Hỏi Đáp

Tài sản vô hình là gì? Xác định giá trị tài sản vô hình

Xác định giá trị tài sản vô hình

Tài sản vô hình là gì? Xác định giá trị tài sản vô hình – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Xác định giá trị tài sản vô hình) – Xác định giá trị tài sản vô hình là xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản vô hình theo quy định của pháp luật phù hợp với giá trị thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định bằng các phương pháp thẩm định giá phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá. Xác định giá trị tài sản vô hình có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về giá trị tài sản vô hình làm cơ sở cho các giao dịch kinh tế, các hoạt động có liên quan. Với xu thế sử dụng tài sản vô hình làm động lực chính để phát triển doanh nghiệp nói riêng cũng như các nền kinh tế nói chung, vai trò thẩm định giá tài sản vô hình ngày càng được chú trọng. Vì vậy xác định giá trị tài sản vô hình đã trở nên vô cùng cần thiết giúp cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có có những quyết định chính xác trong việc đầu tư, kinh doanh và mua bán tài sản vô hình minh bạch trên thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Bạn đang xem: Ví dụ tài sản vô hình là gì

 • Định giá Dự án Đầu tư
 • Xác định Giá trị Doanh nghiệp
 • Xác định Giá trị Máy móc và Thiết bị
 • Xác định giá trị của bất động sản

1. Khái niệm tài sản vô hình

Tài sản vô hình được quy định trong Tiêu chuẩn định giá số 13: là tài sản không có hình thái vật chất, có thể tạo ra các quyền và lợi ích kinh tế và đáp ứng các điều kiện sau:

 • Không có hình thức vật chất; tuy nhiên, một số tài sản vô hình có thể được chứa trong hoặc trên các thực thể vật chất, nhưng giá trị của thực thể vật chất không đáng kể so với giá trị của tài sản vô hình;
 • có thể là bằng chứng hữu hình vô hình về sự tồn tại của tài sản (ví dụ: hợp đồng, giấy chứng nhận, hồ sơ đăng ký, đĩa mềm máy tính, danh sách khách hàng, báo cáo tài chính, v.v.)));
 • Tiềm năng tạo thu nhập cho chủ sở hữu;
 • Giá trị của tài sản vô hình có thể được định lượng.

Theo tiêu chuẩn định giá quốc tế (ivs 2013), tài sản vô hình là tài sản phi tiền tệ được biểu hiện thông qua các đặc điểm kinh tế của chúng. Tài sản vô hình không có hình thức vật chất, nhưng mang lại cho chủ sở hữu các quyền và lợi ích kinh tế. Tài sản vô hình bao gồm tài sản có thể xác định được và tài sản không thể nhận biết được (còn được gọi là “lợi thế thương mại”). Cũng theo ivs 2013, “lợi thế thương mại” bao gồm bất kỳ lợi ích kinh tế nào trong tương lai phát sinh từ hoạt động kinh doanh, lợi ích kinh doanh hoặc việc sử dụng một nhóm tài sản, lợi ích kinh tế không thể tách rời. Các khái niệm trên được chấp nhận rộng rãi trong nhiều tiêu chí đánh giá khác.

Chuẩn mực kế toán quốc tế 38 (ias 38) định nghĩa tài sản vô hình là tài sản phi tiền tệ có thể xác định được và không có hình thức vật chất. Trong số đó, tài sản vô hình có thể được tách rời khỏi phần chính, hoặc tài sản vô hình phát sinh từ quyền hợp đồng hoặc các quyền khác được pháp luật quy định là có thể xác định được.

Tiêu chuẩn Thống nhất về Thực hành Định giá Chuyên nghiệp của Tổ chức Định giá (uspap) đưa ra khái niệm tài sản vô hình dưới dạng liệt kê như sau: “Tài sản vô hình là tài sản không có hình thái vật chất, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau đây : quyền nhượng quyền thương mại, nhãn hiệu, bằng sáng chế, “thiện chí”, cổ phần, cổ phiếu và hợp đồng tách khỏi các vật chất tài sản hữu hình như xe cộ và thiết bị ”. Do đó, khái niệm tài sản vô hình của uspap chỉ chú ý đến đặc điểm phi vật chất của tài sản vô hình, không nhấn mạnh đến yếu tố “phi tiền tệ”, chấp nhận các khoản nợ “cổ phần, cổ phần”, là tài sản vô hình. Thuật ngữ này thường được sử dụng ở Hoa Kỳ và Canada.

