Chi tiết ngày 1/8/2021 âm lịch – Ngày 1 tháng 8 năm 2021 âm lịch tốt hay xấu

Dương lịch ngày 7 tháng 9 năm 2021 tức là ngày 1 tháng 8 năm 2021 âm lịch (ngày 1 tháng 8 năm 2021 âm lịch là ngày 7 tháng 9 năm 2021 dương lịch)

Âm lịch: Ngày 1 tháng 8 năm 2021, tức là ngày dậu, tháng dậu, tân sửu

Bạn đang xem: 1/8 âm là ngày gì

Khám phá: Tiết lộ

Ngày 7 tháng 9 năm 2021 tốt hay xấu

Đánh giá ngày tốt và xấu

Các dấu hiệu hoàng đạo

Xem thêm: Năng nhặt chặt bị nói lên phẩm chất đạo đức gì?

Cùng xem giờ hoàng đạo ngày 7 tháng 9 năm 2021 dương lịch (ngày 1 tháng 8 năm 2021 âm lịch)

Giờ đen tối

Hãy cùng xem giờ đen của lịch Gregory vào ngày 7 tháng 9 năm 2021 (ngày 1 tháng 8 năm 2021 theo âm lịch)

‌ Xem thêm: Cách tính giờ xuất hành tốt xấu của gió thuần

‌ Xem thêm: Khai trương ngày 7 tháng 9 năm 2021 tốt hay xấu?

Xem thêm: Tìm hiểu ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam

‌ Xem thêm: Mua xe ngày 7 tháng 9 năm 2021 là tốt hay xấu?

‌ Xem thêm: Thứ Ba tuần trước là ngày gì?

‌ Xem thêm: Thứ ba này là ngày gì?

‌ Xem thêm: Thứ Ba tuần sau là ngày gì?

Xem thêm: Rằm tháng 7 là ngày gì? Nguồn gốc, ý nghĩa ngày Rằm tháng 7

Viết một bình luận