Hỏi Đáp

Hệ thống cấp bậc của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Hệ thống xếp hạng viên chức

Hiện nay, theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, các cấp bậc hàm của sĩ quan được chia thành cấp úy, cấp tá và cấp tướng. Mỗi cấp độ tương ứng với 4 cấp độ.

– Cấp độ chung có bốn cấp độ:

Bạn đang xem: Sĩ quan có 3 cấp là gì

+ Chuẩn Đô đốc, Chuẩn Đô đốc;

+ Trung tướng, Phó đô đốc;

+ Trung tướng, Đô đốc;

+ Chung.

– Có bốn cấp bậc đại tá:

+ Đại tá;

+ Đại tá;

+ Trung tá;

+ Chuyên nghiệp.

Cấp bậc trung úy hiện có 4 bậc:

+ Đội trưởng;

+ Trung úy;

+ Trung úy;

+ Chỉ định.

Hệ thống cấp bậc sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (Đồ họa)

Điều kiện thăng hạng viên chức

Theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân mới nhất, sĩ quan tại ngũ được thăng quân hàm khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Các tiêu chí chung sau được đáp ứng:

+ Phẩm chất đạo đức cách mạng; cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; gương mẫu chấp hành đường lối, nguyên tắc của Đảng, chính sách, pháp luật của dân tộc; phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội; tôn trọng, đoàn kết đồng chí; được quần chúng tín nhiệm;

+ / p>

+ Có trình độ khoa học chính trị, khoa học quân sự, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và đất nước vào nhiệm vụ xây dựng Nhà nước toàn dân. trong quốc phòng và xây dựng Quân đội nhân dân; có trình độ văn hóa, kiến ​​thức về kinh tế, xã hội, pháp luật, v.v …; năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tốt nghiệp chương trình đào tạo theo quy định đối với từng chức vụ;

+ Có lý lịch, tuổi đời, sức khỏe rõ ràng, phù hợp với vị trí, cấp bậc của người đảm nhiệm.

– Cấp bậc hiện tại thấp hơn cấp bậc cao nhất được chỉ định cho chức vụ hoặc chức danh đang nắm giữ;

– Khung thời gian xét thăng hạng như sau:

Thiếu úy đến Trung úy

2 năm;

Người nối liền với Người điều chỉnh

3 năm;

Thuyền trưởng đến thuyền trưởng

3 năm;

Đội trưởng Thiếu tá

4 năm;

Thiếu tá lên Trung tá

4 năm;

Hiệu đính thành phố

4 năm;

Đại tá lên Đại tá

4 năm;

Ít nhất là Đại tá, Chuẩn đô đốc

Ít nhất 4 năm

Từ Đô đốc, Chuẩn Đô đốc lên Trung Đô đốc, Phó Đô đốc

Ít nhất 4 năm

Trung tá, Phó đô đốc đến Phó đô đốc, Đô đốc

Ít nhất 4 năm

Tướng quân, Đô đốc Đô đốc

Ít nhất 4 năm

Sĩ quan quân đội được xét thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu đô đốc, quân hàm đô đốc dưới 57 tuổi, theo quyết định của Chủ tịch nước thì độ tuổi cao hơn theo quyết định của Chủ tịch nước. Viên chức học vụ của trường tính đến thời hạn để xét thăng hạng.

Đối với sĩ quan phục viên có thành tích đặc biệt xuất sắc thì được xét thăng quân hàm xuất sắc, nhưng không vượt quá quân hàm cao nhất của chức danh giám sát, chức danh nghề nghiệp hiện giữ.

Ngoài ra, Sĩ quan sẽ được xem xét thăng chức sớm nếu đáp ứng các điều kiện sau:

-Cô ấy đã lập được thành tích xuất sắc trong chiến đấu hoặc được huy chương vì công việc hoặc nghiên cứu khoa học của mình;

– Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của quân hàm cao nhất do quân hàm hiện hưởng quy định dưới hai cấp trở lên hoặc quân hàm hiện hưởng thấp hơn cấp quân hàm chỉ huy, quản lý cao nhất.

Ngoài việc xét thăng hạng trước, viên chức có thể kéo dài thời gian xét thăng cấp trong các trường hợp sau:

– Viên chức không đủ thời hạn xét thăng cấp ..

– Sĩ quan bị kỷ luật cảnh cáo, cách chức, cách chức trong thời gian xét thăng hạng, sĩ quan bị kỷ luật năm cuối xét thăng hạng thì thời gian xét thăng quân hàm ít nhất phải bằng một. năm.

– Cán bộ bị kỷ luật giáng ngạch sẽ được xét thăng hạng nếu có tiến bộ ít nhất một năm kể từ ngày giáng ngạch.

Tuổi tối đa của sĩ quan tại ngũ

Hiện tại, giới hạn tuổi tối đa theo cấp bậc của sĩ quan tại ngũ như sau:

– Trung úy: Nam 46, Nữ 46;

-Nhân viên: Nam 48, Nữ 48;

-Trung tá: Nam 51, Nữ 51;

-Cô giáo: Nam 54, Nữ 54;

-Cô giáo: Nam 57, Nữ 55;

– Xếp hạng chung: 60 cho nam, 55 cho nữ.

Khi quân đội có nhu cầu, sĩ quan có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe thể chất và tình nguyện viên có thể kéo dài tuổi tại ngũ nhưng không quá 5 năm; trường hợp đặc biệt có thể phải kéo dài thời gian hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button