Thu nhập không chịu thuế – Điều kiện miễn trừ thuế TNCN (P1)

Ngày 15 tháng 9, Thu nhập không chịu thuế – Các điều kiện được loại trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân (p1)

Việc kê khai, quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân là rất quan trọng đối với cả người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt khi người lao động nước ngoài đang tuyển dụng và làm việc tại Việt Nam. Việt Nam. Ngoài thu nhập chịu thuế, người lao động cũng cần biết về các khoản thuế thu nhập cá nhân không chịu thuế và miễn thuế.

Xem thêm: Điều kiện miễn khi tính thuế thu nhập cá nhân (p2)

Bạn đang xem: Thu nhập không chịu thuế là gì

Thu nhập không chịu thuế

1 / Chế độ tai nạn lao động, ốm đau theo quy định của Luật lao động và Luật bảo hiểm xã hội

Như đã chỉ định:

 • Luật Lao động.
 • Đạo luật An sinh Xã hội.
 • Thông tư 111/2013 / tt-btc Điều 2
 • thông tư 04/2015 / tt-blĐtbxh

Điều kiện miễn khi tính thuế thu nhập cá nhân (tncn):

Do quỹ bảo hiểm xã hội đóng, người lao động không phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội

Người sử dụng lao động phải trả theo quy định của pháp luật lao động, dựa trên:

 • Hồ sơ Điều tra Tai nạn nghề nghiệp hoặc Hồ sơ Điều tra Tai nạn Giao thông (nếu tai nạn lao động là tai nạn giao thông)
 • Hợp đồng lao động hoặc Nội quy lao động hoặc Quy định tài chính
 • Tài liệu phúc lợi và Chi trả bồi thường
 • Quyết định bồi thường và trợ cấp tai nạn nghề nghiệp
 • Biên bản đánh giá của Ban y tế nghề nghiệp

Nếu theo Báo cáo điều tra tai nạn lao động, tai nạn lao động do lỗi của người sử dụng lao động và người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc chết và / hoặc chết, và người lao động bị > Bệnh nghề nghiệp Theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa, người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Nếu tai nạn lao động do lỗi của người lao động theo biên bản điều tra tai nạn lao động thì người sử dụng lao động phải trợ cấp nhất định cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Mức lương và phụ cấp là mức tối thiểu . Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động bồi thường, trợ cấp cho người lao động cao hơn mức quy định của pháp luật. Do đó, những khoản bồi thường vượt quá mức luật định sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Điều này áp dụng cho người học nghề, thực tập sinh và người tập sự .

Lưu ý:

Chi phí bồi thường, phúc lợi, y tế cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính vào chi phí hoạt động bình thường, chi phí sản xuất, hoạt động của cơ quan, xí nghiệp, tổ chức và là chi phí hợp lý khi tính toán. Và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của người sử dụng lao động theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. (Điều 10 Thông tư 04/2015)

2 / Trợ cấp một lần khi sinh hoặc nhận con nuôi, khi sinh, phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe sau sinh

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 2 Thông tư 111/2013 / tt-btc và Điều 4 Thông tư 96/2013 / tt-btc

Điều kiện miễn khi tính thuế thu nhập cá nhân (tncn)

 • do quỹ bảo hiểm xã hội đóng: được miễn thuế thu nhập
 • do người sử dụng lao động đóng: đã nộp thuế thu nhập

Mức chi tiêu được quy định trong một trong các tài liệu sau:

 • Hợp đồng lao động; nội quy lao động; nội quy công ty
 • séc, chứng từ thanh toán

Không được khấu trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân của nhân viên

Lưu ý:

Hỗ trợ lao động nữ sau sinh là khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (cit) khi mức chi được quy định tại một trong các tài liệu sau: hợp đồng lao động, nội quy lao động, quy chế tài chính, phiếu chi đầy đủ và chứng từ thanh toán. Doanh nghiệp phải trả đúng người, đúng mức, đúng mục đích. Khoản chi này được coi là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập.

