Hỏi Đáp

Ban thường vụ là gì? Quy định của Đảng về Ban thường vụ?

“Ủy ban thường vụ” là một thuật ngữ khá xa lạ với những người không làm việc trong các cơ quan nhà nước. Hiện nay, các thể chế lãnh đạo của nước ta nhìn chung đã được đơn giản hóa, nhưng để hiểu rõ từng bộ phận giúp ích cho đảng thì không phải ai cũng có thể hiểu một cách đầy đủ và chính xác. Vậy, ban thường vụ là gì? Ban thường vụ thành ủy cần biết những gì? Hi vọng bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những vấn đề trên.

1. Ban thường vụ là gì?

Ban Thường vụ có tên đầy đủ là Ban Thường vụ Đảng ủy, do Ban Chấp hành đại diện cho toàn Đảng bộ bầu ra. Dịch theo nghĩa Hán – Việt thì “trực” là công việc hàng ngày / hàng ngày. Ban thường vụ có nghĩa là “bộ phận giải quyết các công việc hàng ngày của cơ quan, tổ chức” (theo Wiktionary.

Bạn đang xem: Thường trực và thường vụ là gì

Do đó, Ban Thường vụ được hiểu là cơ quan giúp việc của Đảng, có vai trò quan trọng, được giao những nhiệm vụ, quyền hạn tương xứng với vai trò của mình.

Ủy ban thường vụ thường trực

bằng tiếng Anh

2. Điều khoản tham chiếu của Ủy ban thường vụ:

Việc xác định quyền hạn của Ban Thường vụ cần căn cứ vào quy định tại Điều 2 Quyết định số 168 / QĐ / TW năm 2018. Theo quyết định này, Ban Thường vụ có những trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định triệu tập đại hội cấp ủy tỉnh; hướng dẫn công tác chuẩn bị chất vấn: kế hoạch, nội dung, dự thảo nghị quyết, chương trình, báo cáo. và kết luận, để trong điều kiện tham chiếu của nó. Gửi câu hỏi tại các cuộc họp của ủy ban trong phạm vi. Các quyền quy định tại Điều 168, Điều 4 của Quy chế; quyết định kế hoạch và chương trình công tác của Ban Thường vụ. Đồng thời, Thường trực sẽ nêu cao tinh thần chủ động đề xuất những vấn đề lớn liên quan đến địa phương trình Ủy ban.

Hai , Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trực tiếp hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị (nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương). Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh). Ban Thường vụ cũng tổ chức các đề án thí điểm công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, tổng kết kết quả.

Ban Thường vụ còn có vai trò quan trọng trong việc thực hiện công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tổ chức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị. p>

Tư nhân, Ủy ban thường trực cũng có thể đưa ra kết luận và đưa ra quyết định để lãnh đạo các vấn đề nhạy cảm và quan trọng trong lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Năm, Bộ có thể xây dựng các hướng dẫn, biện pháp quốc gia hoặc quyết định cho các nhiệm vụ sau: An ninh-Quốc phòng, Phát triển Phòng thủ Khu vực, Ngoại giao, Thế trận An ninh và Quốc phòng. Ban Thường vụ cũng đã góp phần vào công tác đấu tranh triệt xóa, phòng, chống tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi cộm về trật tự, an ninh, chính trị xã hội, v.v. to lớn.

Xem thêm: Bài phân tích các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

VI. Ủy ban thường vụ chỉ đạo công tố, Bộ Nội vụ, tòa án, tư pháp; tham gia các hoạt động phòng, chống lãng phí và tham nhũng; để xảy ra các vụ việc phức tạp. xử lý theo quy định của pháp luật.

VII. Ban Thường vụ cũng có trách nhiệm hướng dẫn công tác tài sản và tài chính của cấp ủy theo đúng đường lối, chủ trương của đảng và chính sách dân tộc.

Nhiệm vụ thứ tám của Ban Thường vụ là tham mưu xây dựng đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đặc biệt, đóng góp tích cực vào các vấn đề của địa phương.

Hai là, được thực hiện công việc do tỉnh ủy, trung ương giao; quyết định theo yêu cầu của cấp ủy, tổ chức đảng.

