Hỏi Đáp

Tài sản ròng là gì? Cách tính và ý nghĩa trong chứng khoán – Finhay

Giá trị ròng là một thuật ngữ tài chính thường được đề cập liên quan đến các doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức. Đối với các nhà đầu tư cổ phiếu, giá trị ròng giúp đánh giá các cơ hội tiềm năng trong cổ phiếu. Vậy giá trị ròng là gì? Ý nghĩa và cách tính giá trị ròng trong chứng khoán? Các bài viết dưới đây của finhay sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về giá trị ròng và cách xác định hiệu quả loại tài sản này.

Công bằng và Vốn chủ sở hữu là gì?

Trong báo cáo tài chính và đầu tư chứng khoán, thuật ngữ “tài sản ròng” và “giá trị tài sản ròng” được đề cập thường xuyên hơn. Biết giá trị ròng là bao nhiêu sẽ giúp các nhà đầu tư đánh giá doanh nghiệp hiệu quả.

Bạn đang xem: Tài khoản ròng trong chứng khoán là gì

Giá trị ròng là gì?

Giá trị ròng là tài sản của một thực thể (cá nhân, doanh nghiệp, tiểu bang, quốc gia …). Trong đó tài sản ròng bao gồm tất cả các tài sản hiện có của các khoản nợ cơ bản ít hơn. Tài sản ròng có thể là: tiền mặt, bất động sản, nhà xưởng, máy móc, công nghệ, đầu tư… Nợ của cơ thể chính có thể là: vay ngân hàng, vay trả góp, vay mua ô tô. / bất động sản …

tai-san-rong

Giá trị ròng là một yếu tố quan trọng thể hiện chính xác nhất tình hình tài chính của một đơn vị. Với một doanh nghiệp, doanh thu có thể lớn nhưng không phản ánh chính xác tình hình tài chính. Giá trị ròng là yếu tố cốt lõi giúp đánh giá chính xác sức khỏe kinh tế và tiến độ kinh doanh của một công ty.

Giá trị ròng của cổ phiếu là bao nhiêu?

Thuật ngữ giá trị ròng áp dụng cho nhiều lĩnh vực tài chính. Nhiều nhà đầu tư không thực sự hiểu giá trị ròng trong chứng khoán là gì, ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh và đưa ra các quyết định đầu tư kém hiệu quả.

Trên thực tế, giá trị ròng chứng khoán là giá trị của toàn bộ tài sản của một tổ chức (tài chính hoặc phi tài chính), trừ đi tất cả các khoản nợ phải trả.

Tài sản ròng chứng khoán đại diện cho tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Thông tin giá trị ròng giúp nhà đầu tư hình dung giá trị thực của cổ phiếu / công ty trên thị trường.

Giá trị ròng là gì?

Vốn chủ sở hữu là kết quả của việc trừ đi tất cả các khoản nợ chưa thanh toán khỏi tất cả các tài sản chưa thanh toán. Giá trị ròng là tất cả những gì còn lại của một thực thể sau khi trừ đi các khoản nợ.

Các loại giá trị ròng trong kinh doanh

Phân loại tài sản ròng của doanh nghiệp giúp tính toán chính xác và nâng cao hiệu quả quản lý. Dưới đây là các loại giá trị ròng kinh doanh mà bạn cần biết:

phan-loai-tai-san-rong

Tài sản hiện tại

Tài sản lưu động là tài sản có thời gian hữu dụng ngắn, thường dưới 12 tháng hoặc trong vòng 1 chu kỳ kinh doanh. Tài sản ngắn hạn thường có giá trị thấp và thường xuyên thay đổi hình dạng trong quá trình sử dụng.

Tài sản lưu động bao gồm các danh mục cụ thể như: tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn, hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn do các đơn vị và tổ chức khác chiếm giữ, tiền gửi …

Tài sản Dài hạn

Tài sản dài hạn được sử dụng trên 12 tháng và được sử dụng cho nhiều chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Giá trị của tài sản dài hạn thường lớn, hình dạng ít thay đổi trong quá trình sử dụng và vận hành. Tài sản dài hạn cụ thể có các dạng sau:

