Hỏi Đáp

Phát triển là gì? Nguyên lý về sự phát triển theo Mác – Lênin?

Trong cuộc sống, mọi sự vật, hiện tượng luôn vận động, phát triển và tồn tại theo những quy luật nhất định. Sự phát triển liên quan đến tính phổ biến của mọi sự vật, sự kiện và hiện tượng. Trong phép biện chứng duy vật, nguyên lý về sự phát triển là một trong hai nguyên lý quan trọng làm cơ sở của quan điểm toàn diện. Phát triển là một đặc điểm chung, và phát triển là một tất yếu khách quan. Vậy phát triển là gì? Những nguyên lý phát triển của triết học Mác – Lênin có thể được hiểu và có ý nghĩa như thế nào?

1. Phát triển là gì?

Có nhiều ý kiến ​​về “sự phát triển”, theo điều này:

——Theo quan điểm biện chứng sự phát triển là một quá trình từ thấp đến cao. Quá trình này diễn ra dần dần, dẫn đến sự ra đời của sự xen kẽ của cái cũ và cái mới, và sự phát triển không phải lúc nào cũng thẳng về phía trước mà rất quanh co, phức tạp, thậm chí có những bước lùi tạm thời. Theo quan điểm biện chứng, sự phát triển là kết quả của một quá trình thay đổi dần dần từ lượng đến chất, diễn ra theo kiểu xoắn ốc, ở đó mọi thứ dường như lặp lại vào cuối mỗi chu kỳ. Đối tượng ban đầu, nhưng ở cấp độ cao hơn. Quan điểm biện chứng cũng khẳng định nguồn gốc của sự phát triển nằm ở bản thân sự vật.

Bạn đang xem: Tính chất của sự phát triển là gì

– Theo quan điểm siêu hình, sự phát triển chỉ là sự tăng và giảm về lượng, không có sự thay đổi về bản chất của sự vật; hoặc nếu có sự thay đổi nào đó về chất thì sự thay đổi này chỉ diễn ra theo một vòng khép kín và sẽ không tạo ra những điều mới, những điều mới. Các nhà siêu hình học xem sự phát triển là một quá trình liên tục, đơn giản, từng bước.

Phát triển còn là quá trình phát sinh và giải quyết những mâu thuẫn khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng; quá trình kết hợp yếu tố tiêu cực với kế thừa và nâng cao yếu tố tích cực dưới dạng sự vật mới, hiện tượng mới trong sự vật, hiện tượng cũ.

Tên tiếng Anh của sự phát triển là: “ development “.

2. Những nguyên tắc phát triển triết học Mác – Lênin:

2.1. Bản chất của phương pháp:

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, sự phát triển có bốn đặc trưng cơ bản: tính khách quan, tính phổ biến, tính đa dạng và phong phú.

– Tính khách quan của sự phát triển thể hiện ở nguồn gốc của sự vận động và phát triển. Đó là quá trình bắt nguồn từ bản thân sự vật, còn hiện tượng là quá trình giải quyết mâu thuẫn của sự vật, hiện tượng đó. Tính chất này là thuộc tính tất yếu và không phụ thuộc vào ý thức của con người.

<3

– Tính phổ biến của sự phát triển thể hiện ở các quá trình phát triển diễn ra trong các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tri thức; trong quá trình của mọi sự vật, hiện tượng, hiện tượng đó ở mọi giai đoạn. Trong mọi quá trình biến đổi đều có thể chứa đựng khả năng sinh ra theo quy luật khách quan.

Xem thêm: Năng suất là gì? Năng suất và quan hệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay

+ trong tự nhiên: tăng cường khả năng thích ứng của cơ thể với những thay đổi của môi trường

Xem Thêm : Vợ ai cập được gọi là

Ví dụ: Người miền Nam bắt đầu làm việc ở miền Bắc, khi khí hậu thay đổi, họ cảm thấy khó chịu, nhưng dần dần họ cũng quen và quen.

+ Trong xã hội: Nâng cao khả năng chinh phục tự nhiên, đổi mới xã hội, tiếp tục vươn lên tầm cao mới trong sự nghiệp giải phóng con người.

Ví dụ, mức sống dân cư của xã hội sau luôn cao hơn xã hội trước.

