Trái phiếu là gì? Những rủi ro cần lưu ý khi đầu tư trái phiếu?

Trên thị trường chứng khoán, chúng ta thường nghe nói về trái phiếu và cổ phiếu công ty. Cổ phiếu và trái phiếu là hai hình thức đầu tư phổ biến nhất hiện nay. Lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu là vấn đề được nhiều nhà đầu tư mới tham gia thị trường quan tâm. Trái phiếu là một công cụ tuyệt vời để tạo ra thu nhập, và đầu tư trái phiếu được coi là một hình thức đầu tư an toàn, đặc biệt là khi so sánh với đầu tư vào cổ phiếu.

Luật sư tư vấn về lợi tức và trái phiếu: 1900.6568

Bạn đang xem: Trái phiếu là gì có rủi ro không

* Cơ sở pháp lý

– Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 59/2020 / qh14 ngày 17 tháng 6 năm 2020);

– Đạo luật chứng khoán năm 2019;

– Nghị định số 78/2015 / nĐ-cp ngày 14 tháng 9 năm 2015 về Đăng ký thương mại;

– Nghị định số 108/2018 / nĐ-cp ngày 23 tháng 8 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 78/2015 / nĐ-cp ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

1. Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là bằng chứng về nghĩa vụ của người phát hành phải trả cho trái chủ một số tiền xác định (mệnh giá của trái phiếu) với một mức lãi suất xác định tại một thời điểm xác định.

Nhà phát hành có thể là một doanh nghiệp (trong trường hợp này trái phiếu được gọi là trái phiếu doanh nghiệp), một tổ chức chính phủ như kho bạc (trong trường hợp này là trái phiếu kho bạc), chính phủ (trong trường hợp này là trái phiếu), hoặc trái phiếu Chính phủ). Người mua trái phiếu hoặc trái chủ có thể là cá nhân, doanh nghiệp hoặc chính phủ. Tên của trái chủ có thể có hoặc không được viết trên trái phiếu (trái phiếu ghi danh trong trường hợp này) hoặc không (trái phiếu vô danh). Trái chủ là người cho tổ chức phát hành vay tiền và không chịu trách nhiệm về kết quả của việc sử dụng tiền vay của người đi vay. Tổ chức phát hành có nghĩa vụ hoàn trả theo các cam kết nợ được quy định trong hợp đồng vay.

bond trong tiếng Anh là: bond

Xem thêm: Công ty TNHH có được phát hành trái phiếu không?

2. Lợi tức trái phiếu là gì?

Lợi tức trái phiếu là tổng lợi nhuận mà nhà đầu tư kiếm được khi đầu tư vào trái phiếu. Có nhiều loại lợi tức trái phiếu. Hơn nữa, lợi tức yêu cầu là lợi tức mà công ty phát hành trái phiếu phải đưa ra để thu hút các nhà đầu tư.

3. Thuộc tính chính:

Các nhà phát hành trái phiếu không chỉ là các tập đoàn, mà còn là các chính quyền trung ương và địa phương.

Bất kỳ doanh nghiệp hoặc cá nhân nào cũng có thể mua trái phiếu, kể cả các chính phủ. Trái phiếu có tên trái phiếu chỉ được gọi là trái phiếu ghi danh, ngược lại chúng được gọi là trái phiếu vô danh.

Người mua trái phiếu chỉ là người vay tiền từ công ty phát hành và là chủ nợ của công ty phát hành trái phiếu. Không giống như người mua cổ phiếu là chủ sở hữu của công ty.

Thu nhập từ trái phiếu là tiền lãi, là một khoản thu nhập cố định cố định và không phụ thuộc vào kết quả hoạt động của công ty phát hành.

Xem thêm: Thử thách là gì? Ý nghĩa khó khăn, thử thách trong cuộc sống?

