Phân biệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và 1/500

Nói đến quy hoạch tỷ lệ, điều đầu tiên phải nói đến là tỷ lệ 1/2000 . Đây là tiêu chí cho Chương trình 1/500 . Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 được lập tại địa phương và là tiêu chuẩn của quy hoạch tỷ lệ 1/500 của doanh nghiệp.

Quy hoạch chi tiết 1/2000

Nội dung của quy hoạch 1/2000 là bản đồ không gian, kiến ​​trúc cảnh quan, bản đồ sử dụng đất tổng thể, quy hoạch giao thông vận tải và sơ đồ một tuyến hạ tầng kỹ thuật và cơ điện.

Khi dự án được mở bán, hồ sơ pháp lý cuối cùng hợp lệ là quyết định quy hoạch 1/500 của doanh nghiệp đã được phê duyệt bởi hội đồng quận.

Bạn đang xem: Bản đồ tỉ lệ 1 2000 là gì

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 là bản đồ không gian, kiến ​​trúc cảnh quan, quy hoạch sử dụng đất chung, quy hoạch giao thông, sơ đồ một tuyến hạ tầng kỹ thuật và cơ điện.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 thường được thực hiện tại địa phương. Tuy nhiên, nếu dự án mới nằm trong khu vực đã có báo cáo quy hoạch 1/2000 thì chủ đầu tư phải tuân thủ văn bản chấp thuận chủ trương và quy hoạch chung cho khu vực. Sau khi quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của dự án được phê duyệt, cơ quan quản lý cấp quốc gia sẽ cập nhật vào quy hoạch chung của vùng.

Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 thực chất là quy hoạch định hướng, nói một cách dễ hiểu là không có thiết kế chính thức cho bất kỳ công trình kiến ​​trúc cụ thể nào trong thời kỳ quy hoạch này. . Chẳng hạn, có những quy hoạch khu chức năng hay quy hoạch đô thị cụ thể thì sẽ thể hiện các hạng mục quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Nội dung chính của quy hoạch chi tiết 1/2000 là xác định mạng lưới đường và quy hoạch sử dụng đất.

Quy hoạch 1/2000 trong bản vẽ quy hoạch

Ví dụ về Quy hoạch 1/2000 trong bản vẽ quy hoạch

Quy hoạch 1/2000 là phần việc của cơ quan nhà nước có nhiệm vụ về quy hoạch.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là gì

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (hay còn gọi là quy hoạch chi tiết xây dựng) khác với quy hoạch 1/2000 ở nhiều điểm, cụ thể:

Xem thêm: Đau ngực phải là bệnh gì? 13 nguyên nhân gây đau ngực bên phải

– Quy hoạch 1/500 phải gắn với dự án đầu tư cụ thể.

– Quy hoạch 1/500 là cơ sở để xin giấy phép xây dựng (giai đoạn cuối của dự án) và tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng.

– Các chỉ tiêu công trình bắt buộc mà quy hoạch 1/500 phải thể hiện như: dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tổ chức không gian, kiến ​​trúc, thiết kế hạ tầng, thiết kế kiến ​​trúc / chi tiết cho từng lô đất, Đánh giá môi trường .. . Với sơ đồ 1/500, chúng ta có thể xác định mối quan hệ giữa dự án quy hoạch và các yếu tố bên ngoài quy hoạch, chẳng hạn như: cổng ra vào, đường, hàng rào …

Cơ quan nào phê duyệt quy hoạch 1/500

– Bộ Xây dựng: Phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 của Thủ tướng Chính phủ.

– UBND tỉnh: Phê duyệt đồ án quy hoạch theo giấy phép của tỉnh tỷ lệ 1/500.

– Cấp huyện: Phê duyệt đồ án quy hoạch 1/500, đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn thuộc thẩm quyền cấp phép của cấp huyện.

Lưu ý: Các quy định về thẩm quyền phê duyệt nêu trên là quy định chung trong quản lý hành chính quốc gia. Một số ủy ban cấp tỉnh ủy quyền lại ý kiến ​​phê duyệt hoặc cơ quan chuyên môn như Sở Quy hoạch Kiến trúc. Trường hợp việc phê duyệt quy hoạch 1/500 thuộc thẩm quyền của Hội đồng cấp huyện thì phải được sự chấp thuận của Sở Quy hoạch và Xây dựng hoặc Hội đồng cấp tỉnh trước khi Hội đồng cấp huyện thông qua. Duyệt qua.

Điều chỉnh Quy hoạch 1/500

Về mặt khái niệm, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 được hiểu là điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng, không phải là điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng (khái niệm điều chỉnh quy hoạch tổng thể xây dựng được hiểu là điều chỉnh tỷ lệ 1/2000).

Quy hoạch 1/500 trong bản vẽ quy hoạch

Ví dụ về Quy hoạch 1/500 trong bản vẽ quy hoạch

Các trường hợp nào phải lập quy hoạch 1/500

Xem thêm: Đặt tên con trai 2022 họ Phùng hay, ý nghĩa, tiền đồ rộng mở

Nói chung, đối với các dự án đầu tư xây dựng cụ thể, chủ đầu tư cần quy hoạch 1/2000 khu vực đầu tư, sau đó tiến hành lập quy hoạch chi tiết 1/500. Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ sau đối với các dự án đầu tư do nhà đầu tư tổ chức:

– Dự án dưới 5 ha (đặc biệt là chung cư dưới 2 ha) không phải lập quy hoạch chi tiết 1/500 nhưng phải đảm bảo mặt bằng tổng thể, quy hoạch công trình công cộng. Các quy trình, giải pháp trong thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 được duyệt, đảm bảo tính kết nối của hạ tầng kỹ thuật và sự thích ứng của không gian công trình với khu vực xung quanh.

– Các dự án có quy mô lớn hơn héc ta (đối với nhà chung cư trên 2 héc ta) phải có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 được duyệt.

– Dự án đơn nguyên: không phải lập và trình quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 nhưng phải bảo đảm quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch xây dựng của dự án, giải pháp hạ tầng kỹ thuật trong dự án. Nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 được duyệt, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật và sự thích ứng của không gian công trình với khu vực xung quanh.

Lưu ý: Nhiều tỉnh, thành phố đã có hướng dẫn về quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khi lập dự án đầu tư xây dựng nên các chủ đầu tư cần lưu ý các quy định riêng này.

Hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Để lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, doanh nghiệp phải có 8 loại hồ sơ:

 • Bảng thống kê, phụ lục tính toán
 • Đồ họa
 • Bản đồ ranh giới nghiên cứu
 • Quy hoạch chi tiết khu vực 1/500
 • Bản thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.
 • Theo văn bản trên, UBND cấp huyện sẽ cấp giấy phép quy hoạch tỷ lệ 1/500 cho doanh nghiệp.

  [wp-faq-schema]

  Xem thêm: Tổng hợp từ vựng tiếng Anh thông dụng về đồ ăn uống

  Viết một bình luận