Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại áp dụng với khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát trong nước và quốc tế – Viettel Post

  • Thời gian giải quyết khiếu nại được quy định trong phụ lục, trong đó quy định rằng thời gian giải quyết khiếu nại là tổng thời gian (trạng thái) từ khi nhận được khiếu nại đến khi hệ thống ngừng hoạt động. Trạng thái “Đã hoàn thành”)
  • Chi tiết thời gian giải quyết khiếu nại:

Chi tiết Yêu cầu – Khiếu nại

Thời gian xử lý

Bạn đang xem: đẩy nhầm bưu cục nhận là gì

Xem thêm: Thịt Trâu Gác Bếp Tiếng Anh Là Gì, Địa Chỉ Mua Trâu Sấy Uy Tín?

(đơn vị: thời gian)

Xem thêm: 10 loại nước uống mát gan giải độc tức thì, dễ thực hiện

Xem thêm: Nồng độ mol là gì? Công thức tính số mol, nồng độ mol?

Xem thêm: 10 loại nước uống mát gan giải độc tức thì, dễ thực hiện

Xem thêm: Nồng độ mol là gì? Công thức tính số mol, nồng độ mol?

Xem thêm: 10 loại nước uống mát gan giải độc tức thì, dễ thực hiện

Xem thêm: Nồng độ mol là gì? Công thức tính số mol, nồng độ mol?

Viết một bình luận