Cuối cùng, các ủy ban thường vụ cấp tỉnh cũng có thể ủy quyền cho các cơ quan thường trực hủy bỏ công việc thuộc thẩm quyền của mình và giám sát họ.

3. Căn cứ xác định trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

I. Căn cứ xác định các chức danh Phó Ban Thường vụ Tỉnh ủy

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ; quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ nghĩa vụ, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức; quy định những điều đảng viên không được làm; những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Xem thêm: Mẫu đơn và thủ tục xin ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2022

-Tiêu chuẩn đánh giá theo từng chức danh cán bộ.

– Môi trường và điều kiện mà sĩ quan thực hiện nhiệm vụ.

– Căn cứ nhiệm vụ của người phụ trách và cấp phó của mình theo điểm 1 Mục 2 Quy chế này.

2. Nguyên tắc xử lý vi phạm trách nhiệm

Người đại biểu vi phạm nhiệm vụ phải được xử lý công bằng, công khai, khách quan và đúng đắn. Tính chất và mức độ vi phạm.

– Trong trường hợp thực hiện cơ chế tập thể lãnh đạo tập thể, khi giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của tập thể lãnh đạo, nếu ý kiến ​​của đa số thành viên trái với chủ trương của Đảng. và các chủ trương, chính sách, pháp luật của quốc gia nhưng do người đứng đầu chịu trách nhiệm, Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban chỉ đạo, điều hành lĩnh vực không có ý kiến ​​khác và phải chịu hình phạt khi xử lý vi phạm. lãnh đạo một đội.

Thứ ba, trách nhiệm của thống đốc và phó thống đốc

* Trách nhiệm cá nhân của Hiệu trưởng và Người đại diện của ông ấy

Xem thêm: Giấy giới thiệu gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2022 (mẫu 3 knĐ) mẫu mới nhất

Về tư tưởng chính trị: trung thành với chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống suy thoái tư tưởng. có ý thức, trách nhiệm, quyết tâm cao; tiếp tục học hỏi nâng cao trình độ chính trị và năng lực công tác.

-Về tư cách đạo đức, lối sống: giữ vững đạo đức, lối sống, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, gắn bó mật thiết với nhân dân. Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu, sửa chữa khuyết điểm, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, không làm quan. Luôn trung thực, khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ. Có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nhiệm vụ, tự tu dưỡng rèn luyện, thường xuyên làm gương cho bản thân và gia đình.

Về thực hiện nhiệm vụ, chức trách: có tinh thần trách nhiệm cao trước khi giao nhiệm vụ, đạt kết quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng ý thức tổ chức trong hệ thống chính trị, cơ sở, đơn vị ở địa phương; coi trọng tập hợp, đoàn kết nội bộ; thái độ công bằng, khách quan, được sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tham gia lãnh đạo tập thể và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức cán bộ của địa phương, chính quyền, đơn vị.

Ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành nghiêm túc sự phân phối, điều động của tổ chức; thực hiện những điều đảng viên không được làm và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng đúng quy định; nêu gương. về nghĩa vụ.

* Trách nhiệm của Trưởng, Phó các ban trong lãnh đạo, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị

– Phổ biến, quán triệt sâu sắc và hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm các nguyên tắc, chính sách, các quy định khác của pháp luật của Đảng và nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên.

– Xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chính sách, nghị quyết, chương trình, kế hoạch kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện có hiệu quả. Các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh, tư pháp; xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị các cấp; xây dựng các tổ chức, đơn vị không ngừng phát triển.

——Xây dựng tổ chức chính trị, đạo đức, tổ chức lành mạnh, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; có tinh thần trách nhiệm cao; có trình độ, năng lực chuyên môn vững vàng; kỷ luật, kỷ cương tốt; siêng năng, sáng tạo; hết lòng phục vụ nhân dân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; vi phạm pháp luật, sách nhiễu, gây rối tổ chức, cá nhân trong thi hành công vụ.

Xem thêm: Hiến pháp Đảng Cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn thi hành cập nhật năm 2022

– Bảo đảm phát huy dân chủ; xây dựng mối đoàn kết thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị; phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến ​​nghị xử lý kịp thời những vấn đề tiêu cực ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trên đây là gợi ý của gia đình họ Dương về Ban Thường vụ là gì và những điều Đảng cần biết về quy định của Ban Thường vụ. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button