Hỏi Đáp

Nhận hối lộ là gì? Quy định về tội nhận hối lộ theo Bộ luật hình sự?

Hối lộ là một khái niệm không còn xa lạ, đồng thời cũng là một vấn đề “nóng” trong xã hội hiện nay. Vì nói đến hối lộ là nói đến sự trao đổi quyền và lợi ích bất hợp pháp giữa các bên. Hối lộ thì phải hối lộ, có người nhận hối lộ, nhưng đối tượng của hối lộ ở đây không gì khác chính là người có quyền thế, có vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước.

Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý nhà nước, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, làm chậm sự phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy, để ngăn chặn, xóa bỏ tình trạng này, đồng thời đề ra các biện pháp xử lý đối với hành vi đưa hối lộ, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã có những quy định cụ thể về việc này.

Bạn đang xem: Nhận hối lộ là gì vi dụ

Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật Hình sự năm 2015.

Luật sư Tư vấn Pháp lý Tổng đài Tư vấn Trực tuyến Miễn phí: 1900.6568

1. Hối lộ là gì?

Nhận hối lộ là hành vi của một người có chức vụ hoặc quyền lực chấp nhận hoặc sẽ chấp nhận bất kỳ lợi thế nào, trực tiếp hoặc thông qua trung gian, cho chính mình hoặc một cá nhân hoặc tổ chức khác. Hưởng lợi hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Nhận hối lộ là một trong những hành vi tham nhũng, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, làm suy giảm, ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ và công việc. Quản lý nhà nước.

Tên tiếng Anh của nhận hối lộ là: “ to accept abery”.

2. Bộ luật Hình sự 2015 về tội Nhận hối lộ:

Tội nhận hối lộ là một trong những tội về công vụ được quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015.

Cụ thể:

Xem thêm: Các mức hình phạt tại mục 134 (2) Bộ luật Hình sự 2015

“Hối lộ

1. Bất kỳ người nào, trực tiếp hoặc thông qua một bên trung gian, lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình để đưa hối lộ cho một người để nhận hoặc sẽ thu được bất kỳ lợi ích nào sau đây cho bản thân hoặc cho một người hoặc một tổ chức khác đang thực hiện hoặc không làm điều gì đó vì lợi ích của mình hoặc tại yêu cầu của họ Các điều khoản tù sau đây:

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc 2.000.000 đồng mà đã bị xử lý kỷ luật về hành vi mà còn vi phạm hoặc bị kết án tại Điều 1. Một trong các tội quy định tại chương này, tiền án của anh ta chưa được xóa, nhưng anh ta vẫn phạm tội;

b) Lợi ích phi vật chất.

2. Người nào thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù có thời hạn không dưới bảy năm nhưng không quá mười lăm năm:

a) có tổ chức;

b) Lạm dụng quyền lực;

c) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

Xem thêm: Các yếu tố sai trong luật hình sự? Có những dạng lỗi nào?

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng;

đ) hai tội trở lên;

e) Biết rằng hối lộ là tài sản của nhà nước;

g) hối lộ, quấy rối hoặc sử dụng các mánh khóe.

3. Người nào thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù có thời hạn không dưới 15 năm nhưng không quá 20 năm:

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.

4. Người nào thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

Xem thêm: Cách tính tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự 2015

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi thế vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

6. Những người giữ chức vụ trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài quốc doanh mà nhận hối lộ sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều này. “

– Thủ đoạn cấu thành tội nhận hối lộ

– Giới thiệu về chủ đề:

Chủ thể của tội này là người có địa vị và quyền lực. Địa vị và quyền lực này liên quan trực tiếp đến việc giải quyết các công việc của lữ đoàn. Đảm nhận chức vụ theo yêu cầu của người nhận hối lộ, nhưng chức vụ, quyền hạn không liên quan đến công tác tái định cư thì không cấu thành tội nhận hối lộ mà cấu thành tội lạm quyền. lợi nhuận.

– Về khách quan:

Xem thêm: Tội khó chịu là gì? Luật hình sự không đáp ứng quy định của tội danh liên quan?

Đối tượng của loại tội phạm này là hoạt động đúng đắn, bình thường và được chuẩn hóa của các cơ quan, tổ chức do Nhà nước quản lý. Đối tượng của hối lộ phải là tiền, tài sản hoặc tài liệu có giá trị. Người không nhận tài sản mà được người khác giới ưu ái thì không bị coi là nhận hối lộ.

– Về mặt khách quan của tội phạm.

