Hỏi Đáp

Tiềm lực quốc phòng an ninh là gì?

Xây dựng nền quốc phòng, an ninh vững mạnh là nhiệm vụ, chiến lược hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Vậy tiềm lực cho quốc phòng và an ninh là gì?

Tiềm năng phòng thủ là gì?

Tiềm lực quốc phòng là khả năng huy động nhân lực, vật lực, tài chính, tinh thần trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Các hoạt động quốc phòng phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

Bạn đang xem: Tiem luc quan su an ninh la gi

– Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam chịu sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt và tập trung quản lý đất nước;

– Củng cố và tăng cường quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, huy động sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, của cả hệ thống chính trị với lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt;

– Sự kết hợp giữa quốc phòng và kinh tế xã hội, kết hợp kinh tế xã hội với bảo vệ Tổ quốc;

– Kết hợp quốc phòng với an ninh và ngoại giao.

Qua phần phân tích trên, chúng ta đã hiểu được khái niệm về tiềm lực phòng thủ, rồi Tiềm lực phòng thủ và an ninh là gì?

Tiềm năng về quốc phòng và an ninh là gì?

Tiềm lực quốc phòng, an ninh là khả năng huy động nhân lực, vật lực, tài chính để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Tiềm lực quốc phòng, an ninh được thể hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng tập trung vào tiềm lực chính trị, tinh thần; tiềm lực kinh tế; tiềm lực công nghệ; tiềm lực quân sự, an ninh.

Xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh tập trung vào xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần; tiềm lực kinh tế; tiềm lực công nghệ, xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay là kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất của Tổ quốc, bằng mọi giá bảo vệ đảng, tổ quốc, nhân dân và hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Điều này đòi hỏi phải xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh bảo vệ toàn diện khu vực (đất liền, vùng biển và vùng trời) nhưng có trọng tâm, trọng điểm, nhất là khu vực lân cận. Yếu và dễ xảy ra bất đồng chiến lược.

Xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh không chỉ là nhiệm vụ của chiến lược quốc phòng, chiến lược an ninh mà còn là trách nhiệm của nhiều chiến lược quốc gia như chiến lược phát triển kinh tế, xã hội;

p>

Đây là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị với quân đội làm nòng cốt. Để xây dựng tiềm lực quốc phòng một cách hiệu quả, các chủ thể tham gia xây dựng cần phải nắm vững nội dung của nó.

Vì vậy, trong nội dung này, hãy giải thích tiềm năng cho quốc phòng và an ninh? Xây dựng vấn đề quốc phòng và an ninh.

Trách nhiệm An ninh Quốc phòng

Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hiện nay không chỉ là chống “giặc trong, giặc ngoài” mà còn phải phòng, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, thiên tai (bão lụt, động đất, sóng thần …) và gây thiệt hại cho đất nước và con người.

Để ứng cứu và khắc phục kịp thời hậu quả sự cố, cần phải dựa vào tiềm lực toàn dân, sức dân tộc, trong đó nòng cốt là lực lượng vũ trang.

Xây dựng tiềm năng phòng thủ

Tiềm lực quốc phòng bao gồm: tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực công nghệ và tiềm lực quân sự.

Tiềm năng về quốc phòng và an ninh là gì? Ở trên đã được phân tích, vì vậy tiềm lực phòng thủ cần được xây dựng như sau:

– Tiềm lực chính trị tinh thần là thành phần cơ bản của tiềm lực quốc phòng, bao hàm trong đó là phẩm chất con người, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc và hệ thống chính trị.

Đó là khả năng tiềm ẩn về tinh thần và chính trị, có thể huy động để tạo ra lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tiềm lực này được thể hiện ở ý thức, ý chí, niềm tin, tâm lý, tình cảm của nhân dân và quân đội trước nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

– Tiềm lực kinh tế xây dựng là tiềm lực kinh tế (bao gồm cả kinh tế quân sự) có thể huy động được để phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng hoặc tiến hành chiến tranh. Quốc phòng, cơ sở vật chất của các tiềm năng khác, thể hiện ở số lượng, năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế, dự trữ tài khóa, nguồn lao động, chất lượng và trình độ …

– Xây dựng Tiềm lực KH&CN là khả năng tiềm tàng của KH&CN (Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội – Nhân văn, KH&CN, v.v.) được huy động để giải quyết các nhiệm vụ hiện tại, lâu dài của xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

– Trau dồi tiềm lực quân sự là thể chất và tinh thần có thể huy động để hình thành lực lượng phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời bình và thời chiến.

+ Tiềm lực quân sự là cốt lõi của tiềm lực quốc phòng, dựa trên tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế và tiềm lực công nghệ.

+ Tiềm lực quân sự bao gồm các yếu tố cơ bản là con người và vũ khí, trong đó con người là yếu tố quyết định trang bị. Việt Nam có tiềm lực quân sự mạnh mẽ, một phần là do nguồn nhân lực trẻ dồi dào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button