Vận Động Trong Thế Cân Bằng, Ổn Định, Đứng Im Trong Triết Học

Chuyển động là một phạm trù của triết học Mác-Lênin, dùng để chỉ phương thức tồn tại của vật chất (cùng với các phạm trù không gian và thời gian), nghĩa là sự thay đổi của mọi sự vật, hiện tượng và mọi quá trình xảy ra trong không gian, và vũ trụ từ đơn giản đến phức tạp. Theo quan điểm triết học Mác – Lênin, vận động không chỉ là sự thay đổi vị trí trong không gian (là hình thức vận động đơn giản, trình độ thấp của vật chất), mà hiểu theo nghĩa chung nhất, vận động là bất kỳ sự thay đổi nào. Thông qua vận động, vật chất mới biểu hiện và bộc lộ bản chất của nó.

Bạn đang xem: Chuyển động ở vị trí cân bằng, ổn định

Bạn đang xem: Vận động trong thế cân bằng là gì

Thuộc tính và phạm vi

Theo quan điểm của Ph.Ăngghen, vận động phải được hiểu theo nghĩa chung nhất, tức là quá trình từ những thay đổi đơn giản đến những thay đổi trong tư duy.

Nói một cách tổng quát, chuyển động “là thuộc tính cố hữu của vật chất” và “là cách vật chất tồn tại”, tức là vật chất tồn tại thông qua chuyển động (tức là ý thức của vật chất). Đối với Ph.Ăngghen, vật chất không chuyển động là điều không thể tưởng tượng được. Chuyển động là sự thay đổi chung, không phụ thuộc vào bản chất, xu hướng hoặc kết quả của nó. Vật chất chỉ có thể biểu hiện và bộc lộ sự tồn tại của nó thông qua động vật và sự vận động.

Xem thêm: Hạt nhựa nguyên sinh tiếng anh là gì? 5 Nhựa nguyên sinh tốt nhất 2020

Các dạng vật chất biểu hiện sự hiện diện của chúng trong chuyển động và thông qua chuyển động khi một người nhận thức được các dạng chuyển động của vật chất và do đó nhận thức được bản thân vật chất. Chuyển động là chuyển động của bản thân vật chất, được tạo ra do sự tương tác của các yếu tố bên trong cấu trúc của vật chất, là những thuộc tính vốn có của vật chất. Theo Ph.Ăngghen, chuyển động của vật chất là do sự tương tác giữa các phần tử và các bộ phận khác nhau của bản thân sự vật, và “sự tương tác này là chuyển động”.

Danh mục

Theo những thành tựu khoa học thời bấy giờ, Ph.Ăngghen đã chia vận động thành 5 hình thức cơ bản (từ đơn giản đến phức tạp). Đó là:

Xem thêm: Phân tích bài văn mẫu Đại Đạo Cao Đài Cao Đài siêu hay, Phân tích bài văn mẫu Đại Đạo Cao Đài đoạn 4

Các dạng vận động cao xuất hiện trên cơ sở các dạng vận động thấp, bao gồm tất cả các dạng vận động thấp. Nhưng các hình thức tập thể dục thấp hơn không có khả năng bao gồm mức độ tập thể dục cao hơn. Ví dụ, vận động vật chất bao gồm vận động cơ học, vận động hóa học bao gồm vận động vật chất, vận động sinh học bao gồm vận động hóa học, vận động xã hội bao gồm vận động sinh học, và tất cả các động vật nói trên. Tuy nhiên, các chuyển động cơ học không thể bao gồm các chuyển động xã hội.

Xem thêm: Phân tích SWOT bản thân – LyTuong.net

Các dạng bài tập trên là khác nhau về chất. Sự khác nhau giữa vận động cơ học và vận động xã hội nằm ở mức độ vận động, tương ứng với trình độ kết cấu vật chất. Trong quá trình tồn tại của mình, mỗi sự vật có thể gắn với nhiều hình thức vận động khác nhau. Tuy nhiên, chính sự tồn tại của sự vật thường được đặc trưng bởi một hình thức vận động cơ bản.

Chính bằng cách phân loại các hình thức vận động cơ bản, Ph.Ăngghen đã đặt nền tảng cho sự phân loại khoa học tương ứng với đối tượng nghiên cứu của mình, đồng thời chỉ ra cơ sở cho sự phân chia và liên hiệp của khoa học.

Đứng yên

Ngoài ra, chuyển động cũng bao gồm hiện tượng tĩnh lặng. Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin, nghỉ ngơi là một trạng thái vận động đặc biệt, tức là chuyển động cân bằng, tức là bản chất của vật chất chưa có những biến đổi cơ bản. Sự tĩnh lặng chỉ là một hiện tượng tương đối và tạm thời. Engels nói, “Mọi sự cân bằng chỉ là tương đối và tạm thời”

Trạm cũng được biểu thị là quá trình chuyển động bên trong vật thể vẫn ổn định và không thay đổi. Engels nói: “Các chuyển động riêng lẻ có xu hướng giữ thăng bằng, và toàn bộ chuyển động phá hủy các thăng bằng riêng lẻ”

Xem thêm: IPhone 12 vẫn là lựa chọn đáng giá nhất, đây là lý do bạn nên mua ngay

Tham khảo

Viết một bình luận