3 / Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến sinh sống tại Việt Nam, người Việt Nam làm việc ở nước ngoài, người Việt Nam làm việc lâu dài tại Việt Nam

Dựa trên:

 • Cục thuế TP.HCM đã ban hành công văn 8773 / ct-ttht
 • thông tư 111/2013 / tt-btc Điều 2, đoạn 2, điểm b.8

Điều kiện miễn khi tính thuế thu nhập cá nhân (tncn)

Một trong các tài liệu chỉ định trợ cấp chuyển vùng một lần:

 • Hợp đồng lao động hoặc
 • Thỏa ước lao động tập thể
 • Thư bổ nhiệm

Đối với người nước ngoài lần đầu tiên đến sinh sống tại Việt Nam, khoản hỗ trợ này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Khoản phụ cấp này không giới hạn theo tiêu chuẩn, chỉ mức cụ thể được quy định trong hợp đồng lao động mới được áp dụng.

Đối với người lao động đến Việt Nam từ lần thứ hai trở lên, khoản phụ cấp này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Các chi phí liên quan đến việc vận chuyển đồ dùng cá nhân của nhân viên phải được công ty thanh toán cho nhà cung cấp trong thu nhập chịu thuế của tiền lương và tiền công của nhân viên khi tính thuế thu nhập

Khi người lao động chấm dứt hợp đồng, công ty sẽ cấp một khoản trợ cấp để trở về Trung Quốc và khoản trợ cấp sẽ không được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Lưu ý:

Nếu công ty cung cấp khoản trợ cấp chuyển vùng tiền mặt một lần cho người lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam, nếu khoản trợ cấp này được quy định rõ ràng trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể thì khoản khấu trừ chịu thuế có thể được khấu trừ trong xác định tiền lương của người lao động Khoản thu nhập được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

4 / Người sử dụng lao động hỗ trợ người lao động và các thành viên trong gia đình của họ trong việc điều trị bệnh hiểm nghèo

Căn cứ vào thông tư 111/2013 / tt-btc điểm g.1 Điều 2 Điều 2

Điều kiện miễn khi tính thuế thu nhập cá nhân (tncn)

Nằm trong danh sách các bệnh nguy hiểm do cơ quan y tế ban hành

Xem thêm: Tiền kỹ thuật số là gì? Những loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số phổ biến?

Là bệnh thuộc danh mục bệnh hiểm nghèo do Bộ Y tế quy định (hiện nay theo phê duyệt số 6383 / btc-tct ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính) thì mức trợ cấp này phải được tính vào đối tượng chịu thuế khi tính thu nhập thuế TNCN.

Mức chi trả là số tiền thực chi theo chứng từ thanh toán chi phí nằm viện, nhưng không vượt quá số tiền chi trả viện phí cho người lao động và người nhà người lao động sau khi trừ số tiền tổ chức bảo hiểm thanh toán.

Người thân gồm: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ hoặc chồng; cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ chồng (hoặc cha vợ, mẹ đẻ) con rể); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp.

Hồ sơ bắt buộc:

 • Bản sao chứng từ thanh toán chi phí nằm viện có xác nhận của người sử dụng lao động (ví dụ: sau khi người lao động và thân nhân của họ tự thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh còn lại sau khi được người sử dụng lao động thanh toán trực tiếp cho người sử dụng lao động. tổ chức bảo hiểm) hoặc,
 • Bản sao giấy chứng nhận thanh toán viện phí;
 • Bản sao biên lai đóng bảo hiểm y tế có xác nhận của người sử dụng lao động (nếu người lao động và người thân của họ đã thanh toán toàn bộ chi phí nằm viện chi phí, tổ chức bảo hiểm sẽ trả tiền bảo hiểm cho người lao động và người nhà của người lao động)
 • li>

 • Phiếu chi hỗ trợ người lao động và thân nhân của họ bị ốm nặng

Đối với quyền lợi của nhân viên và nhân viên bị bệnh thông thường, không có khoản khấu trừ nào được thực hiện từ thu nhập vì đây là lợi ích trực tiếp về bản chất của tiền lương và tiền công.

