Hỏi Đáp

Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ tái định cư khi bị thu hồi đất

Điều kiện để được hưởng chính sách thu hồi đất và tái định cư theo quy định của pháp luật. Ngoài việc bồi thường đất đai khi bị thu hồi, nhà nước còn thực hiện các chính sách hỗ trợ gia đình tái định cư. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được hỗ trợ tái định cư. Phạm vi bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng về trường hợp được hưởng chính sách này .

Vị trí là gì?

Nhập cư là một hình thức hỗ trợ cho đời sống của đất nước trong việc thực hiện chính sách thu hồi đất của nhân dân. Được bồi thường tái định cư phù hợp theo diện tích thu hồi đất và quỹ đất hiện có của nhà nước.

Hỗ trợ di dời chỉ áp dụng cho các cá nhân và gia đình có đất cần di dời.

Bạn đang xem: Hỗ trợ tái định cư là gì

& gt; & gt; Xem thêm: Quy định về bồi thường và tái định cư cho gia đình đa thế hệ

Điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ tái định cư

Chính sách hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở của gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải di chuyển chỗ ở theo quy định của Luật Đất đai 2013 (Điều 83, Điểm C, Khoản 2).

Những đối tượng sau đây được hỗ trợ tái định cư theo (Điều 79 Luật Đất đai 2013) và (Điều 6 Nghị định số 47/2014 / nĐ-cp):

 • Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc diện tích đất ở còn lại không phù hợp để ở mà gia đình, cá nhân không còn đất ở hoặc nhà ở khác trên địa bàn thị trấn, huyện, thị xã nơi có đất ở bị thu hồi
 • Trường hợp nhiều thế hệ, vợ chồng cùng sinh sống trên một thửa đất ở, nếu thuộc diện được chia hộ, nhiều gia đình được chia quyền sử dụng thửa đất ở theo quy định của Luật Cư trú thì tỉnh. Căn cứ vào quyền sử dụng đất ở, kinh phí, nhà ở tái định cư và hiện trạng thực tế để xác định hạng đất ở, nhà ở tái định cư của từng hộ gia đình.

Trợ cấp di dời khi nhà nước thu hồi đất

Chỗ ở Tạm thời

Khi thu hồi đất của người dân, các chính sách hỗ trợ tái định cư do nhà nước thực hiện bao gồm:

 • Gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có đất, nhà ở tái định cư mà giá đất được bồi thường thấp hơn giá trị tiêu chuẩn tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ bằng phần chênh lệch giá trị tiêu chuẩn tái định cư tối thiểu
 • Nếu người bị thu hồi đất Tự lo chỗ ở, ngoài việc được bồi thường đất, còn được trợ cấp tái định cư. Ủy ban nhân dân tỉnh xác định mức hỗ trợ phù hợp căn cứ vào quy mô đất ở bị thu hồi, số hộ và điều kiện cụ thể của địa phương.

Hỗ trợ cuộc sống ổn định

Việc hỗ trợ ổn định cuộc sống được thực hiện như sau (Điều 19 Nghị định số 47/2014 / nĐ-cp) như sau:

 • Nhận lại đất nông nghiệp sử dụng từ 30% đến 70%, nếu không phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ 6 tháng, nếu phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ 12 tháng. thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng nếu không phải di dời đến vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
 • Đối với hơn 70% diện tích đất nông nghiệp đang được sử dụng, sẽ có 12 tháng nếu không di chuyển và 24 tháng nếu di chuyển. Nếu phải di chuyển đến địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng.
 • Mức hỗ trợ cho mỗi người được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo trong 1 tháng và dựa trên giá hỗ trợ bình quân của địa phương.

Mức hỗ trợ chính sách tái định cư

 • Theo quy định (Điều 27 Nghị định số 47/2014 / nĐ-cp), tỷ lệ bố trí tối thiểu được quy định dưới dạng đất ở, nhà ở hoặc tiền để đáp ứng nhu cầu của dân số.
 • Nếu quy định suất tái định cư tối thiểu đối với đất ở, nhà ở thì diện tích đất ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích tối thiểu. Diện tích nhà ở tại chỗ và nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định.
 • Nếu suất tái định cư tối thiểu được quy định cho nhà ở thì diện tích của nhà tái định cư không được nhỏ hơn diện tích đơn vị ở tối thiểu đã quy định
 • li>
 • Nếu được tính bằng đơn vị tiền tệ, số lượng tiêu chuẩn tái định cư tối thiểu tương đương với một giá trị tiêu chuẩn tái định cư. Tối thiểu phải tương đương với đất ở hoặc nhà ở tại khu tái định cư.

Thực hiện chính sách tái định cư sau khi nhà nước thu hồi đất

 1. Phòng Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao trách nhiệm bố trí tái định cư cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.
 2. Cơ quan bồi thường, giải phóng mặt bằng ít nhất 15 ngày phải đến trụ sở Phòng quản lý xuất nhập cảnh thị xã để thông báo về việc bố trí tái định cư và thông báo công khai cho người bị thu hồi đất ở cần di chuyển chỗ ở.
 3. Nếu có dự án hoặc điều kiện tái định cư trong phạm vi thu hồi đất, người bị thu hồi đất có thể được bố trí tái định cư tại chỗ.
 4. Phương án tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn và nơi ở chung của khu dân cư nơi có đất. điểm sắp xếp.

Lưu ý: Đất bị thu hồi sẽ ưu tiên vị trí thuận lợi, đất bị thu hồi là người có công với cách mạng.

Nội dung bài viết trên nhằm giúp bạn đọc nắm được các quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tái định cư của nhà nước trong thời kỳ thu hồi đất.

Nếu bạn có thắc mắc về Luật bồi thường nhập cư và cần tìm luật sư để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng bên dưới. Dưới đây để có được một luật sư đất . cảm ơn.

Điểm: 4,36 (21 phiếu bầu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button