Theo Bách khoa toàn thư về đầu tư, tài sản vô hình là tài sản không thể nhìn thấy hoặc chạm vào nhưng vẫn mang lại giá trị cho chủ sở hữu. Ngay cả khi một tài sản vô hình không thể phân loại, nghĩa là nó không có sự hiện diện vật chất, nó vẫn có thể cung cấp một giá trị kinh tế gần đúng.

2. Phân loại tài sản vô hình

Phân loại tài sản vô hình theo tiêu chí định giá số 13 Tài sản vô hình được chia thành 4 loại, bao gồm: tài sản trí tuệ, quyền, mối quan hệ và các nhóm tài sản vô hình khác.

(1). Sở hữu trí tuệ là một loại tài sản vô hình đặc biệt vì nó được pháp luật bảo vệ khỏi việc người khác sử dụng trái phép. Quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ theo luật sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, sáng chế, tên gọi xuất xứ, tên thương mại, bí mật kinh doanh, phát minh khoa học, đổi mới, bản quyền, bản quyền);

(2). Mọi doanh nghiệp đều có quyền riêng của mình. Các quyền này có thể tồn tại theo các điều khoản của hợp đồng bằng văn bản hoặc bất thành văn, giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp, hợp đồng thuê, hợp đồng cung cấp, thỏa thuận phân phối, hợp đồng cung cấp hoặc các thỏa thuận đặc quyền khác. Giá trị của các “quyền” phụ thuộc vào lợi ích kinh tế mà các quyền đó mang lại. Quyền mang lại lợi ích kinh tế cho các bên được quy định trong hợp đồng dân sự như quyền thương mại, quyền khai thác khoáng sản, v.v …;

(3). Các doanh nghiệp ngày nay phải phát triển mối quan hệ với các đơn vị, tổ chức, thực thể và cá nhân bên ngoài khác. Mối quan hệ này không được thể hiện trong hợp đồng, nhưng nó vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Các mối quan hệ ngoài hợp đồng mang lại lợi ích kinh tế cho các bên, mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, tổ chức, cá nhân có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất hoặc các đối tượng khác, chẳng hạn như danh sách khách hàng, cơ sở dữ liệu, v.v.;

(4). Nhóm tài sản vô hình khác Những tài sản này thường được gọi là “danh tiếng kinh doanh”, “thương hiệu” hoặc “thiện chí”. Những tài sản này là kết quả của sự kết hợp của tên tuổi, danh tiếng, tài trợ, vị trí, sản phẩm và các yếu tố tương tự khác tạo ra lợi thế kinh tế. Không có cách nào đáng tin cậy để đánh giá sự đóng góp của từng nhân tố, nhưng có thể định lượng một cách hợp lý sự đóng góp của cả nhóm vào dòng tiền bổ sung của doanh nghiệp. Các tài sản vô hình khác đáp ứng các điều kiện sau: là tài sản không có hình thái vật chất và có thể tạo ra quyền và lợi ích kinh tế …

3. Vai trò xác định giá trị của tài sản vô hình

Trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng tài sản vô hình, việc xác định giá trị tài sản vô hình đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá thương lượng của các bên. Giá trị cụ thể của tài sản vô hình có thể là giá cao nhất mà người mua phải trả hoặc giá hợp lý do người bán thương lượng.

Tài sản vô hình chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị của doanh nghiệp, vì vậy, việc xác định giá trị tài sản vô hình làm cơ sở cho việc đàm phán, giao dịch khi mua bán, sáp nhập doanh nghiệp là rất quan trọng. .

Nói chung tài sản vô hình đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về giá trị của tài sản vô hình làm cơ sở cho các giao dịch kinh tế, các hoạt động liên quan.

Đối với doanh nghiệp, vai trò của tài sản vô hình là rất quan trọng đối với việc xác định và phát triển doanh nghiệp. Bởi vì các doanh nghiệp trong thời đại giá trị doanh nghiệp chủ yếu dựa vào tài sản trí tuệ. Đặc biệt trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ.

 • Tài sản vô hình nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đóng góp quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh doanh nghiệp, thu hút sự quan tâm của khách hàng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mở rộng thị phần doanh nghiệp.
 • Tài sản vô hình gia tăng giá trị cho doanh nghiệp góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp do sự phát triển của các ứng dụng như kỹ thuật, công nghệ, phần mềm, sử dụng lao động công nghệ cao và các quy định nghiêm ngặt về sở hữu trí tuệ quyền
 • Tài sản vô hình là nguồn lực quan trọng để sản xuất, vận hành và phát triển kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Quốc gia càng phát triển thì tỷ trọng đầu tư vào các nguồn lực vô hình có xu hướng nhiều hơn so với đầu tư vào các nguồn lực hữu hình.

