Trả Trước Cho Người Bán Là Gì? Cách Hạch Toán Phải Trả Cho Người Bán

Nợ do người bán và nhà thầu là một trong những khoản nợ phổ biến nhất của một công ty. Các bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu những lưu ý quan trọng khi hạch toán các khoản thanh toán cho người bán và nhà thầu. Điều này sẽ cho phép công ty của bạn hoàn thành các báo cáo tài chính của mình một cách đơn giản và chính xác. Bạn đang xem: Trả trước cho người bán là gì

Trách nhiệm là gì?

Theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 01: Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của công ty phát sinh từ các sự kiện và giao dịch trong quá khứ mà công ty phải tự thanh toán bằng nguồn lực của mình. Nợ phải trả của công ty bao gồm nợ phải trả chung, dự phòng nợ phải trả và nợ tiềm tàng.

Bạn đang xem: Tra truoc cho nguoi ban la gi

Bạn đang xem: Trả trước cho người bán là gì

Xem thêm: Gặp nhầm sếp ở trường, tôi trở thành sếp mới

Kế toán các khoản thanh toán cho người bán và nhà thầu?

Để phản ánh tình hình thanh toán các khoản nợ phải trả của công ty đối với người bán vật tư hàng hóa, người cung cấp dịch vụ ký hợp đồng kinh tế, nhà thầu thiết kế chính và phụ, ta cần sử dụng tài khoản 331 – Phải trả người bán. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về khoản phải trả người bán và nhà thầu dưới đây.

Quy định Tài khoản Kế toán 331

Xem thêm: Pin AA và pin AAA – Loại nào cần cho thiết bị của bạn

Để có thể thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo đúng thông báo của Bộ tài chính, bạn cần xác định rõ 4 quy định của kế toán 331, đó là: 1. Các khoản nợ phải trả đối với người bán, nhà cung cấp vật tư, hàng hoá, dịch vụ hoặc nhà thầu xây dựng chính và phụ cần phải hạch toán chi tiết theo từng đối tượng phải trả. Trong số đó, tài khoản này phản ánh khoản thanh toán xây lắp đã trả trước cho người bán, nhà cung cấp, nhà thầu nhưng chưa nhận bảng kê, hàng hóa, dịch vụ, số tiền xây lắp hoàn thành và số tiền đã bàn giao. 2. Tài khoản này không phản ánh các giao dịch mua vật tư, hàng hoá, dịch vụ trả ngay (tiền mặt, séc hoặc qua ngân hàng). 3. Vật tư, hàng hóa, dịch vụ nhận hoặc nhập kho nhưng chưa lập hóa đơn cuối tháng được ghi theo giá dự kiến ​​và điều chỉnh theo giá thực tế khi nhận được hóa đơn hoặc giá chính thức. người bán. 4. Khi hạch toán chi tiết các khoản này, kế toán phải ghi rõ ràng, không nhầm lẫn các khoản chiết khấu thanh toán, chiết khấu bán hàng của người bán, nhà cung cấp ngoài hoá đơn mua hàng. Kết cấu của tài khoản331

Trả trước cho người bán là gì? Cách thu tiền từ người bán

Cấu trúc của số 331 được trình bày chi tiết như sau:

Bên nợ: – Các khoản đã trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây dựng. – Ứng trước tiền xây lắp cho người bán, nhà cung cấp, nhà thầu. Tuy nhiên, chưa nhận được danh mục vật tư, hàng hóa, dịch vụ, khối lượng xây lắp hoàn thành. – Số tiền được người bán chấp nhận để giảm giá hàng hoá, dịch vụ đã giao theo hợp đồng. Các khoản chiết khấu thương mại do Người bán chấp thuận, được trừ vào các khoản nợ đến hạn của Người bán. – Tổng giá trị vật tư, hàng hoá kiểm tra bị lỗi, kém chất lượng trả lại cho người bán. Các bên là: – Các khoản phải trả cho người bán vật tư hàng hoá, người cung cấp dịch vụ và người nhận thầu xây lắp. – Điều chỉnh chênh lệch giữa giá tạm tính và giá thực tế của số lượng vật tư, hàng hóa, dịch vụ sau khi có hóa đơn, thông báo giá chính thức.

Xem thêm: Tại sao ngành vận tải biển ngày càng quan trọng

Tài khoản 331 – Trả cho người bán không có tài khoản phụ.

Phương pháp kế toán phải trả người bán và người nhận thầu – Tài khoản 331

Xem thêm: Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Nguồn gốc và ý nghĩa lịch sử

Trong bài viết của chúng tôi về Kế toán chi tiết Tài khoản 331 – Phải trả cho Người bán, chúng tôi cung cấp các quy trình kế toán cho tất cả các nghiệp vụ chính, các khoản phải trả người bán và nhà thầu. Một số phương pháp tiêu biểu bao gồm:

– Trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai nhiều lần thì hạch toán mua vật tư, hàng hóa không trả cho người bán nhập kho hoặc gửi bán trực tiếp không qua nhập kho. – Khi phương pháp kế toán tại thời điểm mua hàng áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ để hạch toán hàng tồn kho, vật tư, hàng hoá chưa thanh toán cho người bán nhập kho, chưa chuyển thẳng ra khỏi kho. – Phương pháp hạch toán đối với người bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ, nhà thầu xây dựng …

Trả trước cho người bán là gì? Cách thu tiền từ người bán

Các lưu ý quan trọng khi hạch toán các khoản thanh toán cho người bán và nhà thầu

Các khoản phải trả người bán và người nhận thầu được hạch toán thông qua tài khoản kế toán 331. Bởi vì đây là một tài khoản hai giới tính, có khả năng cân bằng cho cả hai bên. Kế toán chỉ được phép bù trừ bên nợ và bên có vào 331 tài khoản của cùng một đối tượng. Tài khoản 331 Có số dư bên Nợ Khi công ty ứng trước giá mua cho người bán: Số dư Nợ trên sổ cái 331 = Chỉ tiêu (ms) 132 – Ứng trước cho người bán trên bảng cân đối kế toán theo khoản phải thu = 331 trên bảng cân đối kế toán do kết thúc số dư tài khoản. TK 331 có số dư khi công ty đi mua hàng. Trả tiền cho người bán. Kiểm tra các hợp đồng chưa thanh toán để xem chúng đã quá hạn chưa và lên kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp Số dư phải trả = Số dư so với Tài khoản 331 trên bảng cân đối kế toán.

Xem thêm: Sơ đồ ca sử dụng là gì

Mặt khác, nếu bạn muốn tham khảo nội dung, phương pháp và những lưu ý khi hạch toán các khoản thu của khách hàng, bạn có thể truy cập 131 Kế toán sâu – Phải thu khách hàng để biết thêm chi tiết. Bằng cách này, sau khi biết tất cả mọi thứ, các quy định và lưu ý được đề cập trong bài viết này, bạn có thể tự tin làm kế toán các khoản phải trả cho cả người mua và người bán. Đặt giá thầu một cách hiệu quả và chính xác nhất.

Xem thêm: Ngủ nằm mơ thấy rắn là điềm gì & đánh con gì trúng 2022

Viết một bình luận