậc thang: Nguyên tắc Bậc thang đề cập đến từng chuỗi các mối quan hệ quyền lực trực tiếp từ cấp trên đến cấp dưới trong toàn bộ tổ chức. Sự phân quyền của lãnh đạo cao nhất đối với từng vị trí sau đây càng rõ ràng thì các vị trí chịu trách nhiệm ra quyết định càng rõ ràng và việc giao tiếp trong tổ chức càng hiệu quả.

– Nguyên tắc Quyền lực Thứ bậc: Các quyết định nằm trong quyền lực của mỗi cá nhân phải được đẩy lên trên theo cơ cấu tổ chức.

– Nguyên tắc chỉ huy thống nhất: cấp trên và cấp dưới thống nhất để cùng nhau đạt được các mục tiêu đã đề ra.

– Nguyên tắc Trách nhiệm Tuyệt đối: Vì trách nhiệm, không cấp trên nào có thể trốn tránh trách nhiệm về những hành động của cấp dưới thông qua việc ủy ​​quyền.

– Nguyên tắc tương xứng giữa quyền và trách nhiệm: Trách nhiệm hành động không được lớn hơn trách nhiệm trong phạm vi được ủy quyền, cũng không được nhỏ hơn ủy quyền. Trách nhiệm phải tương xứng.

Nhóm tự quản là một hình thức ủy quyền cấp cao thay thế hệ thống phân cấp truyền thống, là một chuỗi chỉ huy từ cấp cao nhất của doanh nghiệp đến cấp dưới. Nhóm này chịu trách nhiệm về công việc hàng ngày của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button