Lưu ý:

Người sử dụng lao động trả tiền cấp dưỡng có trách nhiệm: giữ một bản sao giấy chứng nhận thanh toán chi phí y tế có xác nhận của người sử dụng lao động (trong trường hợp người lao động và gia đình người lao động thanh toán một phần chi phí). Bản sao số dư sau khi tổ chức bảo hiểm thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh hoặc giấy thanh toán viện phí; bản sao giấy chứng nhận thanh toán bảo hiểm y tế có xác nhận của người sử dụng lao động (nếu người lao động và người nhà người lao động đã thanh toán toàn bộ viện phí thì tổ chức bảo hiểm) cung cấp cho người lao động và gia đình bản sao giấy nộp tiền). Phí bảo hiểm do người phụ thuộc đóng) cùng với bản sao giấy cấp dưỡng của người lao động và thân nhân của người lao động bị bệnh hiểm nghèo được tính vào tính thuế thu nhập như các chi phí hợp lý được khấu trừ

Trợ cấp nghỉ ốm đau tổng hợp không quá 1 tháng Mức lương bình quân tối thiểu sẽ được tính vào tính thuế thu nhập như một khoản chi phí hợp lý được trừ và nếu vượt quá số tiền này thì không được khấu trừ . p>

5 / Người sử dụng lao động chi trả tiền ăn, ăn trưa của người Trung Quốc dưới hình thức trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn và cấp phiếu ăn cho người lao động để người lao động tổ chức ăn và ăn trưa theo mâm cỗ

Dựa trên:

 • Thông tư 111/2013 / tt-btc Điều 2
 • thông tư 96/2013 / tt-btc

Điều kiện miễn khi tính thuế thu nhập cá nhân (tncn)

Nhà tuyển dụng nêu rõ trong một hoặc nhiều tài liệu:

 • Hợp đồng lao động
 • Nội quy lao động hoặc Thỏa thuận thương lượng tập thể
 • Quy chế tài chính

Có phiếu chi và sổ sách kế toán cho doanh nghiệp với số tiền

Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca mà chi tiền cho người lao động, nếu mức chi không vượt quá 680.000 đồng / tháng thì không tính vào thu nhập chịu thuế cá nhân mạnh>. Nếu các khoản chi cao hơn thì phần chi vượt phải được tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Lưu ý:

Các bữa ăn và bữa trưa của người Trung Quốc do người sử dụng lao động bố trí cho người lao động dưới hình thức nấu trực tiếp, mua suất ăn và cung cấp phiếu ăn, được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Các cấp độ và điều kiện được quy định trong một trong các tài liệu sau:

 • Hợp đồng lao động
 • Thỏa ước lao động tập thể
 • Quy chế tài chính

Nếu tiền ăn vượt quá 680.000 đồng / người / tháng thì vẫn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, do luật thuế thu nhập doanh nghiệp không kiểm soát số chi. Chào.

6 / Số tiền người sử dụng lao động trả (hoặc trả) để mua vé máy bay khứ hồi cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài mỗi năm một lần đi nghỉ

Theo thông tư 96/2013 / tt-btc, thông tư 111/2013 / tt-btc, tham khảo thêm tại br-vt Cục thuế tỉnh công bố số 4440 / ct-ttht ngày 16 tháng 5 năm 2013 và xin ý kiến ​​của Cục thuế TP. Cục thuế Thành phố Minh

Điều kiện miễn khi tính thuế thu nhập cá nhân (tncn)

Chỉ có thể được khấu trừ khi tính thuế thu nhập trên vé máy bay cho nhân viên trở về sau kỳ nghỉ mỗi năm một lần.