4. Mục đích của việc xác định giá trị của tài sản vô hình

Mục đích của việc xác định giá trị của tài sản vô hình phản ánh nhu cầu sử dụng tài sản vô hình cho một công việc. Mục đích xác định giá của tài sản vô hình quyết định mục đích của tài sản vô hình. Nó phản ánh các yêu cầu của tài sản vô hình về lợi ích cần được tạo ra cho chủ sở hữu trong mỗi công việc hoặc giao dịch được xác định. Trong nền kinh tế thị trường, mục đích xác định giá trị của tài sản vô hình có nhiều mục đích sử dụng khác nhau:

 • Mua, bán tài sản vô hình, chuyển nhượng tài sản vô hình, xác định giấy phép tài sản vô hình
 • Xác định giá trị tài sản vô hình mua được, sáp nhập, bán một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp
 • Cung cấp thông tin cho việc quản lý doanh nghiệp
 • Cầm cố tài sản vô hình vay vốn ngân hàng
 • li>

 • Xác định giá trị tài sản vô hình, phân chia lợi nhuận, tài sản vô hình đang tranh chấp liên quan và thủ tục phá sản
 • Báo cáo thuế, báo cáo tài chính
 • Xác định giá trị của tài sản vô hình cho các mục đích khác theo yêu cầu của pháp luật.

5. Phương pháp xác định giá trị tài sản vô hình

Các phương pháp xác định giá trị của tài sản vô hình đáp ứng Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 bao gồm: phương pháp so sánh theo phương pháp thị trường; phương pháp chi phí tái tạo, phương pháp chi phí thay thế thuộc phương pháp giá gốc; phương pháp tiền tệ sử dụng tài sản vô hình, phương pháp lợi nhuận vượt mức, thu nhập cộng dồn phương pháp thuộc Phương pháp tiếp cận thu nhập. Thẩm định viên cần có phương pháp xác định giá trị của tài sản dựa trên từng loại tài sản vô hình, mục đích thẩm định, hồ sơ pháp lý, tài liệu và thông tin thu thập được. tài sản vô hình phù hợp.

5.1. Phương pháp so sánh

Sử dụng phương pháp so sánh của phương pháp thị trường để xác định giá trị của tài sản vô hình. Giá trị của tài sản vô hình cần đánh giá được xác định dựa trên việc phân tích so sánh thông tin của các tài sản vô hình tương tự và giá giao dịch trên thị trường.

Lựa chọn và phân tích chi tiết các đặc điểm và điểm tương đồng giữa tài sản vô hình và tài sản vô hình được đánh giá, cụ thể:

 • Các quyền liên quan đến quyền sở hữu tài sản vô hình;
 • Các điều khoản tài chính liên quan đến việc mua, bán hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng;
 • Ngành mà tài sản vô hình đang được sử dụng;
 • Yếu tố địa lý, khu vực ảnh hưởng đến việc sử dụng tài sản vô hình;
 • Điểm đặc trưng ảnh hưởng đến tuổi thọ kinh tế còn lại của tài sản vô hình;
 • Các đặc điểm khác của tài sản vô hình.

Giá trị của tài sản vô hình cần đánh giá được xác định dựa trên việc phân tích so sánh thông tin của các tài sản vô hình tương tự và giá giao dịch trên thị trường. Lựa chọn và phân tích chi tiết các đặc điểm và điểm tương đồng của tài sản vô hình so với tài sản vô hình đang được đánh giá, cụ thể: quyền liên quan đến quyền sở hữu tài sản vô hình; các điều khoản tài chính liên quan đến mua bán hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng; lĩnh vực ngành nghề đang sử dụng tsvh; Các yếu tố địa lý và khu vực ảnh hưởng đến việc sử dụng tài sản vô hình; Các đặc điểm ảnh hưởng đến vòng đời kinh tế còn lại của tài sản vô hình; Các đặc điểm khác của tài sản vô hình.

Người thẩm định sử dụng ít nhất 03 hàm vô hình tương tự để so sánh. Trường hợp chỉ thu thập thông tin của 02 tài sản vô hình tương tự đang giao dịch trên thị trường thì kết quả định giá theo phương pháp thị trường chỉ được kiểm tra, so sánh với kết quả định giá của các phương pháp định giá khác.