Trái phiếu là chứng khoán nợ, vì vậy khi một công ty giải thể hoặc phá sản, công ty phải thanh toán cho các trái chủ trước rồi mới phân phối cho các cổ đông.

p>

Với những đặc điểm trên, theo quan điểm của nhà đầu tư, trái phiếu ổn định hơn và ít rủi ro hơn cổ phiếu. Vì vậy, trái phiếu là loại chứng khoán được các nhà đầu tư lựa chọn.

4. Phân loại trái phiếu:

Bởi nhà xuất bản

Xem thêm: Phân biệt Cổ phiếu và Trái phiếu do Công ty Cổ phần Phát hành

Trái phiếu doanh nghiệp: trái phiếu do các doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần phát hành để tăng vốn lưu động. Có nhiều loại trái phiếu công ty.

Trái phiếu chính phủ: đáp ứng nhu cầu chi tiêu của chính phủ. Mục đích của việc phát hành trái phiếu của Chính phủ là huy động tiền tiêu vặt của quần chúng nhân dân và các tổ chức kinh tế xã hội. Chính phủ được coi là tổ chức phát hành có uy tín nhất trên thị trường. Vì vậy, trái phiếu chính phủ được coi là loại chứng khoán ít rủi ro nhất.

Trái phiếu của các tổ chức tài chính, ngân hàng: Các tổ chức này có thể phát hành trái phiếu để tăng vốn lưu động.

Theo lợi tức trái phiếu

Trái phiếu có lãi suất thả nổi (được gọi là lãi suất thả nổi): là loại trái phiếu có thu nhập được trả thành nhiều lần. Và được tính theo tỷ giá thay đổi dựa trên tỷ giá tham chiếu của trái phiếu .

Trái phiếu lãi suất bằng không: Một trái phiếu mà người mua không tính lãi suất. Nhưng mua ít hơn mệnh giá (mua với giá ưu đãi). Và hoàn trả theo mệnh giá khi trái phiếu đáo hạn theo quy định.

Trái phiếu có lãi suất cố định: Trái phiếu có lợi suất dựa trên tỷ lệ phần trăm (%) cố định của mệnh giá.

5. Những rủi ro cần lưu ý khi đầu tư vào trái phiếu:

Đầu tư trái phiếu là một giao dịch cho vay trong đó nhà đầu tư trái phiếu là người cho vay và tổ chức phát hành trái phiếu (chính phủ, doanh nghiệp, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính) là người đi vay. Tổ chức phát hành có nghĩa vụ thanh toán cho trái chủ theo các cam kết nợ được xác định trong hợp đồng vay.

Xem Thêm: Quy định về Phát hành Trái phiếu của Doanh nghiệp và Doanh nghiệp Nhà nước

Rủi ro lãi suất

Lãi suất và giá trái phiếu có quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau.

Khi lãi suất giảm, các nhà đầu tư cố gắng nắm bắt hoặc chốt lợi suất cao nhất càng lâu càng tốt. Họ sẽ kiếm được tiền lãi từ trái phiếu với lãi suất cao hơn giá thị trường hiện tại. Cầu tăng khiến giá trái phiếu tăng.

Xem thêm: Mắt trái giật hay nháy điềm gì ?

Ngược lại, khi lãi suất hiện tại tăng, các nhà đầu tư sẽ tự nhiên từ bỏ trái phiếu trả lãi suất thấp. Điều này sẽ khiến giá trái phiếu giảm xuống.

Rủi ro khi tái đầu tư

Tái đầu tư là khi trái chủ nhận được tiền nhưng không có cơ hội tái đầu tư với cùng một mức lãi suất. Đây là một hình thức khá phổ biến trong các doanh nghiệp và nó ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà đầu tư. Tính chất có thể gọi được của trái phiếu cho phép người phát hành mua lại trái phiếu trước ngày đáo hạn. Kết quả là trái chủ nhận được khoản thanh toán gốc có giá trị lớn hơn mệnh giá.

