Tư liệu sản xuất là gì? Tư liệu sản xuất bao gồm yếu tố nào?

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã trải qua một thời gian dài với nhiều biến động về kinh tế – xã hội, nhưng cho đến nay, chủ nghĩa Mác – Lê-nin vẫn còn nguyên giá trị. Tư liệu sản xuất là một trong những nội dung được chủ nghĩa Mác – Lê-nin đề cập. Đây là một khái niệm khá trừu tượng mà không phải ai cũng hiểu. Vì vậy, trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vật liệu chế tác là gì? Tư liệu sản xuất bao gồm những yếu tố nào?

Bạn đang xem: Tư liệu sản xuất chủ yếu là gì

Tư vấn Pháp luật Trực tuyến Miễn phí qua Tổng đài: 1900.6568

1. Tư liệu sản xuất là gì?

Như chúng ta đã biết, khái niệm tư liệu sản xuất đã được đề cập trong kinh tế chính trị học Mác – Lênin. Khái niệm về phương tiện sản xuất này bao gồm những điều sau đây:

——Tư liệu sản xuất được hiểu trong kinh tế chính trị Mác – Lênin là những điều kiện vật chất cần thiết để tổ chức sản xuất, bao gồm tư liệu lao động và đối tượng lao động.

– Phương tiện lao động được đề cập là một khái niệm đặc trưng trong kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Dữ liệu lao động được hiểu cơ bản là một đối tượng hoặc một hệ thống các sự vật thực hiện nhiệm vụ tác động của con người lên đối tượng lao động, mục đích chính của nó là có thể biến đối tượng lao động thành đối tượng lao động khác. Điều này sẽ cần phải đáp ứng yêu cầu của con người.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể hiểu một cách đơn giản rằng dữ liệu lao động trong kinh tế chính trị Mác – Lênin là một hệ thống mà con người sử dụng để thực hiện một công cụ hoặc một số công cụ có thể tác động trực tiếp đến đối tượng lao động, làm thay đổi và luân chuyển đối tượng. Biến sức lao động thành sản phẩm.

– Tư liệu sản xuất còn được hiểu là những tư liệu được sử dụng làm nguyên liệu trong hoạt động sản xuất. Đây là khái niệm phổ biến nhất được sử dụng trước đây. Hiện nay, cuộc cách mạng công nghệ cũng ngày càng mở rộng và đa dạng, các nguyên vật liệu trong hoạt động sản xuất cũng có thể thông tin đến các ngành công nghiệp cần đến nó. Nhìn chung, vẫn trong phạm vi nghĩa trên (các phương thức sản xuất khác với phương thức hữu hình và vô hình).

Trong kinh tế học và xã hội học, chúng ta có thể hiểu rằng tư liệu sản xuất thực chất là những yếu tố đầu vào cụ thể mà chúng ta có thể tham khảo, chẳng hạn như nguyên vật liệu thô, lao động, công cụ lao động, vốn. Các quốc gia và tài nguyên thiên nhiên có giá trị kinh tế cho mục đích sản xuất sản phẩm.

Trong xã hội nông nghiệp, tư liệu sản xuất là đất và xẻng. Trong xã hội công nghiệp, tư liệu sản xuất được gọi là hầm mỏ và nhà máy. Chúng ta thấy rằng tư liệu sản xuất trong xã hội tri thức là máy vi tính và văn phòng. Theo nghĩa rộng hơn, phương tiện sản xuất mà chúng ta hiểu là bao gồm các phương thức lưu thông cụ thể, chẳng hạn như Internet, đường ray xe lửa và nhà kho.

Xem thêm: An Dương Vương đặt quốc hiệu nước ta là gì?

Xem thêm: Tài sản riêng là gì? Sở hữu tư nhân tư bản về tư liệu sản xuất?

2. Vật liệu sản xuất tiếng anh là gì?

Nguyên liệu sản xuất tiếng Anh là: media of production .

3. Phân loại tư liệu sản xuất:

Tư liệu sản xuất thực tế không nhất thiết phải là tài sản cố định, chẳng hạn như máy móc và thiết bị sản xuất. Ngành công nghiệp điện tử hoặc ngành công nghiệp sản xuất các thiết bị khác nhau là một phương tiện sản xuất. Vật liệu sản xuất bao gồm máy móc để lắp ráp dây dẫn điện, tấm chắn mặt mà con người sử dụng để làm sạch không khí, và hệ thống hình ảnh kỹ thuật số độ phân giải cao.

Giờ đây, nó cũng sản xuất phương tiện sản xuất cho các doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ. Cụ thể, chúng ta cũng có thể kể đến tông đơ cắt tóc được sử dụng bởi các nhà tạo mẫu tóc, các loại sơn và màu sắc được sử dụng bởi các nghệ sĩ, và các dụng cụ được sử dụng bởi các nghệ sĩ, các nhạc cụ được sử dụng bởi các nhạc sĩ. Đây thực chất là một trong nhiều phương pháp sản xuất bán cho các nhà cung cấp dịch vụ.

Tư liệu sản xuất cốt lõi về cơ bản được hiểu là tư liệu sản xuất và không bao gồm máy bay và hàng hóa được sản xuất cho Bộ Quốc phòng, chẳng hạn như súng trường tự động và quân phục.