5.2. Phương pháp chi phí tái tạo

Xác định tài sản vô hình theo phương pháp chi phí tái tạo là xác định giá trị của tài sản vô hình bằng cách tính toán chi phí tạo ra một tài sản khác tương tự như tài sản vô hình và mô hình cần được đánh giá theo giá thị trường hiện tại. Chi phí tái tạo là một cách tiếp cận dựa trên chi phí.

Giá trị tài sản vô hình = Chi phí tái tạo – Khấu hao lũy kế + Lợi nhuận của nhà sản xuất

5.3. Chi phí thay thế

Phương pháp chi phí thay thế xác định giá trị của một tài sản vô hình bằng cách tính chi phí thay thế tài sản đó bằng một tài sản khác có chức năng và mục đích tương tự theo giá thị trường hiện hành. Phương pháp chi phí tái tạo thuộc về phương pháp chi phí

Giá trị tài sản vô hình = chi phí thay thế – khấu hao lũy kế + lợi nhuận của nhà sản xuất

Khi sử dụng phương pháp chi phí thay thế để xác định giá trị của tài sản vô hình, thẩm định viên cần xem xét các yếu tố sau: Các đặc điểm đo lường khác nhau của tài sản thay thế và tài sản được định giá. Thời điểm đánh giá chi phí thay thế so với thời điểm định giá.

5.4. Luật tiền tệ sử dụng tài sản vô hình

Giá trị của tài sản vô hình được tính dựa trên giá trị hiện tại của dòng tiền của tài sản vô hình mà tổ chức và cá nhân nhận được khi cho phép sử dụng tài sản vô hình. Các quy luật tiền tệ sử dụng tài sản vô hình là phương pháp thu nhập.

Phương pháp này giả định rằng một tổ chức hoặc cá nhân không sở hữu tài sản vô hình phải trả tiền để sử dụng nó. Do đó, nếu một tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một tài sản vô hình, phương pháp tính giá trị của tài sản vô hình bằng cách tính số tiền tiết kiệm được bằng cách sử dụng tài sản vô hình.

Phương pháp này được thực hiện bằng cách chiết khấu dòng tiền trong tương lai vào giá trị tài sản vô hình được khấu trừ thuế, nếu có.

Dòng tiền được tính bằng cách sử dụng vô hình, thuế, chi phí bảo trì và các chi phí hỗ trợ khác phải nhất quán. Cụ thể, nếu một đơn vị sở hữu tài sản vô hình chịu trách nhiệm thanh toán chi phí bảo trì (ví dụ: chi phí quảng cáo hoặc nghiên cứu và bảo trì), sử dụng tài sản vô hình và dòng tiền trả cho việc sử dụng tài sản vô hình, thì những chi phí này cũng nên được tính đến. Ngược lại, nếu chi phí bảo trì không được tính vào việc sử dụng tài sản vô hình thì nó cũng cần được khấu trừ vào dòng tiền chi trả cho việc sử dụng tài sản vô hình.

5.5. Khả năng sinh lời vượt trội

Phương pháp lợi nhuận vượt quá ước tính giá trị của một tài sản vô hình dựa trên sự chênh lệch giữa lợi nhuận mà doanh nghiệp tạo ra khi sử dụng và không sử dụng tài sản vô hình. Phương pháp thu nhập thặng dư là một loại phương pháp thu nhập.

Trong phương pháp hoàn vốn vượt mức, giá trị của một tài sản vô hình được ước tính dựa trên sự chênh lệch giữa giá trị hiện tại của hai dòng tiền chiết khấu, trong trường hợp đó, tài sản vô hình có giá trị được sử dụng để tạo ra lợi nhuận vượt mức. Đối tượng, nếu đối tượng không sử dụng tài sản vô hình được đánh giá.

5.6. Phương pháp thu nhập bổ sung

Phương pháp thu nhập bổ sung xác định giá trị của một tài sản vô hình bằng cách trừ giá trị hiện tại của lãi suất cho giá trị hiện tại của các dòng tiền dự kiến ​​tạo ra từ việc đóng góp vào tài sản vô hình được đánh giá. Các tài sản khác đóng góp vào tỷ lệ dòng tiền được tạo ra. Phương pháp thu nhập tăng thêm là phương pháp thu nhập.

Thu nhập bổ sung đạt được như sau:

– Ước tính dòng tiền dự kiến ​​được tạo ra bằng cách sử dụng các tài sản vô hình được đánh giá. Dòng tiền từ việc sử dụng tài sản vô hình được đánh giá là dòng tiền dự kiến ​​ở trên trừ đi phần đóng góp từ việc sử dụng tài sản hữu hình, tài sản tài chính và tài sản tài chính. gọi chung là Tài sản góp).