Các biên lai và phiếu mua hàng có sẵn khi mua vé máy bay có chứng nhận của người sử dụng lao động

Phải có hợp đồng lao động, giấy cử người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, nghỉ phép năm đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Đối với người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc trên các giàn khoan được quy định trong hợp đồng lao động, theo thông lệ quốc tế trong một số ngành như dầu khí, khí đốt tự nhiên, khai thác mỏ thì việc tuân thủ lịch trình lao động tiêu chuẩn không nằm trong quy thu nhập chịu thuế của người lao động.

Lưu ý:

Số tiền này được coi là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập

 • Hoàn thiện hóa đơn chứng từ
 • Ghi hợp đồng lao động hoặc giấy bổ nhiệm hoặc nội quy lao động …
 • Quyết định (hoặc thanh toán) của Giám đốc đối với số tiền phải thanh toán để mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả lại hàng năm cho người lao động.

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được phép về nước một số năm nếu hợp đồng có quy định hỗ trợ mua vé máy bay khứ hồi cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nhiều lần vẫn được khấu trừ tiền vé máy bay khứ hồi tiếp theo khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Các công ty mua vé máy bay cho vợ và nhân viên không được tính vào chi phí được trừ.

7 / Con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đi học tập tại Việt Nam, học phí cho con của người lao động Việt Nam học ở nước ngoài từ mẫu giáo đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động đóng

Dựa trên thông tư 96/2013 / tt-btc và thông tư 111/2013 / tt-btc

Điều kiện miễn khi tính thuế thu nhập cá nhân (tncn)

Thu nhập được chủ lao động chỉ định là tiền lương theo một trong các tài liệu sau:

 • Hợp đồng làm việc, Thư bổ nhiệm
 • Nội quy lao động
 • Quyết định của Giám đốc …
 • Đính kèm hóa đơn hoặc chứng từ thu học phí , đính kèm tên và địa chỉ của chủ nhân, Mã số thuế

Mức học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tập tại Việt Nam, học phí từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động chi trả cho con của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Lưu ý:

Doanh nghiệp trả học phí cho con của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Từ mầm non đến THPT
 • Ghi rõ vào một trong các giấy tờ sau: hợp đồng lao động, thỏa ước lao động, quy chế tài chính …
 • Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ bắt buộc đối với tên công ty, địa chỉ, mã số thuế.

8 / Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tùy chọn và không cộng dồn mà người sử dụng lao động mua cho người lao động (bao gồm cả hợp đồng bảo hiểm học đường đối với các công ty bảo hiểm không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam và được phép bán Bảo hiểm Việt Nam )

strong>

Xem thêm: 9 Giờ Sáng Là Giờ Gì – Giờ Thìn Từ Mấy Giờ Đến Mấy Giờ

Dựa trên thông tư 92/2015 / tt-btc, thông tư 96/2013 / tt-btc và thông tư 111/2013 / tt-btc

Điều kiện miễn khi tính thuế thu nhập cá nhân (tncn)

Chỉ định tiêu chí đủ điều kiện và mức lợi ích trong một trong các tài liệu sau:

 • Hợp đồng lao động;
 • Thỏa ước lao động tập thể;
 • Quy chế tài chính đối với công ty, công ty, tập đoàn;

Bắt đầu từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và bắt đầu với kỳ tính thuế năm 2015, phí bảo hiểm này không được tính vào thu nhập chịu thuế của nhân viên theo yêu cầu.

Nếu người sử dụng lao động mua sản phẩm cho nhân viên Bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy phí bảo hiểm (bao gồm cả trường hợp bảo hiểm được mua từ một doanh nghiệp, việc bán bảo hiểm tại Việt Nam được phép nếu bảo hiểm không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam) Phí bảo hiểm mua sản phẩm bảo hiểm này không được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. . Phạm vi bảo hiểm tùy chọn và không tích lũy bao gồm: bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn (không bao gồm các sản phẩm bảo hiểm có kỳ hạn hoàn lại) và các sản phẩm bảo hiểm khác. Công ty bảo hiểm không tính phí bảo hiểm tích lũy khi tham gia hợp đồng bảo hiểm, ngoài số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bồi thường. Hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý trả. “