+ Tư duy: Khả năng nhận thức tự nhiên, xã hội sâu sắc, toàn diện, phù hợp hơn. Ví dụ, trình độ hiểu biết của người dân đã cao hơn trước.

-Sự đa dạng, phong phú của sự phát triển thể hiện ở chỗ: phát triển là xu hướng phát triển của sự vật, hiện tượng, nhưng mỗi hiện tượng có quá trình phát triển khác nhau, tồn tại trong thời gian và không gian khác nhau, chịu tác động khác nhau và tác động có thể đã làm thay đổi chiều hướng của quá trình phát triển của sự vật, đôi khi làm cho sự vật, hiện tượng tạm thời bị đảo ngược.

Đồng thời, trong quá trình phát triển của sự vật, sự vật còn chịu tác động của các sự vật, hiện tượng khác và chịu sự tác động của nhiều yếu tố, điều kiện. Ảnh hưởng này có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của sự vật, và đôi khi có thể thay đổi hướng đi của sự vật, hoặc thậm chí khiến mọi thứ trở lại.

Ví dụ, nhìn chung, trẻ em ngày nay phát triển nhanh hơn cả về thể chất và trí tuệ so với các thế hệ trước vì chúng được thừa hưởng những thành tựu và lợi thế mà xã hội mang lại. Trong thời đại ngày nay, các nước kém phát triển và kém phát triển sẽ có thời gian công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngắn hơn nhiều so với các nước đã thực hiện, do được kế thừa kinh nghiệm và sự hỗ trợ của các nước đi trước. Nhưng vấn đề đặt ra là áp dụng kinh nghiệm và sử dụng sự hỗ trợ này như thế nào, phụ thuộc rất nhiều vào các nhà lãnh đạo và người dân của các nước kém phát triển và các nước kém phát triển.

Xem thêm: Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc thượng tầng

Để khái quát sự thay đổi bản chất của sự vật và hiện tượng, Ph.Ăngghen viết: “Tư tưởng của các nhà siêu hình học chỉ dựa trên những mặt đối lập hoàn toàn không tương đồng với nhau, họ nói có, không, không, không. Đối với họ một sự vật là Tồn tại. hoặc không tồn tại, một hiện tượng không thể vừa là chính nó vừa là hiện tượng khác, khẳng định và phủ định tuyệt đối loại trừ nhau …. Ngược lại, tư duy biện chứng là tư duy linh hoạt không còn biết đến ranh giới tuyệt đối chặt chẽ, để “hoặc” .. . “hoặc” … “vô điều kiện” (ví dụ: “có, hoặc không”, hoặc tồn tại, hoặc không tồn tại “). Tư duy biện chứng thừa nhận rằng, ở những nơi cần thiết, ngoài “một trong hai” cần có “cả hai”. Như nhau”. Ví dụ, theo quan điểm biện chứng, một sự vật hữu hình là nó chứ không phải nó ở mọi thời điểm, một cái tên bay ở vị trí a chứ không phải ở vị trí a ở mọi thời điểm, khẳng định và phủ định là loại trừ lẫn nhau và không thể tách rời

Lê-nin cho rằng để thực sự hiểu sự vật thì phải nhìn tổng thể và nghiên cứu mọi mặt, các quan hệ và “quan hệ gián tiếp” của sự vật. phát triển.

2.2. Ý nghĩa phương pháp luận:

Quy luật phát triển là cơ sở lý luận khoa học định hướng cho sự hiểu biết và cải tạo thế giới. Theo nguyên tắc này, cần có một quan điểm phát triển trong mọi kiến ​​thức và thực hành. Theo V.I.Lênin, “… lôgíc biện chứng đòi hỏi sự vật phải được xem xét trong sự phát triển của chúng, trong ‘sự vận động cái tôi’ của chúng …, trong sự biến đổi của chúng”. Một quan điểm phát triển cần khắc phục sự bảo thủ, trì trệ, định kiến ​​và chống đối sự phát triển.

-Nguyên lý phát triển là cơ sở lý luận khoa học, có thể định hướng cho nhận thức thế giới và cải tạo thế giới.

