Hỏi Đáp

Nguồn gốc của lợi nhuận thương nghiệp

Thương mại là một khái niệm khá rộng, dùng để chỉ nhiều yếu tố mua bán, trao đổi hàng hóa và những vấn đề nảy sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong kinh doanh, lợi nhuận là một phần quan trọng và tất yếu. Vậy nguồn lợi nhuận kinh doanh đến từ đâu? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ đề cập chi tiết hơn về vấn đề này

Lợi nhuận kinh doanh là gì?

Trong chủ nghĩa tư bản, tư bản thương nghiệp là sự phân công lao động của tư bản công nghiệp nhằm phân tách và chuyên môn hóa lưu thông hàng hóa.

Lợi nhuận thương mại là một phần giá trị thặng dư do tư bản công nghiệp tạo ra trong quá trình sản xuất, được trao cho tư bản thương nghiệp và giúp tư bản thương nghiệp có thể bán hàng hóa cho chính mình. Lợi nhuận thương mại là một hình thức biến đổi của giá trị thặng dư. Nguồn gốc của nó cũng là một phần từ sức lao động không công của người lao động.

Bạn đang xem: Lợi nhuận thương nghiệp thực chất là gì

Tư bản công nghiệp tạo ra lợi nhuận bằng cách “cho” một phần giá trị thặng dư của nó cho tư bản thương mại bằng cách bán nó với giá thấp hơn giá trị thực của nó, để nó bán đúng giá trị. Việc kinh doanh.

Sau khi hiểu lợi nhuận kinh doanh là gì? Trong phần tiếp theo, bài viết sẽ đề cập đến nguồn lợi nhuận kinh doanh .

Nguồn và bản chất của lợi nhuận thương mại

Qua quá trình tìm hiểu và phân tích trên, có thể đánh giá được sự hình thành vốn kinh doanh và nguồn gốc của lợi nhuận. Lợi nhuận thương nghiệp được hình thành thông qua quá trình chuyển hoá giá trị, trong đó tư bản thương nghiệp đóng vai trò cầu nối, hoàn thành nhiệm vụ phân phối, luân chuyển hàng hoá của tư bản công nghiệp cho thị trường và tiêu dùng chung của nhân dân.

Lợi nhuận tư bản thương nghiệp có vai trò khách quan trong quá trình tạo ra lợi nhuận tư bản, vì nó chỉ là cầu nối và có chức năng chuyển hoá giá trị theo công thức lưu thông hàng hoá. Lợi nhuận thương mại tồn tại khách quan trong mối quan hệ giữa các chủ thể: tư bản công nghiệp, tư bản thương nghiệp và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

——Việc tạo ra giá trị thặng dư và phân phối giá trị thặng dư và phân phối giá trị thặng dư là hai vấn đề khác nhau. Là hoạt động của nhà tư bản và tạo ra giá trị thặng dư, nhưng do vị trí và tầm quan trọng của lưu thông đối với sự phát triển của sản xuất và tái sản xuất, nhà tư bản thương nghiệp vẫn tham gia phân chia giá trị thặng dư với nhà tư bản công nghiệp, và cái mà nhà tư bản thương nghiệp được chia là lợi nhuận thương nghiệp. .

– Qua đây có thể thấy lợi nhuận thương nghiệp là phần giá cả thặng dư được tạo ra trong lĩnh vực sản xuất được nhà tư bản công nghiệp nhượng cho nhà tư bản thương nghiệp để họ tiêu thụ hàng hóa. TÔI.

– Trên thực tế, các nhà tư bản kinh doanh thu lợi nhuận từ chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Nhưng điều này không có nghĩa là nhà tư bản thương mại bán hàng hoá cao hơn giá trị của nó, mà là: nhà tư bản thương mại mua hàng hoá của nhà tư bản công nghiệp với giá thấp hơn giá trị của nó (khi chấp nhận bán cho nhà tư bản thương mại với giá thấp hơn giá trị của nó, nghĩa là nhà tư bản công nghiệp đã đồng ý “nhường” một phần giá trị thặng dư cho nhà tư bản thương mại), sau đó người này sẽ bán lại hàng hóa đó theo giá trị hợp lý cho người tiêu dùng.

– Hơn nữa, lợi nhuận thương mại được hình thành thông qua quá trình tư bản thương mại có chức năng phân phối và lưu thông hàng hóa. Mặc dù tư bản thương mại chỉ đóng vai trò trung gian, hoặc tạo ra hàng hóa đặc biệt để trao đổi trong quá trình mua và bán, nhưng cuối cùng tư bản thương mại cũng là trực tiếp và giá trị hơn nữa được tạo ra trong quá trình này.

Trên đây là một bài viết về chủ đề Nguồn lợi nhuận kinh doanh . Chúng tôi hy vọng rằng qua những thông tin trên, bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về lợi nhuận kinh doanh và các nguồn tạo ra lợi nhuận kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button