Hỏi Đáp

Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại áp dụng với khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát trong nước và quốc tế – Viettel Post

  • Thời gian giải quyết khiếu nại được quy định trong phụ lục, trong đó quy định rằng thời gian giải quyết khiếu nại là tổng thời gian (trạng thái) từ khi nhận được khiếu nại đến khi hệ thống ngừng hoạt động. Trạng thái “Đã hoàn thành”)
  • Chi tiết thời gian giải quyết khiếu nại:

Chi tiết Yêu cầu – Khiếu nại

Thời gian xử lý

Bạn đang xem: đẩy nhầm bưu cục nhận là gì

(đơn vị: thời gian)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button