Giải mã thông tin ghi trên thẻ Bảo Hiểm Y Tế | Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Ngày 11 tháng 4 năm 2019

Nhìn vào các ký hiệu trên thẻ bảo hiểm y tế, bạn có thể biết nghề nghiệp, mức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thời gian đi bệnh viện …

Theo Trung tâm Giám định BHYT (bhyt) và Trung tâm Thanh toán đa tuyến (BHXH Việt Nam) khu vực phía Bắc, người dân có thể tìm hiểu thông tin về nghề nghiệp, quyền lợi, nơi ở và địa điểm đăng ký điều trị. .. trên thẻ bhyt của bạn.

Bạn đang xem: Mã bảo hiểm y tế cn là gì

Các biểu tượng trên thẻ bhyt đại diện cho nghề nghiệp và lợi ích. Do đó, mọi người hoàn toàn có thể truy vấn thông tin giá trị sử dụng của thẻ bhyt trên hệ thống. thông tin đánh giá bhyt (tại https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx)

Sau khi nhập đủ thông tin như số thẻ, họ tên, ngày tháng năm sinh và mã xác minh, kết quả sẽ cung cấp cho mọi người thông tin về ngày thẻ hết hạn, thời điểm phát hành và quyền lợi của chủ thẻ khi khám chữa bệnh (kcb).

Trong hệ thống này, cơ sở kcb cũng biết được bệnh nhân có tiếp tục lấy thẻ mới hay không tiếp tục đóng bảo hiểm nếu thẻ bhyt còn hạn sử dụng. Hệ thống thẻ bhyt đã hết hạn thanh toán có hoặc không.

“Do đó, nếu đến đầu năm 2018 mà bệnh nhân chưa nhận được thẻ mới thì cơ quan kcb sẽ biết được bệnh nhân có được hưởng bảo hiểm hay không thông qua số thẻ của năm trước (2017). Không. Đây là đảm bảo người bệnh được khám chữa bệnh Quyền lợi trong quá trình khám chữa bệnh sẽ không bị gián đoạn nếu đã đóng bảo hiểm nhưng chưa nhận thẻ mới “, đại diện Trung tâm Giám định và Thanh toán đa tuyến Western cho biết . North cho biết.

Xem thêm: Words And Idioms 100: It Takes Two To Tango, Like Two Peas In A Pod

Hiển thị mức lợi ích của người tham gia, được mã hóa bằng các ký hiệu trên thẻ bhyt. Mã thẻ bhyt gồm 15 ký tự được chia thành 4 ô. Trong đó, 2 ký tự đầu tiên (ô đầu tiên): được thể hiện bằng các chữ cái, là mã đích để tham gia bhyt. Ký tự tiếp theo (ô 2): Đánh số (theo thứ tự từ 1 đến 5) là mức lợi ích bhyt. Nếu một người thuộc nhiều người được bảo hiểm thì mức quyền lợi ghi trên thẻ bhyt là mức quyền lợi của người được bảo hiểm cao nhất.

Ô số 2 trên thẻ ghi ký hiệu (mã quyền lợi) của quyền lợi do quỹ bhyt chi trả: Đánh số (theo thứ tự từ 1 đến 5) là mức hưởng bảo hiểm y tế. Nếu một người thuộc nhiều người được bảo hiểm thì mức quyền lợi ghi trên thẻ bhyt là mức quyền lợi của người được bảo hiểm cao nhất.

a) Thể hiện bằng số 1: Chi phí khám bệnh, chữa bệnh (kcb) do quỹ y tế chi trả 100% (kcb) và không giới hạn mức thanh toán đối với một số loại thuốc, hóa chất. vật tư, dịch vụ kỹ thuật y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục thanh toán và mức giá, điều kiện đối với dịch vụ kỹ thuật; chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu, nằm viện cần chuyển chuyên môn; Bao gồm những người thụ hưởng có ký hiệu: cc, te.

b) Biểu thị bằng số 2: 100% phí bảo hiểm từ quỹ bhyt (mức thanh toán hạn chế đối với một số loại thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); trong trường hợp khẩn cấp Chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện trở lên khi điều trị nội trú cần chuyển tuyến chuyên môn, bao gồm người hưởng có các ký hiệu sau: ck, cb, kc, hn, dt, dk, xd, bt, ts.