Tuy nhiên, mặt trái của trái phiếu có thể gọi được là các nhà đầu tư nhận được tiền nhưng không thể tái đầu tư với tỷ lệ tương đương. Về lâu dài, rủi ro tái đầu tư có tác động tiêu cực đến lợi nhuận đầu tư. Do đó, nhà đầu tư khi quyết định mua trái phiếu sẽ chọn trái phiếu không có tính chất gọi lại, để có lãi suất cao hơn, giảm rủi ro khi tái đầu tư lần sau.

Rủi ro lạm phát

Xem thêm: Cổ phiếu là gì? Sự khác biệt giữa cổ phiếu và trái phiếu là gì?

Trong những năm gần đây, lạm phát trên thị trường Việt Nam ngày càng phổ biến và tăng nhanh. Lạm phát ảnh hưởng đến việc tăng lãi suất, làm giảm sức mua trái phiếu và khiến trái chủ thu được lợi tức âm.

Khi chi phí sinh hoạt và lạm phát tăng nhanh hơn tốc độ tăng lãi suất đầu tư trái phiếu, thì sức mua của các nhà đầu tư giảm, thậm chí có thể quay trở lại mức cao của lợi tức âm. Cụ thể, giả sử một nhà đầu tư trái phiếu có thể kiếm được 2%, nếu lạm phát tăng lên 4% sau khi họ đầu tư, thì lợi nhuận của nhà đầu tư thực sự là -2%.

Rủi ro Tín dụng

Trái phiếu chính phủ thường được coi là ít rủi ro nhất vì chính phủ có khả năng đánh thuế hoặc phát hành tiền tệ để thanh toán cho các trái chủ khi họ đến hạn. Tuy nhiên, khi trái chủ mua trái phiếu doanh nghiệp, chúng không an toàn như vậy nên trái phiếu doanh nghiệp mang rủi ro cao hơn và trả lãi suất cao hơn cho nhà đầu tư.

Rủi ro Thanh khoản

Tính thanh khoản là khả năng chuyển đổi thành tiền mặt của tài sản. Trong một số trường hợp, các nhà đầu tư có thể không bán được trái phiếu doanh nghiệp của mình một cách nhanh chóng vì thị trường trái phiếu quá nhỏ, chỉ có một số người mua và người bán, dẫn đến biến động giá cả. Chúng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi tức của trái chủ.

Lãi suất phát hành trái phiếu thấp có thể gây ra sự dao động lớn về giá và ảnh hưởng xấu đến tổng lợi nhuận của trái chủ (khi bán). Cũng giống như cổ phiếu giao dịch trên thị trường mỏng, bạn có thể bị buộc phải bán trái phiếu với giá thấp hơn nhiều so với dự kiến.

Rủi ro Xếp hạng

Xem thêm: Kỳ phiếu là gì? Sự khác biệt giữa kỳ phiếu và trái phiếu là gì?

Nếu một công ty có xếp hạng tín dụng thấp hoặc có vấn đề với khả năng hoạt động kinh doanh và trả nợ, các ngân hàng hoặc người cho vay có thể tính lãi suất cao hơn đối với các khoản vay trong tương lai đối với công ty. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng của công ty trong việc đáp ứng các nghĩa vụ nợ với các trái chủ hiện có và gây ra tổn thất cho những trái chủ muốn bán.

Đầu tư vào trái phiếu khá an toàn và có thể tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho các nhà đầu tư, nhưng đôi khi nó có thể mang lại rủi ro nếu các nhà đầu tư không đủ thông minh. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư đã nắm vững kiến ​​thức cơ bản về trái phiếu, nắm rõ các yếu tố thị trường, lường trước được những rủi ro có thể xảy ra thì việc đầu tư vào trái phiếu sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tìm tôi để đầu tư, tìm đúng thời điểm, tìm đúng chỗ.

Xem thêm: Đi cánh của dân bay là gì

Viết một bình luận