Hỏi Đáp

Vòng đời của thực vật – phần 1

Vòng đời của cây hay cây mọc từ hạt bắt đầu bằng sự hình thành hợp tử ở hoa, hợp tử (đơn bào) lớn lên và phát triển thành phôi nằm trong túi phôi, sự hình thành của hạt giống, và trong quá trình này, Hạt giống được trồng từ cây mẹ.

Cây con sinh trưởng, phát triển, hình thành các cơ quan, nở hoa và kết trái vào một thời điểm nhất định, và bước vào giai đoạn trưởng thành (sinh sản). Khi cây chết tự nhiên, vòng đời của cá thể kết thúc. Vòng đời của cây còn được gọi là quá trình phát triển cá thể của nó.

Sự phát triển là một quá trình phức tạp trong quá trình hình thành các sinh vật đa bào. Thông thường quá trình này bắt đầu từ một tế bào đơn lẻ (tế bào trứng được thụ tinh) hoặc cơ quan, hoặc thậm chí từ một tế bào sinh dưỡng (sinh sản sinh dưỡng) của cơ thể thực vật. Sự phát triển bao gồm ba quá trình liên quan chặt chẽ với nhau: phân hóa, chuyên môn hóa cục bộ và hình thái.

Bạn đang xem: Vòng đời của thực vật là gì

Sự khác biệt hóa là quá trình tế bào thay đổi để thực hiện các chức năng khác nhau và tổng hợp các loại protein khác nhau. Với một vài trường hợp ngoại lệ, bộ gen của tất cả các tế bào sinh dưỡng ở các sinh vật đang phát triển vẫn không thay đổi, khẳng định rằng sự khác biệt dựa trên sự biểu hiện có chọn lọc của các gen tập thể. Các nghiên cứu phân tích di truyền phân tử bằng phương pháp lai phương nam và pcr (phản ứng chuỗi polymerase) đã chỉ ra rằng cấu trúc bộ gen của tế bào sinh vật là duy nhất và giống nhau ở tất cả các tế bào. Các nghiên cứu thực nghiệm về chức năng của gen cũng chỉ ra rằng trong những điều kiện nhất định, các tế bào đã biệt hóa có thể không biệt hóa và tiếp tục phát triển theo cách cũ. Điều này có nghĩa là các gen không được sử dụng trong tế bào có thể hoạt động trở lại khi đáp ứng các điều kiện thích hợp. Trên thực tế, các sinh vật hoàn chỉnh có thể được nhân bản từ các mô biệt hóa và thậm chí từ các tế bào đã biệt hóa bằng các thí nghiệm trong ống nghiệm. Các tế bào này phân chia và tạo thành các tế bào không phân biệt và vô tổ chức được gọi là mô sẹo. Việc sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng có thể kiểm soát chất lượng mô sẹo để hình thành cây con nguyên vẹn.

Sự phát triển của các sinh vật đa bào là một quá trình rất phức tạp vì nó không chỉ là sự phân hóa hai chiều mà còn là sự phát sinh cơ quan theo không gian một cách nghiêm ngặt. Phương thức biệt hóa đơn giản nhất là biệt hóa thành hai loại tế bào: tế bào mẹ và tế bào bào tử ở Bacillus subtilis.

Các tế bào của cơ thể tương tác trong quá trình phát triển, thông qua hoạt động chức năng và hệ gen, trong một phản ứng xác định với các tín hiệu từ các tế bào xung quanh và môi trường. Tính chất của phân tử protein. Hoạt động sống của tế bào đó ảnh hưởng đến các tế bào xung quanh và ngược lại.

Chuyên môn hóa cục bộ là quá trình các tế bào lưu trữ thông tin di truyền tại một vị trí cụ thể (cục bộ) và có thể hình thành các cấu trúc cụ thể tương thích với vị trí đó.

Phát sinh hình thái là quá trình thực vật phát triển các cấu trúc và hình dạng cụ thể từ khi hình thành đến khi chết. Phát sinh loài dựa trên các hoạt động của tế bào có liên quan chặt chẽ đến điều kiện môi trường. Hoạt động này kiểm soát sự phát sinh hình thái, chẳng hạn như tăng sinh tế bào, phân chia tế bào, thay đổi và chết tế bào.

Vòng đời của cây trồng từ hạt có thể chia thành hai giai đoạn: sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính. Giai đoạn đầu là sự lớn lên của các cơ quan sinh dưỡng. Ở giai đoạn sau, cơ quan sinh sản (hoa, hạt) được hình thành. Khi hạt nảy mầm thành cây con thì bắt đầu giai đoạn non của cây, thời kỳ sinh dưỡng của cây rừng thân gỗ thường kéo dài hàng chục năm, một số loài cây kéo dài 15 – 20 năm. Trong giai đoạn sinh dưỡng, thực vật lớn lên và phân hóa thành các cơ quan có chức năng khác nhau. Ở một số loài tre, một số loài sau hàng chục năm sinh trưởng, đột nhiên nở hoa, tạo hạt, rồi chết.

Sự phát triển của cây rừng được kiểm soát bởi một hệ thống đa gen và bị ảnh hưởng rất nhiều bởi điều kiện sống. Việc xác định tính ưu việt của các chỉ tiêu sinh trưởng cây do kiểu gen kiểm soát không phải dễ dàng và cần phải có thử nghiệm và đánh giá. Công việc này sẽ mất nhiều năm đến hàng chục năm.

Quá trình sinh trưởng tiếp tục cho đến một giai đoạn nhất định, chuyển sang giai đoạn sinh sản hữu tính, khi cây trưởng thành, ra hoa và kết hạt. Tuy nhiên, chỉ một số ngọn sinh dưỡng có tế bào sinh dưỡng biệt hóa thành tế bào mầm, chúng phát triển và hình thành hoa, kết thúc sự phát triển tại vị trí cụ thể đó, trong khi các chồi khác tiếp tục giai đoạn sinh dưỡng của chúng.

Giai đoạn chuyển tiếp từ sơ sinh sang sinh sản được gọi là thành thục sinh sản, quá trình chuyển đổi này hiếm khi được nhận biết bằng những biểu hiện hình thái bên ngoài mà bằng sự thay đổi một số đặc điểm sinh lý và sinh hóa bên trong của thực vật. Bước vào giai đoạn chuyển mùa, hầu hết các loài cây cần phát triển đến độ tuổi và kích thước nhất định. Sau đó, trong các tế bào của đỉnh sinh trưởng, có những thay đổi sinh lý và di truyền nhất định dẫn đến thành thục sinh sản. Quá trình này phức tạp và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có vai trò quan trọng của các chất điều hòa sinh trưởng được tổng hợp trong lá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button