<3 Quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% lệ phí đăng ký cấp xã, mức thu một lần dưới 15% mức lương cơ sở hàng tháng, người hưởng được ghi ht, tc, cn.

<3 do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định); 100% lệ phí đăng ký cấp xã và mức thu một lần thấp hơn 15% so với mức lương cơ sở hàng tháng, bao gồm các ký hiệu hưởng là: dn, hx, ch, nn, tk, hc , xk, tb, no, ct, xb, tn, cs, xn, ms, hd, tq, ta, ty, hg, ls, pv, hs, sv, gb, gd.

đ) Biểu thị bằng số 5: 100% tiền ký quỹ từ quỹ bảo hiểm, bao gồm phí đăng ký không thuộc phạm vi bảo hiểm; vận chuyển, kể cả người thụ hưởng có ký hiệu qn, ca, cy.

2 ký tự đầu tiên: Nó được biểu thị bằng một chữ cái (trong bảng chữ cái Latinh) và là mã đích để tham gia bhyt. Nếu một người thuộc nhiều đối tượng khác nhau thì mã đích ghi trên thẻ bhyt là mã của người đóng bhyt trước, theo quy định tại Điều 1 Khoản 7 Luật sửa đổi, bổ sung. Thân mến.

<3.-hx: ​​Người lao động trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã. – Người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và tổ chức xã hội khác. – nn: Người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia có quy định. các quyết định khác. – Kiến thức truyền thống: người lao động làm việc trong các tổ chức của người sử dụng lao động khác được thành lập và hoạt động theo luật định. – hc: cán bộ, công chức, viên chức theo Luật Cán bộ, công chức, viên chức. – xk: Người hoạt động kiêm nhiệm ở xã, huyện, thị trấn theo quy định của Luật cán bộ, công chức;

b) Nhóm do cơ sở bảo hiểm xã hội chi trả – ht: lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; -tb: người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; – Không: Người lao động nghỉ việc lao động do ốm đau thuộc danh mục ốm đau điều trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và được hưởng chế độ ốm đau theo Luật BHXH; – ct: người từ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; – xb : cán bộ thôi việc ở xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng; – tn: người hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Luật BHTN; – cs: theo UBKT Chính phủ (Chính phủ hiện hành) ngày 30/5. Năm 1979 về công nhân mới giải phóng Quyết định chính sách số 206 / cp, công nhân cao su nghỉ việc được trợ cấp hàng tháng. Làm việc nặng nhọc, có hại cho sức khỏe, nay già yếu phải nghỉ làm;