4. Tư liệu sản xuất bao gồm những yếu tố nào?

Như chúng ta đã biết, tư liệu sản xuất cần thiết để tổ chức sản xuất. Theo nhãn tư liệu sản xuất bao gồm tư liệu lao động và đối tượng lao động. Thông tin chi tiết như sau:

– Chúng tôi hiểu rằng đối tượng lao động là những yếu tố vật chất của sản xuất mà con người sử dụng tư liệu lao động để thay đổi cho phù hợp với mục đích sử dụng của mình.

-Chúng ta nhận thấy rằng tư liệu lao động là yếu tố vật chất của sản xuất mà con người cần dựa vào đó để có thể tác động vào đối tượng lao động và do đó có thể làm thay đổi đối tượng lao động. Được chế tạo thành những sản phẩm đáp ứng yêu cầu sản xuất của con người. Tư liệu lao động bao gồm: công cụ lao động và phương tiện lao động. Cụ thể:

+ Tư liệu lao động được hiểu là các yếu tố sản xuất vật chất, tư liệu lao động và công cụ lao động là sản xuất vật chất mà con người sử dụng để tác động vào đối tượng lao động trong quá trình thực hiện.

Xem thêm: Nguyên nhân, bản chất, đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền

Xem thêm: Lý do khiến các khớp xương kêu lục cục | Vinmec

+ Công cụ lao động được hiểu là những phương tiện vật chất do con người trực tiếp sử dụng nhằm tác động vào đối tượng lao động làm biến đổi đối tượng lao động để từ đó truyền lại cho đối tượng lao động. Tạo ra của cải vật chất phục vụ nhu cầu của con người và xã hội. Công cụ lao động đương đại còn là những yếu tố vật chất trung gian truyền giữa chủ thể lao động và đối tượng lao động trong quá trình sản xuất. Chúng tôi nhận thấy đây là cơ quan đầu não của con người, là tri thức vật chất do con người tạo ra, đồng thời cũng được con người sử dụng làm tư liệu sản xuất vật chất.

Công cụ lao động trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa to lớn và có vai trò quyết định đến năng suất lao động. Ngày nay, chúng ta thấy rằng trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ, công cụ lao động ngày càng được con người hiện đại hóa. Marx cũng khẳng định: “Sự khác biệt giữa các thời kỳ kinh tế không nằm ở sự khác biệt của họ, mà nằm ở phương thức sản xuất và tư liệu lao động được sử dụng”

Trong năng suất, chủ thể người lao động cũng được coi là nhân tố chi phối và có vai trò quyết định. Vì chủ thể với tư cách là lao động đồng thời là người tạo ra và sử dụng công cụ lao động. Bên cạnh việc tư liệu sản xuất chỉ là sản phẩm lao động của con người, ta có thể thấy giá trị và hiệu quả thực tế của tư liệu sản xuất còn phụ thuộc vào trình độ sử dụng của chủ thể. là công nhân.

Trong quá trình sản xuất, nếu hao phí công cụ sản xuất chuyển hoá thành giá trị sản phẩm thì bộ phận chủ yếu là người lao động, do họ sáng tạo nên trong quá trình lao động, bộ phận chính thực sự không chỉ tạo ra giá trị. đủ để bù đắp chi phí lao động, nhưng người lao động cũng sẽ tạo ra giá trị mới lớn hơn những gì họ đã bỏ ra ban đầu.

Chủ thể là người lao động và họ là nguồn gốc của mọi sự sáng tạo vật chất. Ngoài vai trò là vật chủ yếu của người lao động, công cụ lao động còn được coi là yếu tố cơ bản, quan trọng và không thể thiếu. Trình độ phát triển của công cụ lao động cũng là nhân tố quyết định đến năng suất lao động xã hội.

5. Ý nghĩa của tài liệu lao động:

Chúng tôi nhận thấy rằng phương tiện lao động có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của các hoạt động sản xuất.

Trong các loại tư liệu lao động trên, công cụ lao động được coi là cốt lõi của mọi hoạt động. Công cụ lao động còn là thước đo dùng để đánh giá trình độ sản xuất, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Muốn đánh giá sự phát triển của nền sản xuất xã hội, chúng ta cần nhìn vào số liệu của lao động. Có công cụ lao động hiện đại phát triển thì sản xuất mới phát triển, ngược lại, sản xuất cần phát triển thì công cụ mới ngày càng hiện đại.

Ngoài ra, giai đoạn hiện nay cơ sở hạ tầng cũng đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế. Toàn bộ nền kinh tế cần được tác động bởi cơ sở hạ tầng. Với cơ sở hạ tầng hiện đại cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Và, nếu cơ sở hạ tầng xuống cấp, đơn sơ và lạc hậu, nó thực sự cản trở và bỏ lại nền kinh tế.

Xem thêm: Chu kỳ kinh tế của chủ nghĩa tư bản là gì? Nội dung và Tính năng

Chủ thể là người lao động sử dụng tư liệu lao động để có thể phục vụ quá trình sản xuất. Các loại tư liệu lao động tuy có ý nghĩa và chức năng khác nhau nhưng thực chất các loại tư liệu lao động này phụ thuộc và bổ sung cho nhau, tác động trực tiếp đến quá trình sản xuất và nền kinh tế quốc dân. Chúng ta thấy rằng, cho đến ngày nay, quy trình sản xuất hay nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào cũng không thể tách rời công cụ hay cơ sở hạ tầng.

Xem thêm: Trả nợ tào quan là gì? Hiểu đúng về lễ trả nợ tào quan

Viết một bình luận