Nếu người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên (không bao gồm bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác Bảo hiểm thương mại được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam , người lao động sẽ không được bảo hiểm khi người sử dụng lao động mua bảo hiểm thu nhập từ thuế. Khi hết hạn hợp đồng, kể từ ngày 01/07/2018, số phí bảo hiểm tích lũy tương ứng mà người sử dụng lao động đã mua cho người lao động sẽ được khấu trừ và nộp với thuế suất 10%. Trong năm 2013, phí tích lũy được thanh toán nhiều lần và thuế được khấu trừ với thuế suất 10% cho mỗi lần thanh toán phí tích lũy.

Nếu người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên (không bao gồm bảo hiểm tuổi già tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác theo phí công ty Nếu công ty bảo hiểm không được thành lập và hoạt động theo luật Việt Nam và được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam, người sử dụng lao động chịu trách nhiệm 10% thuế khấu lưu trên số tiền bảo hiểm đã mua. Hoặc đóng góp trước khi trả lương cho nhân viên.

Bảo hiểm nhân thọ bắt buộc tích lũy phí bảo hiểm cho vợ và con của nhân viên được bao gồm trong thuế thu nhập cá nhân của nhân viên và nhân viên chỉ trả một phần thuế thu nhập cá nhân. Công ty mua nó cho bạn.

Lưu ý:

Để việc mua bảo hiểm nhân thọ được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải được quy định cụ thể trên một trong các tài liệu sau:

 • Hợp đồng lao động;
 • Thỏa ước lao động tập thể;
 • Quy chế tài chính đối với công ty, công ty, tập đoàn;

Các khoản chi trên không giới hạn trong chi phí của người lao động, (trước đây chỉ giới hạn ở mức lương bình quân không quá 01 tháng của kỳ tính thuế)

Đối với bảo hiểm phi nhân thọ, tùy chọn và không tích lũy do người sử dụng lao động mua cho người lao động, nó được coi là quyền lợi trực tiếp cho người lao động và nếu mua bảo hiểm, chi phí này sẽ được tính vào khoản khấu trừ thuế thu nhập số tiền không vượt quá Mức lương trung bình của 1 tháng trong kỳ tính thuế

Bắt buộc mua bảo hiểm nhân thọ, phí bảo hiểm tích lũy cho vợ và nhân viên, không được bao gồm trong chi phí hợp lý của những khoản này .

Còn tiếp …

Tư vấn kinh doanh lâu dài

viva là công ty tư vấn kinh doanh được hàng nghìn khách hàng uy tín tin tưởng từ năm 2006. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ phù hợp. Tính độc quyền liên quan đến tiếp cận thị trường và tuân thủ kinh doanh, cách tốt nhất để giúp duy trì uy tín kinh doanh trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của Việt Nam.

Các dịch vụ của viva bao gồm: Luật Kinh doanh – Kế toán và Thuế – Nhân sự và Lao động và Biên chế – Tài chính Doanh nghiệp – Quản lý Văn phòng. Chúng tôi có khả năng giúp khách hàng dự đoán rủi ro, tối ưu hóa chi phí và tạo ra lợi ích kinh doanh.

Chúng tôi đã phục vụ thành công nhiều khách hàng doanh nghiệp hàng đầu từ Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ và các quốc gia khác, điển hình là các công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài, văn phòng đại diện quốc gia. Bên ngoài, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam, giám đốc điều hành và quản trị viên công ty.

Footer content bài viết con

Hỏi chuyên gia

Xem thêm:

quà tặng cuối năm cho nhân viên

Những điều nhân viên cần biết về thu nhập không chịu thuế (p2)

Những lưu ý đối với người nước ngoài khai báo tại Việt Nam

Những điều nhân viên cần biết về tiền lương

Hướng dẫn về việc nộp và nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao động nước ngoài

Ghi chú về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm cho người nước ngoài

Xem thêm: Chính sách nhân sự là gì – Các nội dung quan trọng và ý nghĩa

Viết một bình luận