Tài sản góp vốn là khoản thu nhập hợp lý do Tài sản góp vốn tạo ra, bao gồm lợi nhuận từ Tài sản góp và khoản bồi thường cho khoản đầu tư ban đầu khi giá trị tài sản giảm dần theo thời gian. Thu nhập hợp lý đối với tài sản được tặng cho được tính theo các bước sau:

 • Bước 1: Xác định các tài sản đóng góp vào dòng tiền;
 • Bước 2: Ước tính giá trị của các tài sản đóng góp này;
 • Bước 3: Xác định tỷ lệ hợp lý của tỷ suất sinh lợi của tài sản đã đầu tư và giá trị của tài sản đã đầu tư.

–Lòng tiền dự kiến ​​sau khi trừ phần đóng góp chiết khấu các tài sản đóng góp về giá trị hiện tại của chúng. Tổng giá trị hiện tại của các luồng tiền đã điều chỉnh này là giá trị của tài sản vô hình đang được định giá.

Khi đánh giá tài sản vô hình, thẩm định viên có thể lựa chọn thông tin thu thập được để đảm bảo tính chính xác của kết quả đánh giá, để áp dụng các phương pháp và cách thức đánh giá phù hợp với các loại tài sản vô hình khác nhau

6. Công ty định giá tài sản vô hình nổi tiếng

Giá trị của doanh nghiệp ngày nay không còn là tài sản hữu hình nữa mà là tài sản vô hình, như: giá trị thương hiệu, tài sản trí tuệ, quyền thương mại, cơ sở dữ liệu, thông tin, nhân sự, bí mật kinh doanh, khách hàng … Còn doanh nghiệp thì khác. Vì vậy, việc xác định giá trị hay hơn thế nữa của một tài sản vô hình là vô cùng quan trọng đối với một doanh nghiệp trong quá trình phát triển kinh doanh.

Đánh giá giá trị Luôn hiểu tầm quan trọng của tài sản vô hình đối với doanh nghiệp. Chúng tôi hiện là công ty thẩm định giá tài sản vô hình chất lượng và uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Thực hiện thẩm định với đội ngũ thẩm định viên có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn sâu trong lĩnh vực thẩm định giá tài sản vô hình Việt Nam và thẩm định giá tài sản vô hình nước ngoài. Chúng tôi đã thực hiện nhiều hợp đồng thẩm định tài sản lớn nhất, phức tạp và khắt khe nhất, là một trong những hợp đồng đòi hỏi khắt khe nhất trong ngành thẩm định, liên quan đến việc góp vốn, đầu tư, mua bán và sáp nhập (M & As), vốn kinh doanh, chuyển nhượng, tư vấn vốn và các hoạt động khác . Các khoản tài trợ, vay vốn ngân hàng,… đã góp phần quan trọng giúp khách hàng đưa ra quyết định chính xác trong kinh doanh và mua bán. minh bạch thị trường.

Có hệ thống đánh giá trên toàn quốc: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Xuân Quang, Thanh Hóa, Cần Thơ, Lâm Đồng và các tỉnh lân cận, chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng toàn diện và kịp thời các yêu cầu của khách hàng. Sau khi trải qua quá trình phát triển thẩm định giá đã tạo dựng được vị thế và uy tín của riêng mình, thương hiệu vững chắc, được khách hàng tín nhiệm, được các tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý trong nước đánh giá cao. Năm 2019, (tdvc) đạt chứng nhận “Thương hiệu nổi tiếng 2019 – Nhãn hiệu độc quyền”, năm 2020, Thanh Đô đạt “Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam 2020” và “Thương hiệu tin cậy 2020” góp phần giúp khách hàng đưa ra quyết định chính xác trong đầu tư, thương mại và giao dịch thị trường minh bạch.

Quý khách hàng có nhu cầu nhận dạng, vui lòng liên hệ:

Định giá cdo AG

 • Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Hyprodis, 20 Đống Đa Rạng Hà, Hà Nội.
 • Hotline: 0985 103 666 – 0906020090 | Email: [email protected]
 • Hệ thống Đánh giá Quốc gia: Xem chi tiết tại đây
 • Giới thiệu về năng lực: tại đây

Bạn đang đọc bài viết này: “Tài sản vô hình là gì? Xác định giá trị của tài sản vô hình” tại chuyên mục tin tức thẩm định của Công ty Cổ phần Thẩm định Do Do, đơn vị thẩm định giá uy tín hàng đầu ở Việt Nam.

Xác thực Liên hệ: 0985 103 666 0906 020 090

Trang web: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button