Mọi hành vi “nhận” hối lộ của người khác để thực hiện hoặc không cho làm vì lợi ích cá nhân, trong đó người đưa hối lộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhận tiền hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào hoặc có hoặc không làm những gì được yêu cầu hoặc cho các briber. Hành vi nhận hối lộ là hành vi nhận hoặc nhận tiền, tài sản hoặc các lợi ích vật chất khác nhau trực tiếp hoặc thông qua trung gian (ví dụ người đương nhiệm không nhận hối lộ nhưng có lý do để nhận hối lộ).

Nếu một người đương nhiệm nhận một món quà sau khi làm việc bình thường, nó không bị coi là hối lộ vì không có thỏa thuận giữa quan chức và người tặng quà. Nếu người nhận quà làm tròn bổn phận, chức trách, chí công vô tư, thì việc làm của mình sẽ giống như tấm lòng và đạo lý của người Việt Nam, có ơn có trả.

– Về mặt chủ quan của hối lộ

Mặt chủ quan của tội phạm biểu hiện bằng lỗi trực tiếp, cố ý. Người phạm tội biết mình có chức vụ, quyền hạn nhưng lại lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhận hối lộ của người khác. Nhận thấy điều này là vi phạm pháp luật và trái với đạo đức nghề nghiệp. Tuy nhiên, ông chủ tiệm vẫn muốn nhận hối lộ, thậm chí còn gạ gẫm, ám chỉ, quấy rối ông bà chủ.

3. Khung hình phạt hối lộ:

– Người vi phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận hối lộ chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này nếu nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc dưới 2.000.000 đồng mà đã bị xử lý kỷ luật về người này mà còn phạm tội hoặc đã bị kết án về một trong các tội tham nhũng, chưa xóa tội mà còn vi phạm; thu lợi phi vật chất khác.

– Từ 2 đến 2007 năm tù: Có hành vi nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá 2.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng mà đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án của một trong các tội tham ô.

Xem thêm: Lạm dụng tài sản ủy thác theo Mục 175 của Bộ luật Hình sự

– Từ 07 năm đến 15 năm tù trong các trường hợp: có tổ chức; lạm quyền; của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng; gây thiệt hại về tài sản đến 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; phạm tội hơn hai tội; biết hối lộ là tài sản của nhà nước; đưa hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn.

– Người nào thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù có thời hạn không dưới 15 năm nhưng không quá 20 năm: Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá không dưới 500.000.000 đồng nhưng không quá 1.000.000.000 đồng; gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng sau đây.

– Người nào thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: nhận hối lộ về tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá trên 1 tỷ đồng. Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một số hoặc toàn bộ tài sản.

4. Những vấn đề đặt ra đối với quốc gia trong đấu tranh chống tội phạm tham nhũng:

Trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2020, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã xét xử một số vụ án kinh tế, và dưới sự giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương, đã xét xử một số vụ án nghiêm trọng. và các vụ án tham nhũng phức tạp. – Tham nhũng, điển hình là vụ Nguyễn Bắc Son (nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông), được một quan chức cấp cao ở Hà Nội công bố. Ngày 23/4, ông bị kết án tù chung thân về các tội “vi phạm quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và “nhận hối lộ”, vi phạm nghiêm trọng thương vụ mobifone mua 95% cổ phần avg vào năm 2020. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ông Nguyễn Bắc Son và các đồng phạm đã nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn.

Tuy nhiên, đảng và nhà nước có những vấn đề trong đấu tranh và phòng chống tham nhũng. Vì vậy, chống tham nhũng và thúc đẩy liêm chính trước hết phải bắt đầu từ việc phòng chống tham nhũng. Tác dụng của phòng chống tham nhũng có những ý nghĩa sau:

– Thứ nhất, các biện pháp phòng ngừa thường xuyên sẽ có tác dụng sâu rộng, lan tỏa đến mọi đối tượng, ngăn chặn mầm mống của hành vi tham nhũng.

– Thứ hai, phòng chống tham nhũng sẽ làm giảm thiệt hại về kinh tế và chính trị, không để nó xảy ra.

Xem thêm: Nhân vật tốt là gì? Tình trạng tội phạm trong Bộ luật Hình sự năm 2015

-Thứ ba, bên cạnh việc thiết lập và hoàn thiện cơ chế, bộ máy nhà nước pháp quyền còn phải hoàn thiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng.

Để phòng, chống tham nhũng một cách cơ bản và phổ biến nhất một cách hiệu quả, chúng ta cần tập trung vào ba vấn đề lớn.

-Một là đóng vai trò lãnh đạo của đảng;

– Thứ hai là nâng cao vai trò quản lý của nhà nước;

-Thứ ba là thúc đẩy và kích thích quyền làm chủ của các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức truyền thông, báo chí và quần chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button