Phân loại quyết định hành chính

Bạn đang quan tâm đến: Phân loại quyết định hành chính tại Thietkequan.com

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi cho chúng tôi. Sau khi nghiên cứu và đối chiếu các quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời mang tính chất tham khảo như sau:

Quyết định hành chính là một dạng quyết định mang tính pháp lý, là kết quả của việc chủ thể thực hiện quyền lực hành chính thể hiện ý chí của nhà nước thông qua hành vi. Trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, chúng tuân theo các quy định của pháp luật và tiến hành tuần tự dưới một hình thức nhất định để hình thành chủ trương, chính sách và hành động chung nhằm giải quyết những công việc cụ thể. Trong cuộc sống,

Bạn đang xem: Quyết định hành chính quy phạm là gì

Là biện pháp cơ quan hành chính thực hiện để giải quyết công việc trước một tình huống cụ thể và là phản ứng của cơ quan hành chính trước tình huống cần giải quyết theo thẩm quyền do pháp luật quy định.

Quyết định hành chính là kết quả của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của một người đại diện cho một quyền lực hành chính nhất định thể hiện ý chí của quyền lực nhà nước.

Theo quy định tại Điều 3 Khoản 1 Luật Tố tụng Hành chính 2010, quyết định hành chính được hiểu như sau:

“Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người phụ trách của cơ quan, tổ chức đó ban hành hoặc quyết định. Hoạt động quản lý hành chính áp dụng cho một hoặc nhiều đối tượng tại một thời điểm”

Xem thêm: Nguyên nhân nào gây ra bỏng rát cổ họng?

Các quyết định hành chính có tính chất pháp lý như sau:

Đầu tiên, các quyết định quan trọng:

Ra quyết định thiết lập các nguyên tắc, hướng dẫn, nhiệm vụ … Các quyết định lớn là cơ sở để ban hành các quyết định cụ thể và mang tính quy phạm

Thứ hai, các quyết định mang tính quy phạm:

Đây là một quyết định trực tiếp thay đổi hệ thống pháp luật hành chính. Cơ quan có thẩm quyền sẽ xây dựng các quy định trên cơ sở các nghị định để cụ thể hóa các nghị định quản lý xã hội trên các lĩnh vực.

Thứ ba, quyết định cá nhân:

Xem thêm: Tầm nhìn, chiến lược và sách lược

là một quyết định được ban hành theo các quyết định và thông số kỹ thuật quan trọng của cơ quan mẹ hoặc chính cơ quan ban hành quyết định nhằm giải quyết một công việc cụ thể, cụ thể, chỉ có giá trị đối với một chủ đề cụ thể và chỉ áp dụng một lần.

Theo quy định của pháp luật, đối tượng của quyết định hành chính rất rộng, không chỉ bao gồm các cơ quan hành chính nhà nước mà còn bao gồm cả các cơ quan, tổ chức, tòa án nhân dân và các cơ quan, cá nhân khác. Chủ tịch nước; người phục vụ trong tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập; công chức có quyền quản lý nhà nước …

Trên đây là phản hồi của hệ thống pháp luật Việt Nam đối với câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi hữu ích cho bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi pháp lý nào, vui lòng tiếp tục hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Cảm ơn bạn rất nhiều.

bbt. Hệ thống pháp luật Việt Nam

Xem thêm: Fix nhanh lỗi This site cant be reached trên Google Chrome

Viết một bình luận