 • Tài sản cố định: tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng trên 12 tháng. TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh và hao mòn theo thời gian. Luật Kinh tế đã quy định rất rõ về điều kiện đánh giá đối với tài sản cố định. Hiện nay, có hai loại tài sản cố định chính là tài sản cố định hữu hình (nhà cửa, thiết bị, máy móc, nhà máy …) và tài sản cố định vô hình (bản quyền, quyền sử dụng đất, giấy phép, khai thác khoáng sản …).
 • Đầu tư tài chính dài hạn : Các khoản đầu tư bên ngoài (đầu tư liên kết, liên doanh, cho vay) nhằm thu lợi nhuận dài hạn. Dài……).
 • Bất động sản đầu tư: Đầu tư bất động sản nhằm mục đích thu lợi nhuận từ việc kinh doanh.
 • Các khoản phải thu dài hạn: Tài sản do một đơn vị khác chiếm giữ và nắm giữ trong hơn 1 năm.
 • Tài sản dài hạn khác có thể bao gồm tiền gửi dài hạn, chi phí trả trước dài hạn …

y-nghia-tai-san-rong

Cách tính giá trị ròng của khoản đầu tư cổ phiếu

Các nhà đầu tư đánh giá tiềm năng và rủi ro của một cổ phiếu dựa trên giá trị tài sản ròng của nó. Các nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán cần biết cách tính toán giá trị ròng để đánh giá các cổ phiếu tiềm năng.

Hiện tại, giá trị ròng chứng khoán có thể được xác định theo hai cách:

Giá trị ròng dựa trên vốn hóa thị trường

Tại thời điểm này, giá trị tài sản ròng sẽ được xác định bằng tổng giá trị của tất cả các tài sản của doanh nghiệp (cổ phiếu, đất đai, bất động sản, tài sản cố định, hàng hóa …) trừ đi các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp. Giá trị tài sản ròng được xác định khi chứng khoán được định giá. Vốn hóa thị trường nên được xác định riêng biệt theo loại tài sản. Công thức tính vốn chủ sở hữu dựa trên vốn hóa thị trường:

Vị trí:

 • nav là tổng giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp được xác định theo giá trị thị trường.
 • i là loại tài sản doanh nghiệp hiện có
 • n là tổng số tài sản doanh nghiệp
 • pi là giá trị thị trường của tài sản doanh nghiệp.

Tính toán tài sản sổ sách ròng

Các nhà đầu tư cũng có thể tính toán NAV dựa trên dữ liệu sổ sách tài chính do doanh nghiệp cung cấp. Công thức tính giá trị ròng như sau:

Vốn chủ sở hữu = Tổng tài sản – Tổng nợ phải trả

Các nhà đầu tư cần tính toán tổng giá trị tài sản hiện có của công ty dựa trên các báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán. Trong đó:

 • Tổng tài sản của công ty có thể bao gồm: tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, các khoản đầu tư, thu nhập ngắn hạn và dài hạn, tài sản cố định, bất động sản đầu tư …
 • Nợ phải trả của công ty có thể bao gồm: nợ ngắn hạn (thuế, lương nhân viên, nợ ngắn hạn khác…) và nợ dài hạn (nợ đối tác dài hạn, các khoản vay, nợ ngân hàng dài hạn, giá trị cổ phiếu ưu đãi…).

cach-tinh-tai-san-rong

Ý nghĩa của giá trị ròng

Giá trị ròng là một thuật ngữ tài chính quan trọng đối với một cá nhân, tổ chức, thực thể … vậy giá trị ròng có nghĩa là gì?

 • Giá trị ròng là thước đo khả năng tài chính của một thực thể, doanh nghiệp hoặc quốc gia. Việc xác định giá trị ròng giúp các chủ thể nắm được tình hình kinh tế, tài chính để từ đó đưa ra chiến lược và kế hoạch phù hợp.
 • Xác định giá trị ròng âm, cho biết rằng doanh nghiệp đang hoạt động. Hành động không hợp lệ. Quản lý nợ không tốt, dẫn đến lỗ lũy kế vượt quá vốn chủ sở hữu hiện có. Tại thời điểm này, các công ty cần thay đổi cơ cấu quản lý để cải thiện điều kiện tài chính và hoạt động.
 • Đánh giá tiềm năng của một doanh nghiệp so với một đối tượng (nhà đầu tư, ngân hàng, đối tác …) dựa trên giá trị ròng, biểu tượng mã cổ phiếu. Giá trị tài sản ròng tốt luôn luôn dương cho thấy một doanh nghiệp tốt để đầu tư vào.
 • Hoạt động kinh doanh được tiến hành dựa trên báo cáo tài chính, tỷ lệ công ty và giá trị ròng hiện có. Lập kế hoạch kinh doanh và đảm nhận các nghĩa vụ nợ thích hợp.

Thuật ngữ giá trị ròng không chỉ quan trọng đối với các doanh nghiệp mà còn đối với những người tham gia vào thị trường chứng khoán. Các đặc điểm và bản chất của giá trị ròng mà nhà đầu tư cần biết là gì? Điều này cho phép tính toán NAV và định giá doanh nghiệp một cách chính xác nhất. Hy vọng những chia sẻ trên đây của finhay có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về giá trị ròng, ý nghĩa và cách xác định giá trị quan trọng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button