Hỏi Đáp

Án hành chính được cơ quan nào thi hành?

Cưỡng chế bản án hành chính là việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án đối với vụ án hành chính, trừ bản án, quyết định của Tòa án về phần tài sản của quyết định vụ án hành chính. Vì vậy, với tư cách là người phải thi hành án của cá nhân, cơ quan, tổ chức phải thực hiện các nghĩa vụ trong bản án, quyết định của Tòa án giải quyết việc thi hành án hành chính. Vậy đối với bán hành chính do cơ quan nào thực hiện? Mời các bạn đọc bài viết sau để biết thêm thông tin chi tiết.

Án hành chính được cơ quan nào thi hànhÁn hành chính được cơ quan nào thi hành

Bạn đang xem: Thi hành an hành chính la gì

Cơ quan nào thi hành án trong vụ án hành chính?

Theo quy định tại Điều 3 Khoản 4 Nghị định số 71/2016 / nĐ-cp thì người bị thi hành án với tư cách là cá nhân, cơ quan, tổ chức phải thực hiện các nghĩa vụ trong việc thi hành bản án của Tòa án hoặc quyết định trong vụ án hành chính.

Đối tượng tranh tụng trong vụ án hành chính là quyết định, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền. Do đó, đối tượng bị thi hành án trong trường hợp này là cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức cơ quan nhà nước. Đặc biệt là một số chủ đề thường gặp khi người phải thi hành án là ubnd hoặc chủ tọa ubnd. Với đặc thù như vậy, việc thi hành án hành chính gặp rất nhiều khó khăn.

Thủ tục cưỡng chế thi hành án hành chính như thế nào?

Thời hạn, trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành án hành chính như sau:

Đầu tiên, tự nguyện thi hành bản án. Người phải thi hành có trách nhiệm thi hành bản án, quyết định của Tòa án trong thời hạn quy định tại Điều 311 (2) Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án quy định tại Điều 311 Khoản 2 của Luật Tố tụng hành chính, cơ quan của người bị thi hành án phải thông báo bằng văn bản về tình hình thi hành án. và kết quả thi hành án – với Tòa án cấp sơ thẩm Tòa án cấp sơ thẩm, Viện kiểm sát và Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp đồng thời báo cáo cấp trên.

Thứ hai, yêu cầu ra quyết định thi hành án hành chính. Thứ nhất, nếu quá thời hạn tự nguyện thi hành án quy định tại Điều 311 khoản 2 điểm b của Luật Tố tụng hành chính mà người bị thi hành án không tự nguyện thi hành thì người được thi hành án có quyền làm đơn. đến tòa án. Ra quyết định thi hành bản án hành chính của Tòa án cấp sơ thẩm.

Thứ hai là yêu cầu Tòa án ra quyết định cưỡng chế thi hành án hành chính do người bị thi hành án tự mình hoặc ủy thác cho người khác nộp đơn trực tiếp, bằng miệng, dịch, gửi qua bưu điện hoặc các hình thức khác. theo yêu cầu của pháp luật. Ngày yêu cầu thi hành quyết định hành chính được tính từ ngày người khởi kiện nộp đơn hoặc nộp trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi nộp đơn.

Thủ tục thi hành án trong vụ án hành chínhThủ tục thi hành án hành chính

Thứ ba, khi có quyết định thi hành án hành chính thì thi hành bản án, quyết định của tòa án.

Sau khi nhận được quyết định thi hành án hành chính, người phải thi hành phải thi hành ngay bản án, quyết định của Tòa án.

Người phụ trách cơ quan, tổ chức, cá nhân có bản án phải thi hành có trách nhiệm tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án, người nào không chấp hành, không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ thì bị chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, người phụ trách cơ quan cấp trên chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. bản án, quyết định của Tòa án.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thi hành bản án, quyết định, cơ quan thi hành án thông báo kết quả cho Toà án nhân dân cấp sơ thẩm, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án. Thi hành án dân sự cùng cấp với Toà án cấp sơ thẩm, đồng thời báo cáo cơ quan cấp trên.

Thứ tư là hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành các bản án hành chính.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án hành chính, người phụ trách cơ quan cấp trên của người bị thi hành phải ban hành cho người bị thi hành văn bản hướng dẫn người bị thi hành án. và bản án, quyết định của tòa án phải được thực hiện nghiêm chỉnh.

Việc kiểm sát thi hành án hành chính được thực hiện như thế nào?

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 71/2016 / nĐ-cp, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp của Tòa án cấp sơ thẩm có trách nhiệm nhận bản án, quyết định của Tòa án trong vụ án. Tòa án đã ban hành một lệnh hành pháp.

Cơ quan thi hành án dân sự khi nhận được bản án, quyết định của Tòa án thì chỉ định người thi hành án để kiểm sát việc thi hành bản án hành chính. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự có văn bản thông báo về việc tự nguyện thi hành án cho người phải thi hành.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án hành chính bắt buộc, Chấp hành viên được chỉ định kiểm sát việc thi hành án phải yêu cầu thi hành cùng với người bị thi hành và thực hiện nghĩa vụ trong bản án, quyết định của Tòa án.

Cơ quan thi hành án dân sự có quyền yêu cầu người bị thi hành án, người bị thi hành án hành chính , người phụ trách trực tiếp của người bị thi hành án cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến quá trình thi hành và kết quả của bản án.

Cơ quan thi hành án dân sự có văn bản kiến ​​nghị cấp có thẩm quyền, cá nhân xử lý trách nhiệm của người phải thi hành án chậm, không thi hành, thi hành không đúng, không đầy đủ. Nội dung bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính 2015.

Trên đây là tất cả các mục quản trị và được thực hiện bởi bất kỳ tổ chức nào. Nếu nội dung chưa rõ, chưa hiểu hết câu hỏi hoặc còn băn khoăn, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được phản hồi qua đường dây nóng 1900 63 63 87 .

4,74 (12 phiếu bầu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button