Theo nguyên tắc này, cần có một cái nhìn về sự phát triển trong mọi kiến ​​thức và thực hành. Muốn phát triển phải khắc phục những quan niệm bảo thủ, trì trệ, lạc hậu, định kiến, chống phát triển.

Xem Thêm : Tính chất của phép nhân: Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập

– Nguyên lý phát triển cho rằng khái niệm phát triển cần được coi trọng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người. Quan điểm này đòi hỏi con người khi nhận thức và giải quyết một vấn đề cần phải đặt nó trong trạng thái động và xu thế phát triển chung.

– Để nhận thức và giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong thực tế, một mặt, cần phải đặt mọi thứ theo chiều hướng đi lên. Phải nhận thức được những khúc quanh trong quá trình phát triển (tức là phải có quan điểm lịch sự nhất định trong nhận thức và giải quyết các vấn đề thực tiễn, phù hợp với sự phong phú, đa dạng của phức tạp). phức tạp của nó).

– Là một nguyên tắc phương pháp luận, một quan điểm toàn diện và một quan điểm phát triển, nó giúp định hướng và hướng dẫn các hoạt động nhận thức và thực hành tự hoàn thiện của con người. .

Xem thêm: Tổng hợp Chủ nghĩa Mác-Lênin và Ứng dụng của Tổng hợp

– Muốn suy nghĩ về sự vật theo phương thức phát triển, người ta cũng phải biết chia sự phát triển của sự vật thành các giai đoạn. Trên cơ sở đó tìm ra phương pháp nhận thức và phương pháp tác động phù hợp để thúc đẩy sự vật phát triển nhanh hơn hoặc kìm hãm sự phát triển của chúng tùy theo sự phát triển đó có lợi hay có hại cho con người và cuộc sống của con người.

– Áp dụng khái niệm phát triển vào hoạt động thực tiễn nhằm thúc đẩy sự phát triển theo quy luật nội tại của chúng, đòi hỏi chúng ta phải tìm ra những mâu thuẫn thông qua hoạt động thực tiễn để giải quyết chúng và tìm kiếm sự phát triển. Phải khắc phục tư duy bảo thủ, định kiến, trì trệ,…. Các sự vật và hiện tượng phải được giữ trong xu hướng đi lên.

Quan điểm phát triển giúp khắc phục tư duy bảo thủ, trì trệ, định kiến ​​trong hoạt động nhận thức và thực tiễn. Là các nguyên tắc phương pháp luận, quan điểm tích hợp, quan điểm lịch sử cụ thể và quan điểm phát triển giúp định hướng và hướng dẫn các hoạt động nhận thức và thực tiễn nhằm cải thiện hiện thực và hoàn thiện bản thân người sáng tạo. Tuy nhiên, để nhận thức được chúng, mỗi người cần phải nắm vững cơ sở lý luận, nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý của sự phát triển, biết vận dụng sáng tạo vào hoạt động của bản thân.

Có thể rút ra những bài học sau cho sự phát triển:

– Trước hết, chúng ta phải tích cực nghiên cứu, tìm ra những mặt trái của mọi sự vật, mọi sự việc, mọi hiện tượng, từ đó xác định phương hướng phát triển và giải pháp phù hợp.

– Thứ hai, khi xem xét sự vật, hiện tượng phải làm cho hiện tượng đó vận động và phát triển. Bởi vì sự vật không chỉ tồn tại trước mắt như hiện tại mà cần phải nắm bắt và hiểu rõ xu hướng phát triển và khả năng biến đổi của nó.

-Thứ ba, cần có sự hiểu biết, đánh giá khách quan về các sự vật, hiện tượng, không bị lung lay trước những vòng xoáy phát triển của thực tiễn.

—— Kế thừa những thuộc tính cũ và những bộ phận hợp lý, nhưng đồng thời phải kiên quyết loại bỏ những bộ phận lạc hậu cản trở, ảnh hưởng đến sự phát triển. Vì phát triển có tính kế thừa nên phải chủ động phát hiện, phát huy cái mới phù hợp, tìm cách thúc đẩy cái mới phát triển, để cái mới đóng vai trò chủ đạo.

Xem thêm: Sản phẩm là gì? Các thuộc tính cơ bản của hàng hóa là gì?

Nguồn: https://thietkequan.com
Danh mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button