Cách phân biệt số đếm và số thứ tự trong tiếng anh chính xác nhất

Số và số thứ tự trong tiếng Anh có vẻ đơn giản nhưng vẫn có nhiều trường hợp nhầm lẫn. Vì vậy, trong bài viết này, yola sẽ giúp bạn phân biệt số đếm và số thứ tự để sử dụng đúng cách nhất.

Xem thêm:

Bạn đang xem: Số đếm trong tiếng anh là gì

 • 15 Quy tắc Cơ bản về Trọng âm Tiếng Anh “Có Ý”
 • Bạn Biết Bao nhiêu Về Các tháng Tiếng Anh?

Phân biệt giữa đếm và thứ tự trong tiếng Anh

Số trong tiếng Anh có hai dạng, một là số dùng để đếm số và dạng kia là số thứ tự dùng để sắp xếp.

Số

Đếm

Số đơn đặt hàng

Viết tắt Thông thường

1

A

Đầu tiên

st

2

Hai

giây

3

Ba

Thứ ba

thứ

4

Bốn

Thứ tư

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

5

Năm

Thứ năm

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

6

Sáu

Thứ sáu

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

7

Bảy

Thứ bảy

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

8

Tám

Thứ tám

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

9

Chín

Thứ chín

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

10

Mười

Thứ mười

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

11

Mười một

Sự kiện

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

12

Mười hai

Thứ mười hai

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

13

Mười ba

Thứ mười ba

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

14

Mười bốn

Thứ mười bốn

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

15

Mười lăm

Thứ mười lăm

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

16

Mười sáu

Thứ mười sáu

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

17

Mười bảy tuổi

Mười bảy tuổi

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

18

Mười tám

Thứ mười tám

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

19

Mười chín

Mười chín

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

20

Hai mươi

Hai mươi

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

21

21

21

st

30

Ba mươi

Ba mươi

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

31

Ba mươi mốt

Ba mươi mốt

st

40

Bốn mươi

Bốn mươi

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

50

Tính năng

Tính năng

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

60

Xem thêm: Tìm hiểu nhanh về loa tần số cao là gì?

Sáu mươi

Xem thêm: Tìm hiểu nhanh về loa tần số cao là gì?

Sáu mươi

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

70

Bảy mươi

Bảy mươi

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

80

Tám mươi

Tám mươi

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

90

Chín mươi

Chín mươi

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

100

Một trăm

Một phần trăm

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

1000

Một nghìn

Một phần nghìn

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

Một triệu

Một triệu

Một trên một triệu

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

Một tỷ

Tỷ

Tỷ

Xem thêm: Định lượng giấy là gì? Định nghĩa dễ hiểu nhất về định lượng giấy

Phần

Đếm bằng tiếng Anh

Cách đọc và viết số tiếng Anh

Ví dụ:

1: một

11:11

21:21

32: ba mươi hai

101: một trăm lẻ một

121: một trăm hai mươi mốt …

Các số đếm trong tiếng Anh

Các số đếm trong tiếng Anh

Cách dùng số đếm trong tiếng Anh

 • Đếm

Ví dụ: Tôi có tám cái bút. (Tôi có 8 cây viết.)

Có sáu người trong gia đình tôi. (Có 6 người trong gia đình tôi.)

 • Số điện thoại

Ví dụ: Số điện thoại của tôi là 0986, 946, 482. (SĐT của mình là: 0986.946.482)

 • Tuổi

Ví dụ: Tôi 25 tuổi. (Tôi 25 tuổi.)

 • Năm

ví dụ: Anh ấy sinh ra ở tuổi mười chín hoặc chín mươi lăm. (Anh ấy sinh năm 1995.)

Thứ tự tiếng Anh

Cách đọc và viết số thứ tự bằng tiếng Anh

Các số thứ tự sẽ có cách viết có cấu trúc: số thứ tự = số đếm + thứ

Ví dụ:

Thứ năm: Thứ năm

Thứ 8: Thứ tám

17:17

Các số thứ tự trong tiếng Anh

Các số thứ tự trong tiếng Anh

Một số trường hợp đặc biệt cần lưu ý:

 • Các số kết thúc bằng 1, ví dụ: 1, 21, 31, … được viết là đầu tiên, thứ 21, 30 đầu tiên, … và số 11 sẽ được viết là 11t (st là 2 ký tự) kết thúc đầu tiên ).
 • Các số kết thúc bằng 2, ví dụ: thứ 2, 22, 32, … được viết là thứ hai, 22 giây, 30 giây, … và số 12 sẽ được viết là 12 (thứ là 2 ký tự cuối cùng của giây).
 • Các số kết thúc bằng 3, chẳng hạn như thứ 3, 23, 33, … được viết là thứ ba, hai mươi ba, ba mươi ba … và 13 sẽ được viết là thứ mười ba (r là 2 chữ cái cuối cùng ba từ).
 • Các số kết thúc bằng 5, chẳng hạn như thứ 5, 25, 35, … Các số kết thúc bằng 9, chẳng hạn như thứ 9, 29, 39, … được viết là thứ 9, 29, 39, … Và ngày 19 sẽ được viết là ngày 19.
 • Các chữ số thập phân kết thúc bằng “ty” “, chẳng hạn như 20, 30, … Khi chuyển đổi thành thứ tự,” y “bị xóa, thay thế bằng” ie “và” th “được thêm vào: hai mươi, ba mươi, …

Cách sử dụng số thứ tự trong tiếng Anh

 • Sinh nhật

Ví dụ: Hôm qua là sinh nhật lần thứ 20 của cô ấy. (Hôm qua là sinh nhật lần thứ 20 của cô ấy.)

 • Xếp hạng

Ví dụ: Philippines là số 1 trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015. (Philippines là số 1 tại Hoa hậu Hoàn vũ 2015.)

 • Số tầng trong tòa nhà

Ví dụ: Văn phòng của tôi ở tầng sáu. (Văn phòng của tôi ở tầng 6 của tòa nhà.)

Hy vọng rằng bài viết về số và số thứ tự trong tiếng Anh này đã giúp bạn hiểu và phân biệt được hai loại số này, giúp bạn sử dụng chúng một cách thành thạo nhất.

Nguồn: Cambridge

Xem thêm: Phân biệt ghép kênh và đa truy nhập – KỸ SƯ ĐIỆN

Viết một bình luận