Xem thêm: Từ ‘Kiết xác mồng tơi’ tới ‘Nựng’ – Tuổi Trẻ Online

c) Nhóm do ngân sách nhà nước đóng – qn: Sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; người làm công tác mật mã được trả lương như quân nhân làm việc trong cơ quan mật mã của Chính phủ; Học viên mật mã được hưởng sinh hoạt phí của ngân sách nhà nước theo chế độ, chính sách như học viên quân đội; ——ca: sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, sĩ quan quân đội, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan – Hạ sĩ quan, lính nghĩa vụ công tác trong lực lượng Công an nhân dân và người hưởng chế độ sinh hoạt bằng ngân sách nhà nước của học viên Công an nhân dân; xn: Cán bộ thị xã, quận, huyện, thị xã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước; – bà: Người thôi việc hưởng trợ cấp mất sức lao động hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước; – CC: Người có công với cách mạng gồm: Người tích cực tham gia cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người hưởng chính sách như thương binh, tàn tật do chiến tranh, Hạng B là người tàn tật, bệnh binh, suy giảm khả năng lao động trên 81%; Người có công với Cách mạng có công, trừ những người đã được truy tặng mã cc; – cb: Cựu chiến binh theo Luật Cựu chiến binh; – kc : Người trực tiếp tham gia chống Mỹ, cứu nước; tham gia bảo vệ Tổ quốc sau Chiến tranh 30/4/1975, người làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào; thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp và thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến chống Nhật; tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trừ các đối tượng được tặng thưởng cc, ck và mã cc. – hd: đại biểu Quốc hội đương nhiệm, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; – te: trẻ em dưới 6 tuổi, kể cả trẻ em từ 72 tháng tuổi trở xuống của năm học hiện nay; – bt: người đủ điều kiện hợp pháp để hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; – hn: người thuộc gia đình nghèo; – dt: người dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; – dk: người ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; – xd: sinh sống xã đảo, hải đảo Người dân trong vùng; —— họ: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ đối với người có công cách mạng; liệt sĩ có công; – tc: thân nhân của người có công cách mạng, gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng trên 6 tuổi đến 18 tuổi hoặc con còn đi học hoặc bị bệnh nặng, khuyết tật đặc biệt nặng thuộc các đối tượng sau: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến hết ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Người tích cực tham gia cách mạng thời Nhật; anh hùng Quân đội nhân dân, anh hùng lao động trong kháng chiến chống Nhật; thương bệnh binh suy giảm khả năng lao động trên 61%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc bị hóa chất suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; trẻ em trên 6 tuổi thuộc trường hợp bị nhiễm chất độc hóa học đang hoạt động, bị dị dạng, dị tật do chất độc hóa học gây ra, không tự chủ được trong sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt đời sống, trừ vật phẩm được cấp mã số ts; – tq: đối tượng được cấp mã số qn – ta: thân nhân của đối tượng được cấp mã số trường hợp; – ty: thân nhân của đối tượng được cấp mã số; – hg: người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật – ls: người nước ngoài học tập tại Việt Nam được nhận Học bổng từ ngân sách nhà nước Việt Nam; – pv: người có công với cách mạng, bao gồm: người phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng đang ở quê nhà; thương, bệnh binh, gia đình có khả năng lao động. suy giảm trên 81%; người hoạt động kháng chiến Người phục vụ bị suy giảm khả năng lao động do bị nhiễm chất độc hóa học và 81% trở lên đang sống tại gia đình.

d) Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ – cn: người thuộc hộ cận nghèo; – hs: học sinh, sinh viên đang học trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; – sv: trong nước hệ thống giáo dục Sinh viên học trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề; – gb: người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật;

đ) Nhóm Bảo hiểm Y tế Hộ gia đình – gd: Đối tượng Bảo hiểm Y tế Hộ gia đình bao gồm những người trong hộ gia đình, trừ các điểm a, b, c, d ở trên.

Trên phiếu bhyt có dòng chữ “05 năm liên tục: Từ ngày …”: Quyền lợi này được tính theo năm dương lịch, khi kết hợp với tất cả các lần khám, chữa bệnh đúng tuyến, khám bệnh, đồng bệnh. – Trả tiền chăm sóc khẩn cấp vượt quá 6 tháng lương tối thiểu. Cụ thể, nếu người bệnh đóng từ 1 khóa trở lên trong năm 2018 với số tiền 8.340.000 đồng (1.390.000 đồng x 6 tháng lương cơ sở) thì người bệnh sẽ lập chứng từ thanh toán và gửi bệnh viện. Các tổ chức công nhận và miễn trừ các khoản đồng thanh toán của năm hiện tại. Khi có giấy xác nhận được miễn tiền túi của năm đó, lần điều trị tiếp theo trong năm 2018 được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

* Có thể bạn quan tâm:

▶ Hướng dẫn chi tiết cách thay thế thẻ bhyt và mua thẻ bhyt mới vào năm 2021

Xem thêm: Cách phân biệt và nhận biết hàng siêu cấp – HOANG NGUYEN STORE™

Viết một bình luận