Hỏi Đáp

Tìm hiểu thông tin Thẻ Tín Dụng | Hỏi và đáp – HSBC Việt Nam

Xem điều khoản và điều kiện của chương trình hoàn tiền thẻ tín dụng bạch kim HSBC Visa để biết thêm chi tiết.

Nếu tôi chuyển tiền lương hàng tháng của mình vào tài khoản hsbc, thì khi nào tôi có thể nhận lại thêm 2% khi mua hàng trực tuyến bằng Thẻ tín dụng hsbc Platinum của mình?

Bạn đang xem: Số lượng thẻ tín dụng hsbc là gì

Áp dụng cho các giao dịch trả lương được ghi nhận trong hệ thống HSBC *, bắt đầu từ ngày đầu tiên và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng đầu tiên. Chủ thẻ được hưởng tỷ lệ hoàn tiền bổ sung cho các giao dịch mua trong danh mục “Giao dịch liên kết” bắt đầu từ ngày làm việc thứ 7 của tháng thứ hai và kết thúc vào ngày làm việc thứ 6 của tháng tiếp theo. Tháng thứ 3. Tỷ lệ hoàn tiền bổ sung sẽ tiếp tục được áp dụng nếu chủ thẻ có giao dịch trả lương được ghi nhận trên hệ thống của HSBC trong vài tháng tới.

* Lưu ý: Các giao dịch trả lương sẽ được phân loại theo quy định hiện hành của HSBC.

Các giao dịch đủ điều kiện để tính tiền hoàn lại là gì?

Giao dịch Đủ điều kiện ” đề cập đến các giao dịch tiêu dùng cá nhân (bao gồm cả giao dịch trực tuyến) được thực hiện trong nước và / hoặc nước ngoài. Các giao dịch hợp lệ của chủ thẻ chính và phụ sẽ được ghi nợ từ tài khoản của chủ thẻ chính.

“Giao dịch Trực tuyến Trong nước Đủ điều kiện” có nghĩa là một giao dịch đang hoạt động và đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

  1. Người bán phân loại là giao dịch trực tuyến và đã đăng ký với tổ chức phát hành thẻ (visa / mastercard);
  2. Người bán là một doanh nghiệp được thành lập hợp pháp tại Việt Nam; và
  3. Đồng tiền thanh toán là Đồng Việt Nam được ghi trong hệ thống ngân hàng.

“Giao dịch Trực tuyến của Chi nhánh Đủ điều kiện” có nghĩa là các giao dịch trực tuyến trong nước hợp lệ và đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

  1. Các đối tác liên kết để sản xuất và thanh toán phần mềm bán hàng hóa và dịch vụ thông qua các trang thông tin hoặc nền tảng thương mại điện tử (“ Trang web “), các ứng dụng nền tảng thương mại điện tử hoặc phần mềm khác bán hàng hóa và dịch vụ Dịch vụ (“ ứng dụng “) của các đối tác liên kết với ngân hàng được chỉ định trong danh sách;
  2. Theo thông tin giao dịch được chỉ định trong danh sách bên được liên kết, giao dịch được hệ thống ngân hàng ghi lại được xử lý Chi tiết; và
  3. Các giao dịch được thực hiện trên trang web hoặc ứng dụng nhưng được thanh toán qua cổng thanh toán của bên thứ ba hoặc ví điện tử sẽ không được coi là hợp lệ.

Danh sách các chi nhánh trong chương trình này có thể được thay đổi tùy theo quyết định của Ngân hàng và được công bố chính thức trên trang web của Ngân hàng mà không cần thông báo trước.

Khi nào số tiền hoàn lại của thẻ tín dụng hsbc Platinum sẽ được ghi có vào tài khoản thẻ?

Số tiền hoàn lại sẽ tự động được ghi có vào tài khoản của chủ thẻ vào ngày làm việc tiếp theo sau thời hạn sao kê. Thông tin chi tiết về số tiền hoàn lại sẽ xuất hiện trong bảng sao kê kỳ tiếp theo.

Khi nào toàn bộ số tiền hoàn trả của Thẻ Tín Dụng HSBC Bạch Kim trong tài khoản thẻ sẽ bị hủy?

Tất cả các khoản tiền hoàn lại hiện có sẽ bị mất ngay lập tức trong các trường hợp sau:

  • Thẻ đã bị đóng một cách tự nguyện hoặc không chủ ý;
  • Thẻ đã bị hủy;
  • Có gian lận và lạm dụng liên quan đến số tiền trả lại kết quả; hoặc

Chủ thẻ đã vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong Mẫu Chấp thuận Thẻ Tín dụng HSBC.

Có thể sử dụng số tiền hoàn lại của thẻ tín dụng Platinum hsbc để khấu trừ các khoản thanh toán bằng thẻ không?

Khoản tiền hoàn lại có thể được sử dụng để bù đắp cho các lần mua hàng trong tương lai hoặc trong trường hợp khoản tiền hoàn lại đã được ghi lại. Số tiền hoàn lại không thể được chuyển nhượng, quy đổi hoặc thanh toán cho số tiền thanh toán đến hạn trong thời gian báo cáo đã được đóng trước ngày khoản hoàn trả được xác nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button